Prawo.pl
Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z pomocy psychologa i psychiatry. Liczba konsultacji udzielonych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Tym większe jest oczekiwanie na kontynuację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie systemu ochrony zdrowia w tym obszarze.
Katarzyna Redmerska
19.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Pozwana sekretarka proboszcza była w ciąży w momencie podpisywania umowy, co w ocenie sądu wskazuje na cel zawarcia umowy o pracę. Celem było nabycie świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem - uznał Sąd Rejonowy w Człuchowie. I dodał, że sporządzenie dokumentacji pracowniczej pozwanej nie przesądza o istnieniu stosunku pracy, bez faktycznego świadczenia pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2022
Prawo pracy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na apel samorządów w sprawie wydłużenia terminu wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Gminy będą miały na dostosowanie schronisk do nowych przepisów jeszcze 12 miesięcy. Chodzi m.in. o wielkość boksów i wyższe standardy weterynaryjne.
Maria Dec-Kiełb
19.11.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Seniorzy przekazujący mieszkania prywatnym firmom w zamian za rentę, nie są dobrze chronieni przez prawo. Mogą zostać bez pieniędzy i bez mieszkania. Nie każdy bowiem przedsiębiorca jest uczciwy. Do tej pory nie powiodła się żadna próba uregulowania tego rynku. Teraz kolejną z nich podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Chce zakazać prywatnym firmom zawierania umów dożywocia z seniorami. Zakaz jednak nie ucywilizuje rynku. Brakuje ustawy z rozwiązaniami osłonowymi - twierdzą prawnicy i firmy oferujące takie umowy.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.11.2022
Prawo cywilne Finanse
Zmiany w specustawie mieszkaniowej powinny pomóc deweloperom, gdyż umożliwią im realizację inwestycji na terenach, na których obecnie nie jest to możliwe, co przy obecnym braku dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową będzie dla nich niezwykle pomocne. Zapewne spowoduje to, że więcej niż do tej pory inwestycji realizowanych będzie w centrum miast.
Michał Siembab
19.11.2022
Budownictwo
Dyskryminacja osób 50+ na rynku pracy ze względu na wiek w świetle badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i stan debaty o konwencji o prawach osób starszych to niektóre tematy, o których rozmawiano w trakcie zdalnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Temat ageizmu na rynku pracy będzie kontynuowany w pracach Komisji w 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Prawo pracy

Gasną uliczne latarnie - RPO pyta o bezpieczeństwo publiczne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na władze gminy Bojanowo dotycząca obowiązku oświetlenia ulic na terenie gminy. Obywatelka w swojej skardze stwierdziła, że "wyłączanie oświetlenia" zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Rzecznik poprosił burmistrza Bojanowa o wyjaśnienia. Ale ten sam problem jest w wielu miejscowościach.
Maria Dec-Kiełb
18.11.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Problemy z wypłatą przez serwisy streamingowe tantiem dla artystów nie są winą opóźnień legislacyjnych - takie stanowisko opublikowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak faktem jest opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy, gwarantującej twórcom dodatkowe wynagrodzenia za odtwarzanie filmów czy muzyki w internecie.
Paweł Rochowicz
18.11.2022
Prawo cywilne Prawo europejskie

GUS: Najwyższe zarobki na Mazowszu, najniższe na Warmii i Mazurach

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku odnotowane zostało w województwie mazowieckim i wyniosło 6735,13 zł. – podał w piątek, w obwieszczeniu, Główny Urząd Statystyczny. Najniższe wynagrodzenie było natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosło 4884,89 zł.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Orzeczenie w sprawie WIBOR - złotówkowicze ruszą do sądów?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Wiadomość o precedensowym orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie kredytowej zelektryzowała opinię publiczną. Obniżenie rat kredytów o tzw. WIBOR wygenerowało spadek raty kredytowej o… kilka tysięcy złotych. Taka sytuacja byłaby ratunkiem dla setek tysięcy kredytobiorców, którzy w obliczu rosnących stóp procentowych muszą mierzyć się z galopującym wzrostem rat.
Marek Jarosiewicz
18.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.
Krzysztof Koślicki
18.11.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość

ZUS ogłosił listę rankingową w konkursie o dofinansowanie poprawy bhp

Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse
ZUS opublikował listę rankingową projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r. Na 1935 podmiotów na liście, zakwalifikowanych zostało 1098.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse
MSWiA nie wycofuje się z pomysłu instalowania na prywatnych telefonach aplikacji RSO i Alarm 112. Pierwotnie resort chciał ten obowiązek przerzucić na niezdefiniowanych autoryzowanych sprzedawców telefonów. W najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej mają się tym zająć operatorzy ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Eksperci wskazują na luki pomysłu i stawiają pytania o inwigilację.
Robert Horbaczewski
18.11.2022
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Przyłączenie lokalu do innej większej nieruchomości lokalowej, której stał się on częścią, nie powoduje, że lokal ten przestał istnieć. Jeśli był on przedmiotem sprzedaży, jako część innej nieruchomości, to wartość przychodu ze sprzedaży tej części lokalu ustala się na podstawie aktu notarialnego sprzedaży całej nieruchomości. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
18.11.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Lawinowo rośnie liczba emerytów, którym budżet dopłaca do minimalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2021 roku budżet państwa wydał prawie 180,8 mln zł na wyrównanie 72,2 tysiącom emerytów z nowego systemu, wypłacanych im świadczeń do poziomu emerytury minimalnej – ustalił serwis Prawo.pl. To najwyższa kwota, jaką od 1999 r., czyli od wprowadzenia reformy emerytalnej, dopłaciło państwo do emerytur niższych niż ustawowa emerytura minimalna. A i tak nie są to pełne dane.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Frankowicze idą po przewlekłość postępowania, której sądy nie widzą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sprawy frankowe trwają często bardzo długo, ale coraz więcej tzw. frankowiczów korzysta z dobrodziejstwa ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - pisze dr Kacper Rożek, adwokat w SKIBA | ROŻEK adwokaci.
Kacper Rożek
18.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ustawa uchwalona - pijany właściciel straci auto, inny zapłaci jego równowartość

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konfiskatę pojazdu lub zapłatę jego równowartości w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości przewiduje nowelizacja prawa karnego, którą 16 listopada ostatecznie uchwalił Sejm. Niektórzy prawnicy podnoszą, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, a kuratorzy wątpią, czy uda się ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych od skazanego, skoro dziś trudno wyegzekwować o wiele mniejszą nawiązkę.
Robert Horbaczewski
17.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę 10 lat temu, jest podstawą do budowania polityki społecznej wobec tej grupy, jednak eksperci mają wątpliwości, czy organizacje działające na rzecz szeroko pojętych praw człowieka, widzą w tym nurcie osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby. Z drugiej strony, same organizacje działające w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze jednakowo interpretują zapisy dokumentu.
Beata Dązbłaż
17.11.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. W środę wieczorem Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Jak twierdzi rząd, który przygotował przepisy, pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2022
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy – to opinia krążąca od lat w polskiej dyskusji o zatrudnieniu. Najnowsze badanie Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79 proc. respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2022
Rynek Prawo pracy
Kara 25 lat więzienia zastąpiona 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzenie kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły - takie m.in. zmiany znalazły się w obszernej nowelizacji kodeksu karnego. W środę Sejm odrzucił weto Senatu do tej ustawy.
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
17.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sędzia, która skazywała przestępców i oszustów, sama dopuściła się czynu na granicy oszustwa. I to na szkodę pracownika sądu oraz wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastosowała najsurowsza karę dla sędziego w stanie spoczynku i pozbawiła Małgorzatę S. tego stanu wraz z uposażeniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.
Marek Rotkiewicz
17.11.2022
Prawo pracy
Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
17.11.2022
Prawo pracy BHP

Społeczeństwo się starzeje, a prawo nie chroni seniorów przed nadużyciami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Magiczne kołdry, cudowne garnki, a wszystko na raty z lichwiarskimi odsetkami - nie trzeba mieć Alzheimera czy innej neurozwyrodnieniowej choroby przebiegającej z otępieniem, by paść ofiarą oszustów. Jednak to właśnie ludzie starzy i chorzy są na celowniku i stają się ofiarami nieuczciwych sprzedawców. Prawo nie chroni ich przed skutkami błędnych decyzji i nie pomaga ich rodzinom.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
17.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Małe i średnie firmy, samorządy i inne podmioty uprawnione do korzystania z zamrożonych cen prądu same będą musiały zadeklarować, jaką część energii zużywają na ich podstawową działalność. Będzie to trzeba zrobić w specjalnym oświadczeniu, składanym do 30 listopada. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało jego projekt.
Paweł Rochowicz
16.11.2022
Domowe finanse Małe i średnie firmy Energetyka
Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Prawo pracy
Nie wiadomo jeszcze, kto wystrzelił rakietę, która uderzyła w suszarnię zbóż w Przewodowie w woj. lubelskim i zabiła dwie osoby. Niezależnie od tego, czy byli to Rosjanie czy Ukraińcy, rodziny ofiar nie mają zbyt wielu możliwości wystąpienia na drogę prawną o odszkodowanie - mogą w tej kwestii liczyć na sprawność polskiej dyplomacji.
Monika Sewastianowicz
16.11.2022
Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.
Regina Skibińska
16.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty
Zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, poprzez giełdę energii, oraz zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej - to cele nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa została podpisana przez prezydenta.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze