Przepis kodeksu wykroczeń o odpowiedzialności opiekunów za dopuszczenie do przebywania na drodze publicznej lub torach dziecka do siedmiu lat jest zgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. I dodał, że przepis ten nie oznacza zakazu przebywania małoletnich na drogach publicznych nawet pod opieką.
Krzysztof Sobczak
16.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Tylko w czwartek 16 lipca - do godziny 16 osobiście w Sądzie Najwyższym, a do końca dnia pocztą - można składać protesty wyborcze dotyczące wyborów prezydenckich. Trzeba je złożyć koniecznie na piśmie - bezskuteczne będzie przesłanie protestu za pośrednictwem maila, faksem lub przez portal ePUAP. SN powinien orzec o ważności wyborów do 3 sierpnia.
Katarzyna Kubicka-Żach Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.07.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wyborca domagał się stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich z dnia 10 maja 2020 r. Jego żądanie było niedopuszczalne. O ważności wyborów orzeka Sąd Najwyższy z mocy samego prawa po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych. Postępowanie w tym przedmiocie nie może być jednak wszczęte przez wyborców - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
16.07.2020
Wybory
Polskie władze od lat nie kryją niechęci do konwencji antyprzemocowej, od miejsca jej przyjęcia nazywanej stambulską. Teraz o wypowiedzenie umowy zabiega "Ordo Iuris" i Marek Jurek.Tymczasem zapisom dokumentu polskie prawo zawdzięcza wiele narzędzi realnie chroniących ofiary przemocy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.07.2020
Prawo karne Prawo rodzinne
Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski - to osoby, które zostały wybrane 15 lipca przez Sejm do komisji do spraw pedofilii. Wymaganego poparcia nie uzyskał m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ustawa powołująca komisję obowiązuje od 26 września 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Odpowiedzialny prezydent powinien podążać w kierunku propozycji, które zapewnią wysokie emerytury, a także rozpocząć debatę emerytalną, która pozwoli przygotować nasz system emerytalny na konsekwencje starzejącego się społeczeństwa, w perspektywie dekad, a nie najbliższych trzech lat, do kolejnych wyborów - pisze Oskar Sobolewski.
Oskar Sobolewski
15.07.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty
Jeśli w sprawie o rozwód mąż przyznał się, że maltretował żonę i groził jej pobiciem lub śmiercią, to takie dowody zebrane przez sąd cywilny mogą być wykorzystane w postępowaniu karnym. Rozwód z winy męża sąd karny wykorzystał dla poczynienia własnych, samodzielnych ustaleń, co jest prawidłowym działaniem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie w czwartek na pytanie, czy zgodne z RODO jest przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony w tej dziedzinie. Aktywista, który zainicjował spór twierdzi, że trafiające do USA dane z Facebooka mogą być wykorzystywane przez tamtejsze służby.
Weronika Wołosiuk Ewa Kacperek
15.07.2020
Nowe technologie RODO
Sejmowa komisja poparła rozszerzenie bonu na dzieci rodziców pracujących za granicą. Opowiedziała się natomiast za odrzuceniem senackiej poprawki, która zakładała objęcie bonem turystycznym także emerytów i rencistów. Poparcia nie zyskała też propozycja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który chciał, by bonem mogły się rozliczać podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług, jak np. przewodnicy.
Agnieszka Matłacz
15.07.2020
Domowe finanse
W projekcie ustawy o wyrobach medycznych minister zdrowia nie zawarł żadnych ograniczeń co do tego, kto może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. Medycy dążą jednak do pozbawienia tego prawa kosmetyczek i kosmetologów. Samorząd lekarski zabiega o odpowiednie zmiany w prawie, a izba kosmetologów zapowiada pozwy za szkalowanie zawodu.
Katarzyna Nowosielska
15.07.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Idea Bank ma zapłacić kary w łącznej wysokości ponad 17,2 mln zł oraz wypłacić po 38 tys. zł rekompensaty konsumentom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon). Zdaniem UOKiK spółka naruszała prawa konsumentów przy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack - wprowadzała ich w błąd i oferowała produkty niedostosowane do ich potrzeb.
Krzysztof Sobczak
14.07.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Prawo krajowe może przewidywać termin na wytoczenie powództwa o zwrot opartego na nieuczciwym warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, ale nie może on być mniej korzystny niż terminy dotyczące podobnych środków istniejących w prawie krajowym, ani sprzeczny z porządkiem prawnym Unii Europejskiej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
14.07.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Wzrost płatności bezgotówkowych w placówkach pocztowych i u kurierów odnotowała Poczta Polska od połowy marca do końca czerwca. Więcej jest też transakcji płatnych BLIKiem. Poczta oferuje także inne wygodne rozwiązania, takie jak płatności w walucie karty wydanej przez zagraniczny bank czy cash-back.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Według ekspertów największą szansę na uznanie przez Sąd Najwyższy mają te protesty wyborcze, które dotyczą pozbawienia prawa do głosowania. Wśród powodów może być niedostarczenie pakietów wyborczych na czas. Udowodnienie wpływu na wynik wyborów zależy jednak od tego, jak dużo takich protestów będzie. A jeśli SN nie zdąży na czas, wybory trzeba będzie powtórzyć.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Spór o porody rodzinne wciąż trwa. Szpitale uzależniają udział ojców w porodach od pokazania ujemnego testu w kierunku koronawirusa. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca odejście od tego wymogu, a konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii mówi, że jest on uzasadniony tylko jeśli mężczyzna przebywał na kwarantannie.
Katarzyna Nowosielska
14.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem informację o wynikach głosowania ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. Andrzej Duda otrzymał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 68,18 procent, w tym ponad 600 tys osób głosowało korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Przedwyborczy alert - czyli idź, zamiast zostać w domu

Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Alert RCB umożliwia szybkie dotarcie informacji do szerokiego grona odbiorców. Zazwyczaj jest wysyłany, żeby ostrzec przed niebezpieczeństwem. Przed drugą turą głosowań były wysyłane sms-y przypominające o pierwszeństwie obsługi w lokalach wyborczych. Mimo interpretacji, że celem było zapewnienie bezpieczeństwa w pandemii, są wątpliwości co do zgodności z prawem.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.07.2020
Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Definicja imprezy turystycznej w ustawie o polskim bonie turystycznym powinna być tak rozszerzona, by ze środków bonu można było sfinansować nie tylko zorganizowaną wycieczkę, ale też pojedynczą usługę turystyczną, taką jak np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaku - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej. W ocenie urzędu obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen energii - poinformował w poniedziałek URE.
Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Rynek i konsument
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło Rejestr Dokumentów Publicznych, w którym zawarto m.in. informacje o wyglądzie obowiązujących w Polsce dokumentów i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem. Rejestr dostępny jest pod adresem www.gov.pl/app/rdp/.
Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Administracja publiczna RODO

Prokuratorzy nie będą ścigać antyszczepionkówców

Prawo karne Prokuratura Opieka zdrowotna
Prokuratura z Warszawy odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko stowarzyszeniu antyszczepionkowemu za sugerowanie jakoby anestezjolodzy zabijali pacjentów. Z wnioskiem o podjęcie śledztwa wystąpił samorząd lekarski, który teraz decyzję prokuratury krytykuje i generalnie martwi się brakiem reakcji ze strony organów państwa.
Katarzyna Nowosielska
13.07.2020
Prawo karne Prokuratura Opieka zdrowotna
Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej w niedzielę, że nastąpił wzrost wykroczeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury. Policja przypomina, że do niej trzeba zgłaszać naruszenia ciszy wyborczej, takie jak rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, zrywanie plakatów, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory
W miejscowościach popularnych wśród urlopowiczów, nad morzem, w górach czy na Mazurach, konieczne było uruchomienie rezerw kart wyborczych. Głosowało tam wielu turystów na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji w drugiej turze na godz. 12 - 24,73 procent osób uprawnionych do udziału w wyborach. To więcej niż podczas pierwszej tury o około 100 tysięcy. Może to oznaczać jeszcze wyższą frekwencję niż 28 czerwca, kiedy finalnie wyniosła 64,51 procent. O 30 procent zwiększyła się też liczba chętnych do głosowania za granicą.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Kwestie te reguluje Kodeks cywilny. Zdolność prawną ma każdy człowiek począwszy od chwili urodzenia. Zdolność do czynności prawnych to możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem. Pełną uzyskujemy wraz z pełnoletnością - czyli ukończeniem 18 lat lub zawarciem małżeństwa.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2020
Prawo cywilne
Lokale wyborcze są czynne w niedzielę 12 lipca w godzinach od 7 do 21. W tym roku głosowanie odbywa się w reżimie sanitarnym, wyborcy są więc zobowiązani do przestrzegania specjalnych zasad postępowania. Muszą zachować odstęp od innych osób i zakryć usta i nos. Oprócz dowodu osobistego warto zabrać swój długopis. W drugiej turze wybrane grupy osób głosują bez kolejki.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory
W sobotę w całym kraju doszło do około 140 incydentów łamania ciszy wyborczej. Większość z nich polegała na zrywaniu plakatów i umieszczaniu na nich obraźliwych wpisów - takie informacje płyną z Komendy Głównej Policji. Eksperci uznają, że polajkowanie wpisu w mediach społecznościowych też jest naruszeniem ciszy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2020
Wybory LegalTech
Poczta Polska przypomina, że wyborcy, którzy głosują korespondencyjnie, a nie wrzucili pakietu do skrzynki pocztowej, w dzień wyborów 12 lipca br. mogą z nim przyjść do lokalu wyborczego i wrzucić do urny w Obwodowej Komisji. Około 80 proc. pakietów zostało doręczonych do skrzynek, a ok. 19 proc., zgodnie z dyspozycją umieszczoną na przesyłce - "do drzwi lokalu”.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Kara 15 lat więzienia za zabójstwo młodego informatyka - to zdaniem Ministra Sprawiedliwości prokuratora generalnego kara rażąco za niska. Nie zgadzając się z orzeczeniem minister Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację na niekorzyść recydywisty. Zamach spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu i brak możliwości zarobkowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2020
Prawo karne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski