Oba podmioty nadal wspierane będą też przez Fundację Dialog z Białegostoku. Przypomnijmy, Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP od grudnia 2021 r. było zaangażowane w udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej. W połowie marca 2022 r. z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych i przy współpracy innych samorządów i stowarzyszeń prawniczych Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej zostało przeniesione do Warszawy i rozszerzyło działalność na rzecz osób uciekających z Ukrainy do Polski z powodu wojny. CKPP podjęło się koordynacji wszystkich dotychczasowych działań samorządu radców prawnych wykonywanych na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym we współpracy z koordynatorami regionalnymi – współkoordynowania działań 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Czytaj w LEX: Pomoc dla Ukrainy – preferencje podatkowe dla pomagających i uchodźców >

Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. otwarto infolinię – +48 800 088 544 – z informacją prawną działającą na nowoczesnej platformie call center, udostępnionej KIRP nieodpłatnie przez Deloitte Poland. Porady prawne udzielane były przez wolontariuszy – najpierw polskich prawników, a następnie w związku z potrzebą znajomości języka ukraińskiego i rosyjskiego – rozpoczęto współpracę z prawniczkami ukraińskimi, która trwa do dzisiaj. Jednocześnie założona została strona internetowa www.prawnicyukrainie.pl, a później https://legalaidpoland.org/, na której w czterech językach – ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim – publikowane są aktualności dotyczące zmian w prawie cudzoziemskim i uchodźczym, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także przydatne linki i wzory dokumentów.

Czytaj też: Prawa i obowiązki cudzoziemców - reprezentacja prawna >

W czerwcu 2022 r. projekt uzyskał wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC). NRC jest organizacją pozarządową, która chroni prawa osób dotkniętych wysiedleniem.

Czytaj: Radcowskie Centrum Koordynacji pomoże obywatelom Ukrainy>>

Zobacz procedury w LEX:

 

Wsparcie liczone w tysiącach

Od czerwca do grudnia 2022 r. pracujące w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej prawniczki konsultantki udzieliły uchodźcom przez telefon w sumie 6902 konsultacji, w tym:

  • 2555 dotyczących legalizacja pobytu,
  • 545 na temat prawa pracy,
  • 474 dotyczących kwestii mieszkaniowych,
  • 1149 w sprawie dostępu do świadczeń i edukacji,
  • 2179 w kwestiach związanych z wydawaniem dokumentów.

Dodatkowo w 45 przypadkach, w których problem był dużo bardziej skomplikowany i nie było możliwości rozwiązania go poradą telefoniczną, podjęto się indywidualnej reprezentacji uchodźcy przed organem lub sądem. W tym samym czasie stronę internetową www.prawnicyukrainie.pl oraz https://legalaidpoland.org/ odwiedziło... 17 519 osób.

Czytaj w LEX: Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy >

Krajowa Izba Radców Prawnych organizowała jednocześnie intensywne szkolenia dla prawników polskich i ukraińskich. Od czerwca do grudnia 2022 r. uczestniczyło w nich 467 osób. – Przedstawione liczby pokazują, iż Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej udzieliło w 2022 r. wsparcia prawnego ogromnej rzeszy osób, które przybyły do Polski, uciekając przed agresją rosyjską. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zarówno Norwegian Refugee Council, jak i Fundacja Dialog, kontynuują z nami współpracę także w 2023 r. – nieodpłatna pomoc prawna dla osób z Ukrainy jest bowiem wciąż potrzebna i będzie potrzebna co najmniej do zakończenia wojny. Naszym obowiązkiem, jako radców prawnych, jest tę pomoc zapewnić, a wsparcie udzielane nam przez kluczowych Partnerów projektu pozwala na kontynuację tych działań w dłuższej perspektywie – mówi radca prawny Magdalena Bartosiewicz, koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

 

Nieoceniona rola prawniczek z Ukrainy

Mec. Bartosiewicz podkreśla, że w projekcie nieocenioną rola pełnią konsultantki infolinii – prawniczki ukraińskie. – Same, będąc uchodźczyniami, zdecydowały się podjąć z nami współpracę i pomagać nam w udzielaniu informacji prawnej beneficjentom projektu. Bardzo doceniamy ich pracę oraz zaangażowanie – mówi koordynatorka CKPP.

I zapowiada, że w bieżącym roku Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej będzie rozszerzać formy udzielania pomocy.

– W 2022 r. skupialiśmy się głównie na udzielaniu informacji prawnej telefonicznie, a także na rozwoju strony internetowej legalaidpoland.org na której dzięki uprzejmości Wolters Kluwer Polska publikujemy na bieżąco aktualne materiały, poradniki i wzory dokumentów przydatnych dla uchodźców z Ukrainy. W 2023 r. kontynuujemy to, ale udzielamy także konsultacji prawnych uchodźcom w namiocie pomocowym Norwegian Refugee Council przy Dworcu Wschodnim w Warszawie, a także rozwijamy na stronie internetowej pomysł chatbota. Pomoże on uzyskać informację prawną osobom, które niekoniecznie chcą korzystać z konsultacji telefonicznej – dodaje mec. Bartosiewicz.

Czytaj w LEX: Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców >

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreśla, że samorząd radcowski nigdy nie pozostaje obojętny wobec potrzebujących i będzie udzielał pomocy uchodźcom tak długo, jak będzie to potrzebne.

– Dwanaście miesięcy po rozpoczęciu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę pozostajemy w mroku wojny, który jednak wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce starają się rozświetlać pracą na rzecz ofiar. Jako samorząd radcowski ruszyliśmy z pomocą w pierwszych godzinach konfliktu – na początku spontaniczną, pozostając w kontakcie z Ukraińską Izbą Adwokacką i działając na granicy. Z czasem nasze działania pomocowe usystematyzowały się i skoncentrowały wokół Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, w którym realizujemy to, co potrafimy najlepiej – zapewniamy wsparcie prawne – mówi Włodzimierz Chróścik. – Jestem dumny z tego, że radcowie prawni stanęli na wysokości zadania i w tak szybkim tempie zorganizowali skuteczny system wsparcia prawnego dla osób poszkodowanych wojną. W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych i osobiście dziękuję wszystkim, którzy przez te długie miesiące niestrudzenie pracowali w ramach Centrum i w innych formach, udzielając pomocy prawnej potrzebującym. Robimy to, co w takiej sytuacji należy, realizując radcowski etos i podkreślając, że walka o wolność, demokrację i bezpieczeństwo wymaga wsparcia zawsze i w każdych warunkach. Jestem przekonany, że będziemy z dumą wspierać obywatelki i obywateli Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne – dodaje. 

Czytaj w LEX:

Jak przyznawać świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy „krok po kroku” >

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium RP >