Prawo.pl
Przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego z 11-latką bez zgody rodziców stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Rumunii, ale polskie prawo stanowi także, że w takich sytuacjach konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, czyli rodziców lub opiekunów prawnych.
Katarzyna Warecka
09.03.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Prokuratura w Hanowerze złożyła wniosek o postawienie w stan oskarżenia Gerharda Schroedera, byłego kanclerza Niemiec - pisze "Badische Neueste Nachrichten". Akta sprawy po weryfikacji przekazano prokuratorowi generalnemu w Karlsruhe - potwierdziła rzeczniczka prokuratury z Hanoweru.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Kończą się uzgodnienia w sprawie projektu rozszerzającego narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. Tymczasem z badania Fundacji Court Watch wynika, że takie przypadki są traktowane w Polsce rutynowo, bez pochylenia się nad przyczynami, a pokrzywdzeni np. na sali sądowej spotykają swojego oprawcę, co dodatkowo pogłębia ich traumę i prowadzi do powtórnej wiktymizacji.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.
Regina Skibińska
09.03.2022
Rynek i konsument Finanse Ukraina
Ile dywizji ma Papież? - miał zapytać Stalin Churchilla w związku z jego sugestią dotyczącą udziału Papieża w rokowaniach pokojowych. Parafrazując, można by zapytać, a jaką możliwość egzekucji ma wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego czy też Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdyby nawet doszło do jakichkolwiek korzystnych rozstrzygnięć dla Ukrainy wobec Rosji czy osób odpowiedzialnych za zbrodnie?
Kamil Szmid
09.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Adaptacja obiektów niemieszkalnych, takich jak m.in. hale wystawiennicze, biura czy obiekty sportowe na tymczasowe schronienie uchodźców, nie wymaga przeprowadzenia procedur budowlanych - uznał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Część prawników uważa, że to dobra decyzja, bo w kryzysie uchodźczym dodatkowe formalności stanowią utrudnienie. Inni, że naraża to bezpieczeństwo lokowanych w nich osób i wymaga regulacji w specustawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.03.2022
Administracja publiczna Budownictwo Ukraina
Prokurator rejonowa została karnie przeniesiona na inne miejsce służbowe, gdyż przez dwa lata nie podejmowała postępowania przygotowawczego w sprawie policjanta, który zaniedbał zgłoszenia o przypadku pedofilii. Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, które zdecydowała o karze, brak reakcji w takiej sprawie nie jest czynem mniejszej wagi, gdyż narusza społeczne poczucie sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.03.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę w dramatycznym świetle postawiła sprawę włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wobec takiej sytuacji państwa członkowskie powinny nadać jej status kandydata do członkostwa. Towarzyszyć temu musi „kompleksowy, konkretny i efektywny plan włączenia Ukrainy do Unii”. Może on zostać ustanowiony w oparciu o istniejące instrumenty układu stowarzyszeniowego - uważają byli ambasadorowie RP .
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2022
Prawo unijne Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Chodzi w niej m.in. o rozliczanie i pobór zaliczek na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ustawa obniża przy okazji podatek od wydobywania miedzi, który płaci KGHM oraz zapewnia środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
08.03.2022
PIT Polski Ład
Oczekujące na rozpatrzenie przez Sejm projekty zmian legislacyjnych dotyczących Izby Dyscyplinarnej i całego Sądu Najwyższego niewątpliwie będą stanowić dalsze naruszenia zasady rządów prawa w Polsce - uważa Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów MEDEL. Podobnie ocenia trwający obecnie nabór sędziów na nową kadencję do Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Firma doradcza PwC uruchomiła pomocową infolinię dla Ukraińców. Pod specjalnym numerem telefonu eksperci po polsku, ukraińsku i angielsku będą doradzać w szczególności w kwestiach związanych m.in. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce i formalnościami związanymi z tranzytem do innych krajów Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
08.03.2022
Doradca podatkowy Ukraina
Przepisy dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, dokumenty potrzebna na granicy, podróż z dzieckiem, także nie swoim, prawo do legalnego pobytu i ułatwienia dla społeczności ukraińskiej - o takie i wiele innych spraw pytają docierający do naszego kraju Ukraińcy uciekający przed agresją Rosji na ich kraj. Odpowiedzi na najważniejsze pytania udzieliła Marta Wadas, aplikantka radcowska z kancelarii Kupilas&Krupa.
Marta Wadas
08.03.2022
Administracja publiczna
Internauci, osoby prywatne i zorganizowane grupy hackerskie de facto wyręczają instytucje państwowe, w tym także międzynarodowe, odpowiadające nie tyle za samo cyberbezpieczeństwo, ale de facto za prowadzenie działań wojennych. Niewątpliwie mamy do czynienia z precedensem na skalę światową. O działaniach grupy hakerskiej Anonymous piszą Artur Piechocki (fot.) i Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.
Artur Piechocki Katarzyna Gorzkowska
08.03.2022
Prawo karne Policja Nowe technologie

Trybunał ONZ rozpatruje skargę przeciwko Rosji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpoczął w poniedziałek 7 marca rozpatrywanie wniosku Ukrainy dotyczącego agresji Rosji przeciwko temu państwu oraz zbrodni popełnianych podczas działań wojennych. Rosja zbojkotowała pierwsze posiedzenie, a przedstawiciel Ukrainy wezwał Trybunał do jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych w związku z oskarżeniami Rosji o ludobójstwo.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Renty rodzinne - nowe kwoty od 1 marca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby przysługuje uprawnionym ustawowo członkom rodziny – nie każdy jednak będzie mógł ją otrzymać. Ma ona przede wszystkim zrekompensować utracone środki utrzymania w wyniku śmierci bliskiego. Od 1 marca 2022 r. zmieniły się także limity dorabiania do renty rodzinnej oraz sama jej wysokość w wyniku corocznej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może starać się o rentę rodzinną.
Beata Dązbłaż
08.03.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Jak podaje rząd ukraiński, już 22 tysiące ochotników z 52 państw zgłosiło się, by walczyć po stronie Ukrainy z rosyjską agresją. Są to m.in. weterani z USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Japonii. Wbrew sugestiom władz rosyjskich, są oni chronieni przez prawo międzynarodowe. Inaczej niż walczący po stronie Rosji żołnierze Grupy Wagnera.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.03.2022
Prawo karne
Jeżeli od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynął okres dłuższy niż dwa lata i jednocześnie nie było żadnych ulepszeń od czasu zakupu, to sprzedaż miejsca postojowego, znajdującego się w hali garażowej, korzysta ze zwolnienia z VAT. Potwierdzają to organy skarbowe. Eksperci zwracają uwagę na konieczność precyzyjnego przedstawiania stanu faktycznego we wniosku o interpretację.
Wiesława Moczydłowska
08.03.2022
VAT Rachunkowość
Sąd Najwyższy uwzględnił pierwszą spośród 56 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od wpisów hipoteki przymusowej na lokalach po upadłej spółdzielni mieszkaniowej. Postanowił wykreślić wpis z hipoteki. SN potwierdził, że księga wieczysta lokalu nabytego na własność na skutek sprzedaży upadłościowej nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, nie może być obciążana hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia długów likwidowanej spółdzielni.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Organ powinien respektować ustanowienie przez przedsiębiorcę pełnomocnika. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, doręczone podatnikowi z pominięciem ustanowionego pełnomocnika, należy uznać za niewiążące także wtedy, gdy podatnik lub jego pełnomocnik wnieśli od niego środek zaskarżenia – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale.
Wiesława Moczydłowska
07.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - szansa czy zagrożenie dla projektów unijnych?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo rodzinne
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - nowe świadczenie dla rodziców dzieci ułatwiające łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Dla rodziców jest to forma wsparcia, dla samorządów dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości, nadzoru i zmian organizacyjnych w żłobkach. RKO ma też wpływ na realizację projektów unijnych.
Agnieszka Myszka
07.03.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo rodzinne
Coraz częściej zdarza się, że uchodźcom z Ukrainy towarzyszą małoletnie dzieci często bez rodziców, przybrane i zaopiekowane przez dalszych członków rodziny albo osoby obce (znajomi, sąsiedzi). Sytuacja takich dzieci po wjeździe na terytorium Polski wymaga podjęcia czynności w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia ich dobra.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.03.2022
Po wypadkach wiele samochodów kwalifikuje się na złom, a mimo tego są naprawiane i trafiają na drogi, mimo że nie jest to bezpieczne dla ich użytkowników. Od dawna trwają dyskusje nad wyeliminowaniem tej patologii i wreszcie powstał projekt przepisów dotyczących technicznej szkody całkowitej. Przygotował go Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ale problemu on raczej nie rozwiąże.
Regina Skibińska
07.03.2022
Rynek i konsument
Każdego dnia polską granicę przekraczają tysiące obywatelek Ukrainy, które same lub z dziećmi chcą schronić się w naszym kraju przed wojną. Problem w tym, że próbują to też wykorzystać m.in. handlarze ludźmi. Najbardziej narażone są te kobiety, które podróżują same. Prawnicy, policjanci, organizacje pozarządowe apelują, by zachowywać szczególną ostrożność.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
07.03.2022
Prawo karne Pomoc społeczna Policja
Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Domowe finanse PPK

SN: Znęcanie się nad konikami bez winy i kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zaniedbanie 27 koników polskich przez osoby, które powinny im zapewnić regularne jedzenie i picie zostało zakwalifikowane przez prokuratora jako znęcanie. Izba Karna Sądu Najwyższego nie uwzględniła skargi obrońców oskarżonych, którzy nie zgodzili się z uchyleniem orzeczenia uniewinniającego. Jednak sąd drugiej instancji nie przesądził winy oskarżonych, lecz nakazał zbadać jeszcze raz dowody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Tuż po agresji Rosji na Ukrainę uruchomiliśmy w serwisie Prawo.pl specjalne miejsce "Pomoc prawna dla Ukrainy". Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób wyjaśniają często skomplikowane problemy prawne. Do piątku, aby je przeczytać w innym języku, trzeba było korzystać z internetowych tłumaczy. Od dziś wystarczy jedno kliknięcie, by cały serwis był po ukraińsku.
Jolanta Ojczyk
07.03.2022
Prawnicy
Na wniosek 39 krajów Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się zbrodniami wojennymi Rosji podczas agresji przeciwko Ukrainie. A ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wniosek Polski o intensywne działania śledcze w celu pozyskiwania dowodów na zbrodnie wojenne, które popełniają Rosjanie na terytorium Ukrainy w związku z inwazją.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
05.03.2022
Prawo karne Ukraina
Ukraina i organizacje międzynarodowe nie mają wątpliwości, że to co obecnie dzieje się w tym kraju, jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Podnoszą też, że winy muszą zostać w przyszłości rozliczone i wskazują bezpośrednio na Władimira Putina. Choć możliwości są - droga ku temu łatwa nie będzie, choćby dlatego, że Putin jest urzędującą głową państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski