Prawo.pl
Zamalowanie napisami PZPR i "czas na sąd ostateczny" biur poselskich PiS - to był usprawiedliwiony protest przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości - orzekł Sad Najwyższy w Izbie Karnej i uchylił dwa wyroki zapadłe w sprawie o niszczenie mienia przez aktywistkę. Stopień społecznej szkodliwości czynu był minimalny, a szkody materialne znikome - dodał sąd umarzając postępowanie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2022
Prawo karne

Ukraińcy jednak bez zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

CIT PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Sejm przyjął w środę ustawę dotyczącą pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z projektu wynikało, że możliwe będzie zwolnienie Ukraińców z podatku od spadków i darowizn do końca 2022 roku. Przyjęta wersja nie zawiera jednak tego przepisu. Firmy dostały jednak możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z pomocą.
Krzysztof Koślicki
10.03.2022
CIT PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kontrolę statusu sędziów krajowych, jest niezgodny z polską konstytucją - rzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. To kolejna próba zakwestionowania prawomocności kilku już orzeczeń ETPC, w których stwierdził on wątpliwości co do statusu sędziów powoływanych z udziałem obecnej KRS.
Krzysztof Sobczak
10.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wielu Polaków udostępnia obecnie mieszkania uchodźcom. Pojawia się jednak obawa, że takie nieodpłatne i grzecznościowe udostępnienie mieszkania może się wiązać dla właściciela z negatywnymi konsekwencjami, w szczególności z koniecznością prowadzenia długotrwałej eksmisji, jeśli uchodźca odmówi opuszczenia lokalu. Warto skorzystać więc zawczasu z instytucji prekarium.
Michał Wons Sylwia Moreu-Żak
10.03.2022
Nieruchomości Ukraina
Jeszcze w tym miesiącu może zostać zakończony spór z Unią Europejską o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że deklaracja dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest aktualna i jest realizowana. To umożliwiłoby wypłatę Polsce funduszy unijnych, ale w Sejmie, gdzie jest pięć projektów w tej sprawie, żadne prace nie toczą się.
Krzysztof Sobczak
10.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rząd przygotowuje się do uruchamia systemu, który ma ułatwić relokację uciekinierów z Ukrainy po całym kraju. Jego elementem będzie aktualizowana baza wolnych miejsc zbiorowego zakwaterowania, system komunikacji wahadłowej i wcześniejsze powiadomienia o transportach uchodźców. System ma pomóc przygranicznym miastom w lubelskim, podkarpackim i Warszawie. Od wielu dni apelują o to samorządowcy.
Robert Horbaczewski
10.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła obowiązek rejestracji na twórców treści wideo, publikowanych w serwisach społecznościowych, m.in. na YouTube. Mimo że wynika on z wdrażania do polskiego prawa przepisów unijnych, to według Rzecznika Praw Obywatelskich wymóg jest nadmierny - utrudni życie zwłaszcza młodym artystom.
Monika Sewastianowicz
10.03.2022
Prawo cywilne Nowe technologie
Sytuację ukraińskich kobiet i dzieci, uciekających przed wojną, próbują wykorzystywać handlarze ludźmi - to sygnały, które już płyną z granicy. Rząd zakasał więc rękawy i specustawą chce zaostrzyć kary m.in. za nakłanianie do prostytucji, ale i utrudnianie korzystania z mieszkania. Ma to obowiązywać w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Zdaniem prawników to sprawców nie odstraszy, a problem powinny rozwiązać służby i prokuratura.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Sąd Najwyższy uznał, że Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej to jest Fundusz Sprawiedliwości, tylko pod zmienioną nazwą. I stwierdził, że nie jest jego sprawą oceniać, czy środki z tego źródła są właściwie wydawane. Co innego oznacza wykonanie wyroku, a co innego orzekanie w sprawie wypłat z tego funduszu. Jednak nie zachodzi tu w żadnym razie nieważność całego postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przechodzimy właśnie wielki test solidarności. Na ten moment zarówno Polacy jak i Ukraińcy mieszkający w naszym kraju zdają ten egzamin celująco. Jednak po pierwszym szoku związanym z odnajdywaniem się w nowej rzeczywistości pozostaje pytanie, czy obecne przepisy migracyjne i azylowe są dostosowane do takiej sytuacji - zastanawia się Karol Wysocki, kierownik Działu #Global MobilityDesk w JP Business Law Firm.
Karol Wysocki
10.03.2022
Administracja publiczna
Już w drugim kwartale tego roku rząd ma przyjąć nowelizację prawa bankowego zakładającą wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych oczekujących na wpis bankowej hipoteki – wynika z informacji umieszczonych właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich nowe prawo nie wyeliminuje źródła problemu, jakim jest postępujący paraliż w sądach wieczystoksięgowych.
Prawo.pl
09.03.2022
Finanse Nieruchomości
Trybunał Konstytucyjny odroczył w środę bez podania terminu rozprawę w sprawie ograniczenia dziedziczenia prawa o zachowek. Uznania tego przepisu za niekonstytucyjny chcą dwie kobiety, którym sąd odmówił prawa do dziedziczenia tego roszczenia. Przedstawiciele Prokuratora Generalnego i Sejmu wnieśli o uznanie zaskarżonego przepisu za zgodnego z konstytucją.
Krzysztof Sobczak
09.03.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Nawet jeśli polski ochotnik uzyska zgodę ministra na podjęcie służby w obcym wojsku, to nie rodzi to odpowiedzialności polskich organów za następstwa jej podjęcia – mówi dr Piotr Łubiński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Oznacza to, że taki ochotnik nie może korzystać z uprawnień przewidzianych dla weteranów wojennych. Ale w razie dostania się do niewoli, osobie takiej przysługują prawa jeńca.
Monika Sewastianowicz
09.03.2022
Prawo karne Ukraina
W wyniku wojny w Ukrainie, obywatele tego kraju zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i pracy. Wielu z nich znalazło schronienie na terytorium naszego kraju. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, aby ułatwić społeczności ukraińskiej m.in. podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej. Pisze o tym radca prawny Adam Domagała.
Adam Domagała
09.03.2022
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego z 11-latką bez zgody rodziców stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Rumunii, ale polskie prawo stanowi także, że w takich sytuacjach konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, czyli rodziców lub opiekunów prawnych.
Katarzyna Warecka
09.03.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Prokuratura w Hanowerze złożyła wniosek o postawienie w stan oskarżenia Gerharda Schroedera, byłego kanclerza Niemiec - pisze "Badische Neueste Nachrichten". Akta sprawy po weryfikacji przekazano prokuratorowi generalnemu w Karlsruhe - potwierdziła rzeczniczka prokuratury z Hanoweru.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Kończą się uzgodnienia w sprawie projektu rozszerzającego narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. Tymczasem z badania Fundacji Court Watch wynika, że takie przypadki są traktowane w Polsce rutynowo, bez pochylenia się nad przyczynami, a pokrzywdzeni np. na sali sądowej spotykają swojego oprawcę, co dodatkowo pogłębia ich traumę i prowadzi do powtórnej wiktymizacji.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.
Regina Skibińska
09.03.2022
Rynek i konsument Finanse Ukraina
Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Prokurator rejonowa została karnie przeniesiona na inne miejsce służbowe, gdyż przez dwa lata nie podejmowała postępowania przygotowawczego w sprawie policjanta, który zaniedbał zgłoszenia o przypadku pedofilii. Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, które zdecydowała o karze, brak reakcji w takiej sprawie nie jest czynem mniejszej wagi, gdyż narusza społeczne poczucie sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.03.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
Ile dywizji ma Papież? - miał zapytać Stalin Churchilla w związku z jego sugestią dotyczącą udziału Papieża w rokowaniach pokojowych. Parafrazując, można by zapytać, a jaką możliwość egzekucji ma wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego czy też Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdyby nawet doszło do jakichkolwiek korzystnych rozstrzygnięć dla Ukrainy wobec Rosji czy osób odpowiedzialnych za zbrodnie?
Kamil Szmid
09.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Adaptacja obiektów niemieszkalnych, takich jak m.in. hale wystawiennicze, biura czy obiekty sportowe na tymczasowe schronienie uchodźców, nie wymaga przeprowadzenia procedur budowlanych - uznał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Część prawników uważa, że to dobra decyzja, bo w kryzysie uchodźczym dodatkowe formalności stanowią utrudnienie. Inni, że naraża to bezpieczeństwo lokowanych w nich osób i wymaga regulacji w specustawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.03.2022
Administracja publiczna Budownictwo Ukraina
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę w dramatycznym świetle postawiła sprawę włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wobec takiej sytuacji państwa członkowskie powinny nadać jej status kandydata do członkostwa. Towarzyszyć temu musi „kompleksowy, konkretny i efektywny plan włączenia Ukrainy do Unii”. Może on zostać ustanowiony w oparciu o istniejące instrumenty układu stowarzyszeniowego - uważają byli ambasadorowie RP .
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2022
Prawo unijne Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Chodzi w niej m.in. o rozliczanie i pobór zaliczek na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ustawa obniża przy okazji podatek od wydobywania miedzi, który płaci KGHM oraz zapewnia środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
08.03.2022
PIT Polski Ład
Oczekujące na rozpatrzenie przez Sejm projekty zmian legislacyjnych dotyczących Izby Dyscyplinarnej i całego Sądu Najwyższego niewątpliwie będą stanowić dalsze naruszenia zasady rządów prawa w Polsce - uważa Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów MEDEL. Podobnie ocenia trwający obecnie nabór sędziów na nową kadencję do Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Firma doradcza PwC uruchomiła pomocową infolinię dla Ukraińców. Pod specjalnym numerem telefonu eksperci po polsku, ukraińsku i angielsku będą doradzać w szczególności w kwestiach związanych m.in. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce i formalnościami związanymi z tranzytem do innych krajów Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
08.03.2022
Doradca podatkowy Ukraina
Przepisy dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, dokumenty potrzebna na granicy, podróż z dzieckiem, także nie swoim, prawo do legalnego pobytu i ułatwienia dla społeczności ukraińskiej - o takie i wiele innych spraw pytają docierający do naszego kraju Ukraińcy uciekający przed agresją Rosji na ich kraj. Odpowiedzi na najważniejsze pytania udzieliła Marta Wadas, aplikantka radcowska z kancelarii Kupilas&Krupa.
Marta Wadas
08.03.2022
Administracja publiczna
Internauci, osoby prywatne i zorganizowane grupy hackerskie de facto wyręczają instytucje państwowe, w tym także międzynarodowe, odpowiadające nie tyle za samo cyberbezpieczeństwo, ale de facto za prowadzenie działań wojennych. Niewątpliwie mamy do czynienia z precedensem na skalę światową. O działaniach grupy hakerskiej Anonymous piszą Artur Piechocki (fot.) i Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.
Artur Piechocki Katarzyna Gorzkowska
08.03.2022
Prawo karne Policja Nowe technologie

Trybunał ONZ rozpatruje skargę przeciwko Rosji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpoczął w poniedziałek 7 marca rozpatrywanie wniosku Ukrainy dotyczącego agresji Rosji przeciwko temu państwu oraz zbrodni popełnianych podczas działań wojennych. Rosja zbojkotowała pierwsze posiedzenie, a przedstawiciel Ukrainy wezwał Trybunał do jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych w związku z oskarżeniami Rosji o ludobójstwo.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski