Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka jak najbliższa rodzina

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, nie będą musiały płacić podatku od spadków i darowizn, jeżeli otrzymały na własność w darowiźnie albo w spadku rzeczy lub prawa majątkowe a darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka. Stosowny projekt właśnie wpłynął do Sejmu.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2019
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem sześciomiesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Powód procesował się z SKOK o odszkodowanie. W toku procesu przyjął od pozwanej część żądanej kwoty i zrzekł się powództwa. Później jednak powód domagał się przed sądem przyznania całości żądanej kwoty. W takiej sytuacji jego żądanie należało uznać za niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego uważają, że niekiedy skarżący obywatele nadużywają ustawy o dostępie do informacji publicznej. Społeczni działacze twierdzą, że nadużycia leżą raczej po stronie urzędów, które wytwarzają za nasze pieniądze dokumenty, a następnie zasłaniają się ochroną prywatności lub RODO.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2019
Administracja publiczna RODO
Coraz popularniejszą formą dotowania akcji charytatywnych lub przedsięwzięć artystycznych jest zbieranie na nie środków w ramach tzw. crowdfundingu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że dotychczasowe przepisy nie regulują wprost tej formy finansowania. Może to powodować liczne wątpliwości w praktyce obrotu.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Rynek i konsument Finanse
Fundamentalnym prawem każdego sędziego w Unii Europejskiej jest zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział Frans Timmermans, podczas wizyty w Warszawie. Dodał, że sposób w jaki działają polskie procedury dyscyplinarne wobec sędziów powoduje efekt mrożący.
Patrycja Rojek-Socha
07.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rząd wprowadza coraz to nowe rozwiązania, które mają przeciwdziałać niepłaceniu alimentów. Wyższe kary, obostrzenia dla pracodawców, możliwość szybszego zawiadamiania prokuratury - mają uzdrowić sytuację. Jednak liczba tych, którzy się od płacenia alimentów uchylają nadal nie spada - mimo że większość z nich na płacenie stać.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2019
Polski wymiar sprawiedliwości jest coraz wrażliwszy na łamanie praw zwierząt. Słabym punktem jest jednak nadal wstępny etap - czyli wykrywanie i ściganie sprawców - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat specjalizująca się w prawach zwierząt Karolina Kuszlewicz.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2019
Prawo karne Środowisko
Skarżąca zorganizowała na FB na fun page’u swojej firmy konkurs z nagrodą. Żaden z uczestników akcji nie musiał nabywać żadnych usług. Wystarczyło m.in. polubić post i wpisać komentarz. Skarżąca nie musiała więc dysponować specjalnym zezwoleniem. To była tylko forma reklamy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
06.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Klient nie udowodnił, że tatuaż został źle wykonany i że wycierpiał on przez to katusze. Zaś deklaracji tatuażysty, że jest skłonny zwrócić klientowi 800 zł za kwestionowaną usługę nie można traktować jako zaakceptowania roszczenia klienta – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
06.04.2019
Rynek i konsument
Wierzyciel nie podpisał w sposób prawidłowy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. W takim przypadku sąd powinien wezwać go do uzupełnienia braku formalnego pisma. Brak podpisu uniemożliwia bowiem nadanie biegu sprawie - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
05.04.2019
Prawo cywilne
Towarzystwo ubezpieczeniowe musi zwrócić właścicielowi koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, przy czym sprzedaż auta nie może być powodem odmowy wypłacenia odszkodowania - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2019
Prawo cywilne
Rząd wycofał się z nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która przewidywała możliwość sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych na receptę dla osób niepełnosprawnych i wyrobów medycznych przez aptekarzy. A wszystko przez decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą holenderskiej apteki internetowej.
Zuzanna Lewandowska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
To kolejna akcja protestacyjna, tym razem przed urzędami wojewódzkim w całym kraju. Zorganizowała ją "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, wsparł m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Związkowcy zapowiadają, że to początek - finałem, jeśli rząd nie spełni ich postulatów może być paraliż sądów przed wyborami.
Patrycja Rojek-Socha
04.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

Ustawa o świadczeniu "Emerytura plus" uchwalona

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto). Sejm w czwartek uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję, które przewidywały m.in., że trzynaste świadczenie byłoby wypłacane corocznie i waloryzowane. Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. 
Krzysztof Sobczak
04.04.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niemal 70 proc. Polaków deklaruje, że roczny PIT rozliczy w tym roku przez internet. Najwięcej podatników skorzysta z nowej usługi Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT. Coraz więcej osób przekazuje również 1 proc. swojego podatku na cele charytatywne. Takie wnioski wynikają z najnowszego badania KPMG w Polsce.
Krzysztof Koślicki
04.04.2019
Domowe finanse PIT
Manifestacje organizowane będą przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Postulaty to dodatkowe 450 zł podwyżki i zmiany systemowe czyli ustawa o pracownikach wymiaru sprawiedliwości, która miałaby wprowadzić mnożnikowy system wynagradzania. Pracowników sądów w akcji wesprze m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
04.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Brytyjska straż graniczna przeprowadziła kontrolę osobistą kobiety, żony podejrzanego o działalność terrorystyczną. Europejski Trybunał Praw Człowieka wytknął jej, że choć zgodnie z brytyjskim prawem, to nie przestrzegając procedur i przepisów. To - jak mówią eksperci - istotne także dla polskich służb, które często nadużywają tego uprawnienia.
Patrycja Rojek-Socha
04.04.2019
Prawo karne Policja
Ponad 302 tysięcy wniosków o wydanie dowodu z warstwą elektroniczną chipem złożonych w urzędach i ponad 21 tys. przez internet - to bilans pierwszego miesiąca obowiązywania e-dowodu. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji do gmin trafiło już ponad 180 tys. dokumentów gotowych do odbioru, 40 tys. osób ma nowy dokument.
Patrycja Rojek-Socha
03.04.2019
Samorząd terytorialny
Wykuwa się nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego; sprawiedliwość formalna to nie to samo co sprawiedliwość indywidualna, społeczna - stwierdzili sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucając dwie skargi RPO. Skutki: skazani nie mogą być uwolnieni przed terminem ani dochodzić odszkodowań za bezprawne uwięzienie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W Unii Europejskiej odbędzie się debata publiczna na temat praworządności. Zdecydowała o tym w środę Komisja Europejska, która chce, żeby w najbliższych tygodniach wypowiedziało się w niej jak najwięcej środowisk w państwach członkowskich.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tys. zł wraz z odsetkami w związku z zablokowaniem dotacji celowej na organizację Malta Festival Poznań 2017 - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem prawników to precedens, gdy nie przyznano dotacji ze względu na konkretnego artystę.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna
Opracowywana jest nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, której celem będzie uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych - poinformował kuratorów wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Zapewnił równocześnie, że resort problem dostrzega i chce go rozwiązać.
Patrycja Rojek-Socha
03.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Założenia reformy są szczytne i mają na celu zbudowanie prawdziwych oszczędności Polaków, jednak wdrożenie zmian musi być poddane kontroli społecznej i być zgodne z przepisami prawa tak, by nie naruszało ustrojowych zasad życia społeczno-gospodarczego - pisze dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.
Antoni Kolek
03.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

MPIT: Nie rekomendujemy zmian w ograniczeniu handlu w niedziele

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Widoczne jest wyhamowanie tendencji spadkowych, jeśli chodzi o liczbę sklepów i poziom sprzedaży wśród najmniejszych placówek handlowych, rośnie sprzedaż na stacjach benzynowych i obroty w turystyce, a Polacy coraz częściej spędzają czas z rodziną oraz poświęcają go na rekreację.
Agnieszka Matłacz
03.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przed nami duże zmiany w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez apteki i punkty apteczne. Od 1 lipca br. w ten sposób będą mogły być sprzedawane nie tylko produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, jak to ma miejsce obecnie, ale również leki wydawane na receptę oraz wyroby medyczne - pisze Zuzanna Lewandowska z Kancelarii DMP Legal Wójtowicz.
Zuzanna Lewandowska
03.04.2019
Farmacja
Już teraz sąd rodzinny może kierować trudnego nastolatka do prac społecznie użytecznych, przepis jest jednak martwy bo niedoregulowany. Ma go wzmocnić przygotowywana ustawa o nieletnich. Sądy mają nie tylko określać czas i wymiar takiej kary ale też sposób jej kontrolowania. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli przyszłym rozporządzeniu - mówią eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
03.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury apeluje do pracowników prokuratur o wzięcie udziału w protestach 4 kwietnia - organizowanych przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju przez "Solidarność" i 5 kwietnia we Wrocławiu przez Ad Rem. 16 - zachęca do masowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku.
Patrycja Rojek-Socha
03.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Status i miejsce uczestnika postępowania nieprocesowego to jeden z najczęściej występujących problemów w polskich sądach, szczególnie rejonowych - twierdzi dr hab. Piotr Rylski z Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie został nagrodzony za praktyczną książkę na ten temat.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Karta Polaka obejmie cały świat

Administracja publiczna
Ustawa o Karcie Polaka ma być rozszerzona na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.
Krzysztof Sobczak
02.04.2019
Administracja publiczna