Paszport jest niezbędny do swobodnego podróżowania po państwach nie należących do Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Z krajów europejskich z paszportem wjeżdżamy do Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Turcji.

Paszport bez wypełniania formularzy

Wniosek o wydanie paszportu trzeba złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, nie ma tu rejonizacji. Lista takich miejsc znajduje się na stronie stosownego do miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego.

 

Przed udaniem się do biura paszportowego należy przygotować:

  • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, które zostało wykonane nie wcześniej niż sześć  miesięcy przed złożeniem wniosku paszportowego, w formacie 35 mm x 45 mm
  • dowód opłaty za paszport,
  • aktualnie używany ważny paszport, w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty,
  • w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Pierwszym ułatwieniem jest, że nie trzeba spełnić żadnego wniosku o wydanie paszportu. Nie trzeba przygotowywać żadnych innych dokumentów, jeśli ostatnio nie zmieniło się nazwiska lub obywatelstwa.

Czytaj omówienie w LEX: Strasburg: odmowa paszportu za niepłacenie alimentów narusza Konwencję. Battista przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 2 grudnia 2014 r., skarga nr 43978/09 >

Jeśli idzie o termin wizyty w urzędzie, to jeszcze w styczniu można było wejść ”z ulicy” i załatwiać sprawę w 20 minut. Obecnie zaczęły tworzyć się kolejki i w niektórych urzędach np. małopolskich warto zapisać się elektronicznie na wizytę.

Przebieg wizyty

Po wejściu do urzędu trzeba najpierw opłacić koszt dokumentu. Załatwia się to przy automacie, który pokazuje rubryczki na opłacenie 70 zł – ulgowej opłaty dla emeryta, rencisty lub dziecka, studenta albo osoby niepełnosprawnej. Albo opłaty pełnej – 140 zł. Bezpłatnie wydaje się nowy paszport osobom po 70 roku życia.

Sprawdź w LEX: Czy zgodnie z RODO dopuszczalne jest kserowanie przez pracowników ruchu chorych w szpitalnym oddziale ratunkowym dokumentów takich jak: paszport, dowód osobisty, karta unijna? >

Po zapłaceniu właściwej kwoty, wyciągamy numerek, a następnie oczekujemy na wezwanie. Przy okienku nie musimy wyciągać długopisu. Formularz wypełnia urzędnik, gdy podamy mu dowód osobisty i zdjęcie. Urzędnik skanuje te dokumenty i od razu oddaje. Po czym prosi o przyłożenie palców do urządzenia w celu pobrania odcisków linii papilarnych. Z tym, że palce pozostają czyste, bo wszystko odbywa się elektronicznie.

Urzędnik pyta czy mamy adres elektroniczny lub telefon, na który przyjdzie zawiadomienie o odbiorze paszportu.

Odbiór paszportu odbywa się bez kolejki.

Czytaj też inne artykuły przygotowane przez serwis Prawo.pl z okazji Dnia Edukacji Prawnej:

 

 

 

Nowość
Nowość

Bogdan Fischer, Adam Pązik, Marek Świerczyński

Sprawdź