Facebook może być zobowiązany do poszukiwania i identyfikowania wszystkich komentarzy zniesławiających oraz identycznych z takimi komentarzami, których bezprawność stwierdzono, a także komentarzy równoznacznych, o ile te ostatnie pochodzą od tego samego użytkownika - stwierdził w swojej opinii Maciej Szpunar
Krzysztof Sobczak
04.06.2019
Prawo cywilne Nowe technologie
Brakuje zapisów dotyczących podniesienia bezpieczeństwa pracy kuratorów i choćby wzmianki świadczącej o tym, że resort będzie chciał uregulować kwestie związane z wynagradzaniem za pracę w terenie - wskazują kuratorzy sądowi. Liczyli także, na zmiany pozwalające na wzrost wynagrodzeń
Patrycja Rojek-Socha
04.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Mężczyznę do zakładu skierował sąd, uznając go za osobę niepoczytalną, która nie może odpowiadać karnie. Nie dochował jednak przy tym obowiązku wysłuchania go, choć biegli lekarze wskazywali na brak przeciwwskazań. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że doszło do rażącego naruszenia prawa - złożył kasację, bo jak wskazał - sąd popełnił błąd.
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Trwają analizy projektu przedstawionego protestującym przed ministerstwem związkowcom pracowników sądów i prokuratur. Co prawda jest w nim zapisany system mnożnikowy, uzależniony od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - ale jak mówią - ważne są szczegóły. A te - dodają nieoficjalnie - nie wyglądają dobrze.
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Aż 16 mln elektronicznych rozliczeń PIT wpłynęło w tym roku do Ministerstwa Finansów. Niemal 7 mln PIT-37 i PIT-38 złożono za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W przyszłym roku łatwiej będzie można złożyć także PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Ministerstwo Finansów planuje rozbudowę systemu.
Krzysztof Koślicki
03.06.2019
Domowe finanse PIT

Minister zapowiada kolejne zastrzenie kar

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami w prawie, które mają doprowadzić do dłuższego pobytu w więzieniach przy najcięższych przestępstwach - zapowiedział w niedzielę wieczorem minister Zbigniew Ziobro. Jak dodał, chodzi o przestępczość terrorystyczną i przestępczość zorganizowaną.
Krzysztof Sobczak
03.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze w czerwcu projekt ustawy o nieletnich może trafić na posiedzenie rządu. Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia, m.in. dotyczące ochrony danych osobowych. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że dyskutowano też nad propozycjami umożliwiającymi dyrektorom szkół karanie uczniów za incydenty na terenie szkoły
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przepisy nie regulują wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy, gdy na jednym terenie znajdują się domy jednorodzinne i wielorodzinne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. - W tej kwestii obowiązuje luz decyzyjny organów i pewne odstępstwa od wskaźników ustalonych w rozporządzeniu są dopuszczalne - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2019
Administracja publiczna Budownictwo
4 539 zgłoszeń o utracie danych wpłynęło do do Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. W tylu przypadkach administratorzy uznali, że fakt ten mógł zaszkodzić osobom, których dane ujawniono. Zdaniem ekspertów to nie jest mało. Administratorzy wciąż jednak nie potrafią dobrze informować o wyciekach.
Jolanta Ojczyk
03.06.2019
RODO
Stosunkowo łatwo było wypracować propozycje dotyczące zmian ustrojowych. Trudniej było z projektami proceduralnymi, a najbardziej dyskusyjne były m.in. kwestie związane z mediacją i to jak uregulować przeciwdziałanie mowie nienawiści - mówi prof. Wojciech Popiołek, przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

Hulajnogi pojadą nie szybciej niż 25/h

Prawo karne Administracja publiczna
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiada, że w projekcie ustawy dotyczącej hulajnóg będzie propozycja ograniczenia prędkości tych pojazdów do 25 k. na godzinę. Poinformował też, że jego resort rozważa przygotowanie przepisów w sprawie melexów.
Krzysztof Sobczak
02.06.2019
Prawo karne Administracja publiczna
Uniezależnienie sądownictwa od ministra, zreformowanie Krajowej Rady Sądownictwa i przekazanie jej nadzoru nad sądami, zmiany w postępowaniu administracyjnym, usprawnienie mediacji, wprowadzenie do sądów obywatelskich sędziów handlowych - to główne założenia przygotowane przez społeczną komisję kodyfikacyjną, które mają usprawnić wymiar sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
01.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Niedofinansowana policja, bez odpowiedniego zaplecza technicznego, obłożona sprawami i mechanizmy kontroli społecznej, które zwyczajnie zawodzą - to w ocenie radcy prawnego, prof. Akademii Leona Koźmińskiego Moniki Całkiewicz - główne bolączki ochrony dzieci w Polsce. Bo jak dodaje przepisy są, ale istotniejsza jest nieuchronność kary.
Patrycja Rojek-Socha
01.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Czas na to, by po 100 latach działania system, który zakłada trzymanie sędziów krótko na smyczy, zmienić. Zaczyna to też dostrzegać opinia publiczna jednoznacznie oceniając, że te ostatnie lata to jest okres coraz większego upolitycznienia sądów, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego - mówi Krystian Markiewicz
Patrycja Rojek-Socha
01.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej nie powoduje samo przez się nieważności testamentu. W takim przypadku niezbędne jest jednak przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego – przypomniał Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
01.06.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Sprostowanie prasowe nie ogranicza wolności prasy, odwrotnie zapewnia czytelnikom zapoznanie się z wieloma argumentami - wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Redaktor naczelny może liczyć na wygraną tylko wtedy, gdy prostujący popełni błędy formalne, ale on osobiście nie jest odpowiedzialny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2019
Prawo cywilne
Samotna matka po rozwodzie, która sama sprawuje władzę rodzicielską, ma wyłączne prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Ojciec, który płaci alimenty, ale nie zajmuje się dzieckiem, z odliczenia nie skorzysta. Potwierdza to najnowsza interpretacja administracji skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
01.06.2019
Domowe finanse PIT
Uzależnienie mnożnika od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i roczny, nie dwuletni okres przejściowy - to propozycje do ustawy o pracownikach wymiaru sprawiedliwości, które przedstawiono podczas piątkowego spotkania z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Są przepisy pozwalające na karanie kierujących hulajnogami w sposób zagrażający bezpieczeństwu - deklaruje policja. Ale zastrzega, że czeka jednak na mające się niebawem pojawić regulacje dotyczące tzw. pojazdów transportu osobistego.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Prawo karne Policja
Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni poinformowali w piątek, że wstrzymują protest głodowy do 1 września. Przekazali, że decyzja ma związek z deklaracją resortu zdrowia. Zastrzegli, że jeżeli w tym czasie ich postulaty zostaną zrealizowane, protest nie będzie kontynuowany. W przeciwnym wypadku zaostrzą protest.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Programy resocjalizacyjne, procedury, szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej powinny uwzględniać fakt, że gros osób osadzonych w polskich zakładach karnych ma dzieci - oceniają eksperci. Luki dostrzegają też m.in. w programach szkolnych, brakuje wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy pozwalają na to, by dziecko jako ofiara przestępstwa co do zasady było przesłuchiwane tylko raz. To, czy tak się stanie, jak szybko zostanie wyznaczony termin rozprawy przed sądem i kiedy biegli wydadzą w sprawie opinię, zależy w dużej mierze od wrażliwości policjantów, prokuratorów, sędziów – mówią eksperci.
Aleksandra Partyk
31.05.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sądy miałaby nadzorować zreformowana Krajowa Rada Sądownictwa, jej członkowie - sędziowie wybierani byliby w powszechnych wyborach przez sędziów, wprowadzono by do niej też radę społeczną. Resort miałby się zająć projektami ustaw i... kontaktami międzynarodowymi - proponuje - jak ustaliło Prawo.pl - społeczna komisja kodyfikacyjna. Projekt ma być zaprezentowany w sobotę na II Kongresie Prawników Polskich.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Wymiar sprawiedliwości

Dobry biegły poszukiwany od zaraz

Wymiar sprawiedliwości
Z biegłymi sądowymi, jest tak jak z ustawą o nich, mijają lata, kolejne rządy składają kolejne obietnice, a sytuacja jest coraz gorsza. Niskie stawki zniechęcają ekspertów do pracy, ci biegli, którzy decydują się na przygotowanie opinii albo są przeciążeni - co powoduje opóźnienia, albo niedoszkoleni - bo imają różnorodnych tematów.
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2019
Wymiar sprawiedliwości

Będzie zmiana w prawie - hulajnoga to pojazd

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. Odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy - zapowiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W nowych przepisach hulajnoga ma być uznana za pojazd mechaniczny.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawie 40 mln zł kary ma zapłacić Polkomtel za bezprawnie pobierane opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. „Czasoumilacz” czy „Serwis wyświetlacza”, nie mając na to wyraźnej zgody abonentów.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeżeli nieruchomość została zwrócona spadkobiercy właściciela decyzją wydaną na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i w chwili otwarcia spadku nie wchodziła do spadku po tym właścicielu, to tym samym nie było to nabycie, które prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego w przypadku jej sprzedaży przed upływem pięciu lat od dnia otwarcia spadku.
Grażyna J. Leśniak
30.05.2019
PIT

WSA: Pytania testowe z odbytych egzaminów są jawne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przesądził o jawności pytań z egzaminów, które się odbyły. Wyłączenie możliwości zapoznania się z testami i pytaniami wykorzystanymi już w trakcie egzaminów jest niekonstytucyjne, gdyż wiedza o pytaniach z poprzednich lat przyczynia się do lepszego przygotowania zdających
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Urzędy będą zasypane wnioskami o "500 plus"

Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Po zmianach w programie liczba wniosków o świadczenie "500 plus" wzrośnie nawet o ok. 80 proc. - szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Największy problem mogą mieć urzędy wojewódzkie, które zajmują się m.in. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
14 sędziów mianowali przedstawiciele rządów państw UE do Sądu Unii Europejskiej w ramach częściowego odnowienia składu - podała w komunikacie Rada UE. W tym roku sąd ten zwiększy liczbę sędziów z 47 do 56 - po dwóch z każdego kraju członkowskiego. .
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości