Prawo.pl
Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.
Robert Horbaczewski
30.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Pandemia odseparowała władze lokalne od obywateli. A ci, patrzą na samorząd lokalny przez pryzmat „lokalnego inwestora”. Tymczasem oczekiwania mieszkańców względem samorządów są bardziej złożone i nie dotyczą tylko efektywnych procesów inwestycyjnych. Chcą mieć też w nich partnera, który będzie wspierał oddolne inicjatywy – wynika ze zaprezentowanego wczoraj raportu Fundacji Batorego o postrzeganiu samorządu lokalnego.
Maria Dec-Kiełb
29.03.2022
Samorząd terytorialny
Wyraźnie ukształtowała się już jednolita linia wojewódzkich sądów administracyjnych w Polsce w sprawach dotyczących uchwał anty LGBT ze skarg wnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził 29 marca br. nieważność uchwały anty-LGBT przyjętej przez Radę Gminy Niebylec. W ustnym uzasadnieniu stwierdził m.in. że nie ma ideologii LGBT, tak jak nie ma ideologii heteroseksualnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2022
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, są niekorzystne dla obywateli. Chodzi przede wszystkim o przedawnienie karalności, przerzucenie ciężaru dowodu na oskarżonego i zaostrzenie kar. Proponowane zmiany mają dotknąć także czynnego żalu.
Krzysztof Koślicki
29.03.2022
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy
Projektowana przez rząd nowelizacja ustawy o służbie zagranicznych pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, projekt nowych przepisów został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
Krzysztof Sobczak
29.03.2022
Administracja publiczna

NIK: Polska jeszcze mało cyfrowa

Administracja publiczna Nowe technologie
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika pesymistyczny obraz sytuacji w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
29.03.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa jego niezawisłości i bezstronności - stwierdził w ogłoszonym we wtorek orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobnie za bezpodstawne uznał wątpliwości co do niezawisłości sędziów powołanych z udziałem KRS w latach 2000 - 2018, co kwestionował polski Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Sobczak
29.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dane dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego są wciąż rozproszone i nierzadko trudno dostępne. Ma to zmienić System Monitoringu Usług Publicznych - baza danych o gminach, miastach, powiatach i województwach. Dzięki temu urzędnik ma łatwiej przygotować raport o stanie gminy, przedsiębiorca sprawdzić dostępność infrastruktury, a obywatel dowiedzieć się, czy jego gmina nie zawyża podatków.
Robert Horbaczewski
29.03.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Obniżenie wynagrodzenia o 50 proc. prokuratorowi obwinionemu o podanie gościowi środka odurzającego w postaci ciastek zawierających ziele konopi jest zasadne - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Prokurator ten został ponadto zwieszony w czynnościach służbowych na pół roku, gdyż społeczna szkodliwość jego czynu uznana została za wysoką.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Najnowsze rozporządzenie o ograniczeniach w związku z pandemią wprowadziło od poniedziałku obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza. To oznacza, że w każdym budynku, w którym jest przychodnia, gabinet lekarski czy stomatologiczny, np. w galerii Arkadia czy hotelu Marriott, każdy musi zakrywać usta i nos.
Jolanta Ojczyk
29.03.2022
Koronawirus a prawo
Brak precyzyjnych przepisów z zakresu regulacji prawa pobytowego, uwzględniających nietypową i nieoczywistą sytuację w jakiej się znaleźliśmy, budzi obawy głównie w wymiarze ochrony użyczającego mieszkanie. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest instytucja prekarium - pisze adwokat Milana Krzemień. Ale zastrzega, że obecnie jednak nie istnieje w Polsce definicja prekarium.
Milana Krzemień
29.03.2022
Prawo cywilne
Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z samorządami prawniczymi i organizacjami prawniczymi uruchomiła bezpłatną infolinię telefoniczną (nr +48 800 088 544) dla osób pokrzywdzonych wojną w Ukrainie. Infolinia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej działa – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10.00 do 19.00.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Prawo cywilne
Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek poinformował w poniedziałek, że nie będzie już więcej składał w Trybunale Konstytucyjnym wniosków o wyłączanie ze składów orzekających osób powołanych na prawidłowo obsadzone miejsca, bo i tak wszystkie są odrzucane. Ale swojego stanowiska w tej sprawie nie zmienia - te osoby nie są sędziami i nie mogą orzekać.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Polsce obecnie poddanych leczeniu jest niemal 2 tys. uchodźców z Ukrainy. Ponad połowa leczonych pacjentów to dzieci. Najwięcej pacjentów jest w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim i mazowieckim. Zgodnie z obowiązującą już specustawą, obywatele Ukrainy mają otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, dokładnie na takich samych warunkach, jak polski pacjent.
Katarzyna Redmerska
28.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina

Rząd nie planuje rozszerzenia handlu w niedziele na cały kraj

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pod koniec lutego, w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy, rząd zezwolił na działalność w niedziele sklepów w województwach lubelskim i podkarpackim. Według Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej nie ma potrzeby, aby takie wyłączenie objęło także inne województwa, gdzie nastąpił duży napływ cudzoziemców.
Robert Horbaczewski
28.03.2022
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
Śmierć jednego z małżonków nie pozbawia drugiego prawa do wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym. Osoba owdowiała, która wraz z małżonkiem wybierała taką formę rozliczenia, nadal może z niej skorzystać po jego śmierci, wykazując również przychód osiągnięty przez zmarłego w trakcie roku podatkowego. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, należy spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dominika Trzmiel
28.03.2022
Domowe finanse PIT
Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania laboratoryjne produktów firm Kubenz, Recman i Dastan Logistic, wytwarzających męską odzież wizytową, potwierdziły, że w wielu przypadkach konsument kupował odzież z innych materiałów niż deklarowane. Prezes UOKiK nałożył na firmy łącznie ponad 2,1 mln zł kary za fałszowanie składu produktów.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Rynek i konsument
Od poniedziałku 28 marca obowiązują nowe zasady dotyczące epidemii Covid-19. Zgodnie z nowym rozporządzeniem maseczki są obowiązkowe w podmiotach leczniczych, w pozostałych miejscach, w których gromadzi się dużo osób, będą tylko rekomendowane. Zmienia się też polityka testowania. - Zniesienie obostrzeń nie oznacza, że kończy się epidemia, bądźmy odpowiedzialni - apeluje minister zdrowia.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
28.03.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Koronawirus mocno odcisnął się na pracy sądów. Pod hasłem ograniczania ryzyka zakażeń w sprawach cywilnych zmniejszono sędziowskie składy i wprowadzono zasadę, że sprawy rozpatrywane są głównie zdalnie lub na posiedzeniach niejawnych. Teraz rząd wieści koniec zagrożeń znosząc m.in. obowiązek noszenia maseczek. Sądy w "trybie covidowym" jednak jeszcze zostaną, bo pandemiczne zmiany potrwają nawet rok dłużej.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będzie można otrzymać jedynie na trzy lata, potem stracą ważność. Takie są plany ministerstwa rozwoju, co nie wszystkim zainteresowanym się podoba. Najwięcej obaw budzi wygaszanie po upływie tego okresu obowiązujących już decyzji. Zdaniem deweloperów zablokuje to możliwość zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.03.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Od 28 marca, czyli od poniedziałku nie trzeba już nosić już maseczek w restauracjach, sklepach czy hotelach. Wcześniej, bo od 1 marca rząd zniósł limity oraz ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w spotkaniach. Oznacza to, że znikają już ostatnie ograniczenia związane z pandemią. - Zniesienie obostrzeń nie oznacza, że kończy się epidemia, bądźmy odpowiedzialni - zastrzega minister zdrowia.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.03.2022
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Choć dzisiaj świat i Europa staje w obliczu daleko trudniejszych wyzwań, mających ogromne znaczenie dla dalszego dobrobytu jej mieszkańców, a wojna w Ukrainie i ekonomiczne konsekwencje pandemii towarzyszą światu jaki znamy, jak bumerang wraca temat zmiany czasu. Ta najbliższa zmiana będzie tą, którą mniej lubimy. W najbliższy weekend śpimy godzinę mniej - pisze dr Bartłomiej J. Gabryś.
Bartłomiej J. Gabryś
27.03.2022
Administracja publiczna
Prezydent podpisał ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ma ona doprecyzować przepisy uchwalonej niedawno ustawy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Ustawa została uchwalona w środę 23 marca br. przez Sejm, a nastęnego dnia zaakceptował ją Senat. 
Krzysztof Sobczak
26.03.2022
Nowe technologie

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
26.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Od kilku tygodni kredytobiorcy różnych banków, którzy procesują się z tymi bankami, otrzymują od nich pozwy o zwrot wypłaconego kapitału kredytu i o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, bądź wnioski o zawezwanie do próby ugodowej dotyczące tych roszczeń. Tymczasem taka próba ugodowa banku może być uznana za niedopuszczalną, jak zmierzająca do przerwania biegu przedawnienia.
Regina Skibińska
26.03.2022
Kredyty frankowe Nieruchomości
Pracownika mającego dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, wiążą z pracodawcą dwa stosunki pracy. Ma on więc prawo do wykazania w zeznaniu podatkowym wyższych kosztów uzyskania przychodu - 4 500 zł, jeśli otrzymywał dodatek za rozłąkę lub 5 400 zł, jeśli takiego dodatku nie otrzymywał. Tak wynika z korzystnej interpretacji skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
26.03.2022
Domowe finanse PIT
Osoby przekraczające polską granicę samolotem mają obowiązek podać, poza informacjami o podróży i danymi osobowymi, informacje o stanie zdrowia. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przepisach nie ma podstawy do gromadzenia danych osobowych w tak szerokim zakresie, a zakres przetwarzanych danych powinna precyzyjnie określać ustawa z poszanowaniem praw określonych w Konstytucji.
Krzysztof Sobczak
26.03.2022
Opieka zdrowotna RODO
Bank posiada strategiczne informacje o swoich klientach, a ochrona tych informacji jest częścią wykształconej kultury prawnej i ugruntowanym zwyczajem obrotu gospodarczego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki. Jeden z nich dotyczy informacji udzielanych organom skarbowym, których uprawnienia w tym zakresie zostały ostatnio rozszerzone.
Aleksandra Billewicz
26.03.2022
PIT Finanse RODO
Policja ma coraz więcej sojuszników w walce z piratami drogowymi. To sami kierowcy, którzy na specjalne skrzynki pocztowe skwapliwie wysyłają nagrania dotyczące przejawów agresywnych i niezgodnych z prawem zachowań innych użytkowników dróg. W 2021 r. do policji trafiło blisko 25 tys. takich nagrań. Zdaniem prawników od RODO, to społeczne nagrywanie powinno być jednak ujęte w ramy prawne.
Robert Horbaczewski
26.03.2022
Prawo karne Policja
Uciekający przed wojną w Ukrainie potrzebują pomocy psychologicznej. Ustawa o legalizacji ich pobytu mówi jedynie, że może być ona zapewniona bezpłatnie przez samorząd. To zadanie jednak nie będzie w pełni finansowane z budżetu państwa, a jedynie dofinansowane. Na ten cel przeznaczono 81 mln zł. To mało. Co gorsze, nie ma żadnych systemowych rozwiązań.
Jolanta Ojczyk
26.03.2022
Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski