Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Adwokat mógłby już po kilku rozprawach wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet kosztów udzielonej pomocy prawnej, a wnioski te następnie mógłby ponawiać na bieżąco, po kolejnych rozprawach - wynika z propozycji adwokatury do których dotarło Prawo.pl. W ocenie prawników uregulowanie tej kwestii jest konieczne
Patrycja Rojek-Socha
24.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ocenia w ten sposób projekt dziewiątej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczący m.in. poszerzenia właściwości Izby Dyscyplinarnej i procedury obsadzania stanowisk funkcyjnych w SN. Jej zdaniem proponowane zapisy pogłębiają dotychczasowy stan niekonstytucyjności obowiązującego prawa
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.04.2019
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego będzie bezpłatnie pomagał w sporach pomiędzy pasażerami a przewoźnikami lotniczymi, organizatorami turystyki i sprzedawcami biletów. Organ ten został już wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Krzysztof Sobczak
23.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zasądzenie przez sąd karny przepadku domu należącego do żony w związku ze skazaniem męża za poważne oszustwa stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia zainteresowanej. Zdaniem ETPC sądy krajowe nie zbadały, w jakim stopniu była to jej osobista własność.
Katarzyna Warecka
23.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mateusz Morawiecki na Uniwersytecie Nowojorskim powiedział, że sędziowie w Polsce nigdy nie zostali rozliczeni za naruszenia prawa w okresie PRL. I porównał to do rozliczeń przeprowadzonych we Francji po upadku kolaborującego z nazistami rządu Vichy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" ocenia, że doszło do manipulacji, szkalowania i podważenia wiarygodności Polski.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po wprowadzeniu programu Leki 75+ starsze osoby mniej wydają na lekarstwa. W 2019 roku budżet państwa sfinansuje im leki za ponad 733 000 tys. zł. W kolejnych latach środki przeznaczane na ten cel będą coraz wyższe. Najwyższa Izba Kontroli ma jednak wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów.
Agnieszka Matłacz
23.04.2019
Pacjent Farmacja
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze stanęły w miejscu - potrzebują zmian, także prawnych. Sytuacja w której w jednej placówce są dzieci wymagające różnych rodzajów oddziaływania prowadzi do organizacyjnego chaosu. Kluczem i szansą dla wychowanków jest specjalizacja MOW-ów i rozwój, szkolenia personelu - twierdzi dr Justyna Jóźwiak
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ostrzelanie rodziny z pistoletu na wodę to jak najbardziej dopuszczalny sposób celebrowania lanego poniedziałku. Gorzej, gdy nieco nas poniesie i zaczaimy się z wiadrem na przechodniów lub przejeżdżające samochody. Takie zachowanie może skończyć się interwencją policji, odpowiedzialnością karną oraz koniecznością zapłacenia za szkody.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
22.04.2019
Prawo karne
Organizacja protestu czy pikiety nie może być uzależniona od uprzedniej zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, skoro Prawo o zgromadzeniach wymaga jedynie zgłoszenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił karę nałożoną na organizatora zgromadzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polskie ziemniaki oznaczone będą polską flagą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie wprowadzające znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Minister zapowiedział także w piątek, że wystąpi do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania w taki sposób także mięsa.
Krzysztof Sobczak
20.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pisanki i pisklaki to nieodłączny symbol rozpoczynających się Świąt Wielkanocnych. To jakie jaja wybieramy ma jednak istotne znaczenie. "Trójki" czyli jaja z chowu klatkowego nadal są na sklepowych półkach i kuszą cenami - ale jak podkreślają obrońcy praw zwierząt - są też symbolem znęcania się nad kurami. A te podobnie jak psy i koty objęte są ustawą o ochronie zwierząt.
Patrycja Rojek-Socha
20.04.2019
Prawo karne Rynek i konsument
Oskarżony wcześniej był już skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale skazanie uległo zatarciu z mocy prawa zanim do sądu wpłynął akt oskarżenia. Sąd karny jednak nie zwrócił na to uwagi. Wyrok okazał się wadliwy - orzekł Sąd Najwyższy. Problematykę zatarcia skazania objaśnia adwokat Piotr Jankowski
Aleksandra Partyk
20.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prawo jazdy zostawimy w domu, ale jeszcze nie teraz

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
E-prawo jazdy to propozycja, nad którą pracuje rząd - dzięki niej kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Według policji, brak dokumentu może jednak przysporzyć kłopotów uczestnikom kolizji drogowych. A miasta i eksperci podkreślają, że na wdrożenie tej zmiany potrzeba jeszcze wiele czasu
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
Pozbawienie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej prawa do głosowania w wyborach narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo Unii Europejskiej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i nakazał wpisać do rejestru wyborców taką osobę.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019
W środę 24 kwietnia mają spotkać się sygnatariusze Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Celem jest m.in. ustalenie szczegółów planowanej - już na maj - akcji protestacyjnej w sprawie płac.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Inteligentne liczniki w każdym domu, przepisy wprowadzające zmiany w zasadach powoływania Prezesa URE i wiceprezesa oraz możliwość administracyjnej ingerencji Prezesa URE w treść umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami - to główne wady projektu ustawy Prawo energetyczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Odbieranie prawa jazdy za nadmierną prędkość, kaskadowe kontrole, obowiązkowe dmuchanie w alkomat, wyższe kary - miały skutecznie poprawić sytuację na polskich drogach. Efekt - po kilku bezpieczniejszych latach - znowu wzrasta liczba ofiar wypadków. Tylko w pierwszym kwartale 2019 r. zginęło ponad 600 osób, czyli więcej niż rocznie w wyniku zabójstw. Eksperci szansę widzą w zmianach szkoleń nie tylko kierowców ale i instruktorów
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2019
Policja
Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczą coraz szerszego stosowanie podpisu elektronicznego i związane z tym ujawnianie numeru PESEL pracowników sądów. Uważa, że to może naruszać ich prywatność.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Termin na rozliczenie rocznego podatku mija 30 kwietnia. Do tego dnia trzeba przesłać do urzędu wypełniony formularz. Można skorzystać z systemu e-Deklaracje lub złożyć PIT w wersji papierowej. Nowością w tym roku jest możliwość skorzystania z usługi Ministerstwa Finansów - Twój e-PIT.
Krzysztof Koślicki
18.04.2019
Domowe finanse PIT
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż jakkolwiek prawo dziecka i jego biologicznych rodziców do tworzenia wspólnie rodziny ma charakter nadrzędny, to byłemu opiekunowi zastępczemu nadal przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem i ochrony więzi, która między nim a dzieckiem powstała.
Katarzyna Warecka
18.04.2019
Prawo rodzinne
Mężczyzna skazany za pedofilię w 2009 roku, czyli przed wejściem w życie przepisów o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nie trafił do rejestru właśnie z tego powodu. Sąd Najwyższy - po kasacji Prokuratora Generalnego - uznał jednak, że to błąd bo ustawa ma też zastosowanie do takich przypadków.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Lekarze przechodzący na emeryturę lub z innych przyczyn zamykający gabinety, muszą zadbać o archiwizację dokumentacji medycznej pacjentów przez 20 lat. Komercyjne firmy każą płacić nawet 1500 zł rocznie za metr bieżący przechowywanej dokumentacji. Izby lekarskie i organizacje zrzeszające praktyki lekarzy rodzinnych podkreślają, że trzeba pilnie doprecyzować przepisy
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.04.2019
Opieka zdrowotna
Od grudnia 2018 r. do połowy marca w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrzono 157 spraw, w tym 35 skarg kasacyjnych, a w Izbie Dyscyplinarnej - 88 - wynika z danych uzyskanych przez Prawo.pl. To niewiele w porównaniu ze statystykami starych izb. W jednej z najmniejszych - Izbie Pracy, w tym samym czasie, załatwiono 764 sprawy.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Parlament Europejski poparł w środę projekt regulacji, na podstawie której firmy internetowe będą miały obowiązek szybko usuwać z sieci treści terrorystyczne, najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia od odpowiednich władz.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Nowe technologie
Produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład - taka zasada ma obowiązywać w Unii Europejskiej. Jej wprowadzenie poparł w środę obradujący w Strasburgu Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Dwóch nastolatków pokazało kolegom amatorski film z elementami pornografii. Efektem było wpisanie ich do rejestru sprawców na przestępstw na tle seksualnym. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka to całkowicie sprzeczne z ich dobrem. Zainterweniował, a Sąd Rejonowy w Krakowie Nowej Hucie nakazał wykreślenie chłopców.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

Jest wniosek o ponad 18 mln zł odszkodowania za niesłuszne skazanie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Tomasz Komenda, który spędził w więzieniu 18 lat, razem ze swoim pełnomocnikiem prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim złożył w środę do wrocławskiego sądu pozew o zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości ponad 18 mln zł za niesłuszne skazanie za gwałt i zabójstwo 15-latki.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł istotne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym zgody na wpisanie danych dziecka do akt stanu cywilnego, które pochodzi ze związku rodziców jednej płci. Postanowił zatem przedstawić problem rozszerzonemu składowi siedmiu sędziów tego sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne