Prezent, który nie trafił w gusta obdarowanego, podobnie zresztą jak każdy przedmiot czy usługę zakupioną „dla siebie”, możemy zwrócić jedynie wtedy, gdy polityka danego sklepu przewiduje taką możliwość. Inaczej jest tylko w przypadku produktów wadliwych - pisze Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, radca prawny w kancelarii Modzelewska&Paśnik.
Agnieszka Kowalczyk-Zagaj
22.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Booking.com dostosowuje się do unijnego prawa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma Booking.com zobowiązała się do wprowadzenia zmian w sposobie przedstawiania konsumentom ofert, rabatów i cen. Gdy te nowe zmiany zostaną w pełni zastosowane przy funkcji rezerwacji, konsumenci powinni mieć większą możliwość dokonywania świadomych porównań zgodnie z wymogami prawa konsumenckiego UE
Krzysztof Sobczak
21.12.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Adwokaci i radcowie prawni zapowiadają, że będą powoływać się na niedawny wyrok TSUE i wnioskować o sprawdzanie statusu sędziów rekomendowanych przez obecną KRS. Jej przewodniczący sędzia Leszek Mazur nie jest tym zaskoczony, bo jak mówi - strony mają do tego pełne prawo. Zapewnia jednak, że opiniowanie kandydatów przez "jego" Radę jest najbardziej transparentne od lat.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kłusownictwo ma się dobrze. Nasiliło się przed świętami, a sprzyja temu łagodna zima. Tymczasem wykrywalność takich przestępstw jest wciąż niska, a techniki kłusowników coraz lepsze. A gdy już kłusownik zostanie wykryty, rzadko wymierzana jest mu surowa kara. Jednak za pozyskane mięso musi zapłacić - w przypadku łosia to kwota 14 tys. złotych.
Robert Horbaczewski
21.12.2019
Prawo karne Środowisko
Policja nie będzie gromadzić szczegółowych danych identyfikujących fotelik lub inne urządzenie podtrzymujące dziecko w samochodzie. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma potrzeby gromadzenia takich informacji. Zdaniem ekspertów byłoby to przydatne dla poprawy bezpieczeństwa.
Robert Horbaczewski
21.12.2019
Policja

Od nowego roku nie będzie można blokować polowań

Środowisko Administracja publiczna
Usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń - zakłada ustawa uchwalona w piątek 20 grudnia br. przez Sejm. Oznacza to odstrzał sanitarny dzikich zwierząt m.in. przez policjantów i żołnierzy oraz zakaz blokowania polowań.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Środowisko Administracja publiczna
O tym, czy świadczenie medyczne jest gwarantowane nie decyduje sposób jego udzielania, skuteczność zabiegu, lecz umieszczenie leczenia w załączniku do rozporządzenia - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zabieg leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu mieści się w zakresie gwarantowanych świadczeń medycznych i podlega refundacji - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Samorządy adwokatów i radców prawnych wprost zachęcają prawników do tego, by korzystali z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości przy apelacji lub wnioskowali o wyłączenie z orzekania sędziego rekomendowanego przez obecną KRS. Jest dla nich przygotowywana lista 330 sędziów, którzy mieli zostać wybrani z naruszeniem Konstytucji - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Rozwoju poinformowało w czwartek, że bez względu na czas wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, będzie można skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej. Wydane w 2020 roku i w latach następnych zaświadczenia będą miały pełną moc prawną – wyjaśnia resort.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.12.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
W Unii Europejskiej będą jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. W czwartek przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego porozumieli się w sprawie przepisów, które mają wesprzeć ten sposób inwestycji i zbierania kapitału.
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Finanse Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w czwartek, że serwis Airbnb nie może być objęty wymogami takimi jak pośrednicy nieruchomości, bo jest to przede wszystkim platforma online. To orzeczenie może przełożyć się na traktowanie tego pośrednika między oferującymi nieruchomości na wynajem krótkoterminowy, a osobami poszukującymi tego rodzaju zakwaterowania
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

ETPC sprawdza, czy polskie służby inwigilują bez kontroli

Prawnicy Administracja publiczna Policja RODO
Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka. Podnoszą w nich naruszenie prawa do prywatności i brak skutecznego środka odwoławczego.
Patrycja Rojek-Socha
19.12.2019
Prawnicy Administracja publiczna Policja RODO
Jeśli posiadacz zależny czyni starania o wydzierżawienie gruntu przy i pod lokalem służbowym, to może oznaczać, że dążył on do posiadania samoistnego - taki jest sens postanowienia Sądu Najwyższego. Zdaniem SN ten aspekt sprawy może wpłynąć na stwierdzenie zasiedzenia na rzecz jego córki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna
Projekt zmian dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów nie tylko narusza prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, ale też - poprzez zapis o upublicznianiu danych w Biuletynie Informacji Publicznej, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i prokuratorów i ich rodzin - alarmuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
19.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Wysłanie listów o przetwarzaniu danych do wszystkich osób z bazy, z której korzysta firma, mogłoby kosztować nawet 33 mln zł - mówi Andrzej Osiński, prezes zarządu Bisnode Polska. I dodaje, że już w kilku krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych za dobrą praktykę uznały brak konieczności wysyłki listu w wersji papierowej do każdej osoby, a uznają komunikację internetową.
Jolanta Ojczyk
19.12.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy RODO

Protesty pod Sejmem i sądami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
"Dziś sędziowie - jutro Ty" - pod takim hasłem demonstranci w środę wieczorem protestowali przed Sejmem i gmachami sądów przeciwko proponowanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Protestujący domagali się m.in. "wolnych sądów", "wolnej prokuratury" i poszanowania konstytucji.
Krzysztof Sobczak
18.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rodzi poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności i bezstronności sądów/niezawisłości sędziów, oraz narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim - tak brzmią konkluzje opinii Biura Analiz Sejmowych w sprawie zgodności przygotowanej przez posłów noweli z prawem unijnym.
Patrycja Rojek-Socha
18.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
W Krajowym Rejestrze Długów jest ponad 301 tys. rodziców, którzy nie płacą alimentów. Po zaostrzeniu w 2017 r. przepisów Kodeksu karnego ich liczba spada, ale kwota zaległości rośnie. Rekordowe zaległości mają dłużnicy alimentacyjni z Mazowsza. Dominują mężczyźni - 284 tys. osób, kobiet jest 17 tys.
Agnieszka Matłacz
18.12.2019
Prawo rodzinne Domowe finanse
Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - to przyczyna nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary w wysokości 200 tys. złotych na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta".
Krzysztof Sobczak
18.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą prawa do zadośćuczynienia dla bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane. Zdaniem Rzecznika takie prawo powinno im przysługiwać. Tymczasem na skutek zmiany poglądu przez SN są go pozbawiane.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Prawo cywilne
Aby obniżyć emeryturę funkcjonariuszowi służącemu totalitarnemu państwa minister spraw wewnętrznych musi wziąć pod uwagę łącznie okresy służby w PRL, charakter służby, czas pracy oraz rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.12.2019
Emerytury i renty Administracja publiczna
Nadal wiele miast nie wydało zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność i na pewno nie zdąży do końca roku. Mieszkańcy, którzy ich nie dostali, boją się, że stracą bonifikaty. Niepotrzebnie - ustawowy termin na poświadczenie własności mija dopiero z końcem lutego.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.12.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Chodzi o wyroki z 1971 i 1972 r. Dwóch mężczyzn zostało skazanych na rok i osiem miesięcy więzienia za to, że brali udział w związku pod nazwą Świadkowie Jehowy, którego istnienie, cel i ustrój - jak uzasadniały sądy - pozostawały tajemnicą. Wobec jednego z nich karę następnie zawieszono. Prokurator Generalny wnosi teraz kasację i domaga się uniewinnienia.
Patrycja Rojek-Socha
18.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zażalenia poziome obowiązują od 7 listopada i od początku były krytykowane. Sędziowie sądów rejonowych skarżą się, że zostali zarzuceni dodatkowymi sprawami, które - z powodu braku repertorium - nie są rejestrowane. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że materia nie jest skomplikowana, więc i jej rozpoznanie nie powinno być problemem.
Patrycja Rojek-Socha
18.12.2019
Wymiar sprawiedliwości

Nie każde zanieczyszczenie leku oznacza jego wycofanie z rynku

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Co jakiś czas docierają do nas informacje o wadach jakościowych leków wzbudzając niepokój wśród pacjentów. Należy jednak pamiętać, że nie każda wada jakościowa leku skutkuje natychmiastową decyzją o jego wycofaniu z obrotu. O tym, kiedy leki muszą być wycofywane z obrotu wyjaśniają Ewa Rutkowska i Julia Łokaj
Ewa Rutkowska Julia Łokaj
18.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Związki jednopłciowe nie, ale dziecko musi mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje mu bycie polskim obywatelem - do tego mniej więcej sprowadza się grudniowa uchwała NSA dotycząca transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W praktyce bardzo trudno pogodzić obie te kwestie, również w kontekście prawa do edukacji.
Monika Sewastianowicz
18.12.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej. Powodem było związanie uchwałą siedmiu sędziów tej Izby.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.12.2019
Prawo cywilne Finansowanie zdrowia
Przyczyną jest to, że ze względu na wiek dotychczasowa prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, nie mogłaby dokończyć kolejnej kadencji - wyjaśniał sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
17.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z przepisami kwestie ważność wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października br. oceni Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Do tej pory wpłynęło 278 protestów wyborczych - 10 zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzono, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik.
Patrycja Rojek-Socha
17.12.2019
Samorząd terytorialny

Marcin Warchoł rządowym pełnomocnikiem od praw człowieka

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Dr hab. Marcin Warchoł został we wtorek powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Ponieważ jest posłem na Sejm jednocześnie został nominowany na funkcję sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
17.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna