Prawo.pl
Od miesięcy rząd i stojąca za nim partia nas przekonują, że z organami Unii Europejskiej wszystko jest uzgodnione i fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zaczną w końcu do Polski płynąć. Ale gdy przychodzi czas na powiedzenie "sprawdzam", szydło coraz bardziej wychodzi z worka i można odnieść wrażenie, że wręcz przygotowuje się nas do przyjęcia do wiadomości, że tych pieniędzy może wcale nie być.
Krzysztof Sobczak
04.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ponad 1,2 mln kary zapłaci firma, która zapowiadając akcję promocyjną „Poznaj Polską Markę” i prezenty dla jej uczestników, organizowała pokazy handlowe ze sprzedażą produktów w bardzo wysokich cenach. Konsekwencje finansowe - w sumie 225 tys. zł - poniesie też jej prezes, który umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.
Krzysztof Sobczak
04.07.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nie doszło do rażącego naruszenia prawa - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Uznała, że do umowy kredytu, jaką powód zawarł z pozwanym nie należało odnosić regulacji dotyczących obrotu konsumenckiego, niezależnie od tego, że sama umowa kredytu, w praktyce banku, była dedykowana obrotowi konsumenckiemu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Kredyty frankowe
Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.
Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Lekarze rodzinni nie chcą powrotu do organizowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a takie propozycje przedstawiła rada do spraw Covid-19 działająca przy premierze. Jednak obecny system też nie działa dobrze. Pacjenci nawet z lekką gorączką przychodzą na SOR, a kolejki tworzą się jeszcze przed godziną 18 – mówią lekarze.
Katarzyna Nocuń
04.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł, nie skończyła się 30 czerwca 2022 r. Osobie opiekującej się uciekinierem, który przekroczył granicę Polski po raz pierwszy po tej dacie, także będzie przysługiwało świadczenie, łącznie przez 120 dni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Robert Horbaczewski
02.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca. tzw. kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.07.2022
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nowy start dla przygniecionych ciężarem długów. Do otwarcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta wystarczy jedynie prawidłowo wypełniony wniosek i 30 zł wpisu sądowego. Problemem jednak staje się sprostanie obowiązkom w toku postępowania i w trakcie wykonywania ustalonego planu spłaty. Znaczna część otwartych postępowań upadłościowych jest umarzanych na dalszych etapach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Martyna Antosiewicz-Zając
02.07.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Skreślenie dziecka z listy uczniów w przedszkolu, podobnie jak skreślenie z listy uczniów w szkole, następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej, od której przysługuje odwołanie - wyjaśnia MEiN. Powodami takiej decyzji mogą być: długotrwała absencja, zły stan zdrowia, akty agresji, łamanie statutu przedszkola.
Monika Sewastianowicz
02.07.2022
Zarządzanie oświatą
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.
Robert Horbaczewski
02.07.2022
Prawo karne Policja

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mimo że przepisy dotyczące katalogu wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, nie są nowe, a organy podatkowe wydały już wiele interpretacji, w tym interpretację ogólną, to wciąż są wątpliwości. Organy podatkowe ściśle interpretują katalog wydatków jako zamknięty. Minister finansów w interpretacji ogólnej łaskawiej podchodzi do tematu.
Wiesława Moczydłowska
02.07.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Krówka, czyli polsko-rosyjska wojna o nasze cukierki

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
W Polsce krówki to nazwa rodzajowa dla cukierków. Co jednak, jeśli w innym kraju ktoś zarejestruje taki znak towarowy? Czy może wtedy skutecznie unieważnić znak unijny ze słowem KRÓWKA? Jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała wtedy szata graficzna obu oznaczeń? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w dwóch interesujących wyrokach Sądu UE.
Mikołaj Lech
02.07.2022
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. I stwierdziła, że to oznacza, że Polska wciąż nie wypełnia "kamieni milowych" przyjętych w Krajowym Planie Odbudowy.
Krzysztof Sobczak
01.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.
Mikołaj Zając
01.07.2022
Prawo pracy BHP
Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura
Od początku 2021 r. do kwietnia 2022 r. średnia cena węgla wzrosła aż o 101 proc., cena pelletu o 89 proc., a drewna kawałkowego o 74 proc. Tymczasem procedura uzyskania pozwolenia na budowę i wydanie warunków przyłączenia instalacji OZE trwa dzisiaj nawet 150 dni roboczych. Zdaniem branży, zachęty finansowe i zmiana przepisów prawnych ułatwiłyby inwestycje w źródła energii niezależne od surowców z Rosji.
Krzysztof Sobczak
01.07.2022
Środowisko Prawo gospodarcze

GUS: 4,2 proc. wyniosła w Polsce w 2021 r. stopa ubóstwa skrajnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5 proc. Odnotowano natomiast niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5 proc. osób w 2020 r. do ok. 4 proc. w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z około 9 proc. do niecałych 7 proc. przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa – podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od piątku, 1 lipca br., przestało obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Natomiast w odległości 200 metrów od granicy wojewoda podlaski wprowadził zakaz przebywania. Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele rządu i wykonawcy, kończy się budowa zapory na granicy.
Krzysztof Sobczak
01.07.2022
Administracja publiczna
Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.
Krzysztof Koślicki
01.07.2022
Ordynacja Finanse

WIBOR musi odejść, ale co zamiast niego?

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe
WIBOR, który obecnie jest wskaźnikiem, w oparciu o który oprocentowane jest większość kredytów zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów firmowych, ma być w przyszłym roku zastąpiony nowym rozwiązaniem. Pisze o tym dr Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. I podkreśla, że bardzo ważne będzie zaplanowanie realnego procesu wdrożenia tego wskaźnika.
Urszula Wysocka
01.07.2022
Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe
78 proc. ankietowanych Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy, a 61 proc. wierzy, że strajki mogą być skuteczne. Jednocześnie aż 68 proc. respondentów pytanych o to, czy kiedykolwiek rozważali możliwość strajku w swoim miejscu pracy, odpowiedziało: nie – wynika z badania Serwis kariery InterviewMe.pl.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2022
Prawo pracy
Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa deweloperska powołująca do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania - pisze Maciej Górski, adwokat. Ale zaznacza, że na deweloperów zostanie nałożony szereg nowych obowiązków.
Maciej Górski
01.07.2022
Rynek i konsument Budownictwo
Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy o PIT, częściowo porządkujące zamieszanie wprowadzone z początkiem 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu. Stawka PIT spada z 17 do 12 proc., ale wbrew deklaracjom rządu, nie oznacza to radykalnej obniżki tego podatku. Dla tych, którzy zarabiają powyżej ok. 190 tys. złotych rocznie, obciążenia będą nawet nieco wyższe.
Paweł Rochowicz
01.07.2022
PIT Rachunkowość

Kary za nie złożenie deklaracji do ewidencji emisyjności mogą okazać się fikcją

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Osoby, które do 30 czerwca nie złożyły deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, mogą to zrobić nadal w ramach tzw. czynnego żalu. Choć przepisy przewidują grzywnę w wysokości 500 złotych za niezłożenie deklaracji w terminie, z ukaraniem może być trudno. Samorządowcy nie są raczej zainteresowani donoszeniem na swoich mieszkańców.
Robert Horbaczewski
01.07.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. To stawia pod znakiem zapytania perspektywę uruchomienia funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja mówi o "ustawie naprawczej" w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
30.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 2032 r. przedłużona zostanie możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju, dzięki czemu podróżni w Unii Europejskiej będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat. Komisja Europejska poinformowała, że 1 lipca br. wejdzie w życie w UE nowe rozporządzenie w sprawie roamingu.
Krzysztof Sobczak
30.06.2022
Rynek i konsument Prawo unijne