Kancelaria Sejmu nie wykona na razie orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powołuje się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Dr Marek Balicki został powołany przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Balicki jest lekarzem psychiatrą, byłym ministrem zdrowia i wieloletnim parlamentarzystą. Kieruje obecnie biurem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Opieka zdrowotna
Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział wystąpienie w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz do MON. A szef kancelarii premiera poinformował, że we wtorek zmienił zarządzenie w sprawie podróży krajowych i zagranicznych .
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Administracja publiczna
Idea Bank w ogóle nie powinien przedstawić oferty nabycia obligacji, bo takie czynności nie mieściły się w jego statucie - takie stanowisko przedstawiła rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow w sprawie poszkodowanego w aferze GetBack. Serwis Prawo.pl dotarł do pierwszego "istotnego poglądu" w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
30.07.2019
Prawo cywilne
Samorządowcy nie chcą likwidacji nalepki kontrolnej ani wprowadzenia możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Jednocześnie akceptują zniesienie karty pojazdu ze względu na ułatwienia dla obywateli, mimo związanych z tym ubytków w dochodach powiatów i miast na prawach powiatów.
Hanna Hendrysiak
30.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Notariusze potwierdzili już ponad 800 tys. spadków

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Od 10 lat sprawę spadkową, czyli stwierdzenie kto jest spadkobiercą, można przeprowadzić w sądzie albo u notariusza, aby uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Przez 10 lat notariusze przeprowadzili już ponad 800 tysięcy spraw spadkowych.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Wprowadzenie do kodeksu karnego czynu zabronionego, jakim jest łamanie zakazu handlu wzbudziło wiele pytań i wątpliwości. Inspektorzy każdorazowo muszą interpretować przepisy: czy osoba stojąca za ladą jest uprawniona, czy naruszenie jest uporczywe lub złośliwe, czy jest przewaga prasy i biletów jako towarów wyłączonych z zakazu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo karne
Senacki projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym ma na celu uniezależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Nakłada więc na właściciela usuniętego pojazdu obowiązek zapłaty w terminie siedmiu dni od wydania pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Administracja publiczna
Treść poświadczenia dziedziczenia może być zmieniona na rzecz urodzonego dziecka spadkodawcy - stwierdza uchwała Izby cywilnej Sądu Najwyższego. Dlatego że nie można dopuścić do sytuacji, gdy rozporządzenie dokonane przez innych spadkobierców było skuteczne i pozbawiałoby spadku dziecko nie urodzone - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Sprawcy wypadków drogowych czy cyberprzestępcy nie powinni odbywać kary pozbawienia wolności w klasycznym modelu. Rozwiązaniem dla nich może być dozór elektroniczny lub zakłady typu otwartego. Tyle, że Polska ma w tym zakresie duże zaległości - twierdzi profesor Tomasz Kalisz, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się współadministratorem danych osobowych i musi spełnić obowiązek informacyjny, a być może także zebrać zgodę na ich przetwarzanie. Tak uznał w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Małgorzata Żmudka
29.07.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Zaproponowany przez nową szefową Komisji Europejskiej przegląd praworządności we wszystkich państwach Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie - ocenił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. I dodał, że według niego kwestia praworządności "rozwija się korzystnie dla Polski".
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Wymiar sprawiedliwości

MZ: Już 3,5 mln e-recept w tym roku

Opieka zdrowotna Farmacja
Od początku roku lekarze wystawili ponad 3,5 mln e-recept - poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. I dodał, że rośnie również tempo ich wystawiania - z kilku tysięcy dziennie na początku roku do kilkudziesięciu tysięcy obecnie.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W aptekach wciąż brakuje wielu lekarstw, m.in. insuliny, leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę czy alergie; zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to może wydłużać kolejki do lekarzy, ale także może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja

Strasburg: Państwo ma obowiązek chronić mniejszości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Odmowa rejestracji stowarzyszeń zajmujących się ochroną praw osób nieheteroseksualnych stanowiła naruszenie wolności stowarzyszania się oraz zakazu dyskryminacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Państwo musi zapewnić możliwość bezpiecznej realizacji konwencyjnych praw do bezpiecznego zgromadzania się - dodał Trybunał.
Katarzyna Warecka
29.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Na najbliższym posiedzeniu, 31 lipca br. Sejm rozpocznie drugie czytanie projektu ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Zmiana dotyczy składów Sądu Najwyższego rozpoznających kwestie ważności wyborów do Sejmu i Senatu, a także - do Parlamentu Europejskiego i ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Zastrzeżenia budzi natychmiastowy termin obowiązywania i termin uchwalania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Sąd Najwyższy rozstrzygnie 8 sierpnia br., czy Kościołowi trzeba zwrócić las, odebrany mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej.? Które prawo ma pierwszeństwo: ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z 2002 r. przed ustawą z 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2019
Prawo cywilne
Od 29 lipca gminy mogą przyjmować wnioski o wymianę pieców w programie Czyste powietrze, dzięki czemu zainteresowani mieszkańcy nie będą już musieli jechać w tym celu do odległego miasta. Może uratuje to rządowy projekt, któremu grozi utrata środków unijnych. To dla samorządów dodatkowa praca, za którą, póki co, muszą same zapłacić.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.07.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Właściciele czworonogów niestety często zapominają o tym, że ich posiadanie to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Brak dbałości o psa może mieć nieprzyjemne konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale i prawne, bo można dostać mandat - pisze ekspert ds. nieruchomości Mariusz Łubiński.
Mariusz Łubiński
27.07.2019
Samorząd terytorialny
Większość błędów medycznych w szpitalach dotyczy porodów. Dlatego, zdaniem ekspertów, trzeba dążyć do zmniejszenia popularnych cięć cesarskich, ale nie należy ich radykalnie zwalczać, bo czasem ratują życie i zdrowie dziecku.
Katarzyna Nowosielska
27.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśniło, że każda z podróży samolotowych marszałka Marka Kuchcińskiego miała charakter służbowy. Podróże lotnicze są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków - wyjaśnia szef Centrum, ale informuje, że marszałek pokryje koszty przelotów swojej rodziny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.07.2019
Administracja publiczna
Przepisy nie przewidują obowiązku wychowywania dzieci przysposobionych w kulturze i religii ich pochodzenia. Takie dane wymagają szczególnej ochrony, ale w praktyce są ujawniane, bo rodzice oddający dziecko do adopcji proszą np. o znalezienie mu rodziny o podobnych przekonaniach.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.07.2019
Pomoc społeczna
Wśród samorządów, w szczególności rad gmin ze wschodu Polski, pojawił się ostatnio trend na podejmowanie tzw. uchwał anty-LGBT, które mają na celu, zdaniem ich autorów, zapobiec "seksualizacji dzieci". Należy się jednak zastanowić, czy takie działania jednostek są zgodne z prawem? - pisze Aleksander Hyżorek, prawnik w Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka Partnerska.
Aleksander Hyżorek
26.07.2019
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzje wobec kilku krajów dotyczące wszczęcia postępowań o naruszenie prawa unijnego. Te odnoszące się do Polski dotyczą m.in. ochrony środowiska czy zwierząt, sektora kolejowego, biopaliw i broni palnej.
Jolanta Ojczyk
25.07.2019
Sąd nakazał wstrzymanie dystrybucji "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT" - podał na Facebooku Bartosz Staszewski, aktywista na rzecz praw człowieka. Wystąpił on z powództwem przeciwko tygodnikowi i wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie sprzedaży czasopisma.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
W Senacie przygotujemy poprawkę do ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych - poinformował wicepremier Jacek Sasin. Wyjaśniał, że rozszerza ona znacząco liczbę osób, które to świadczenie dostaną.
Paweł Żebrowski
25.07.2019
Pomoc społeczna
Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu, wydzielenie dróg, czy wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy, świadczy o tym, że działalność podatnika jest zorganizowana. Ciąg działań wskazuje na aktywność charakterystyczną dla obrotu nieruchomościami. Sprzedaż działek będzie zatem podlegała VAT. Fiskus właśnie to potwierdził.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2019
VAT Budownictwo
Odszkodowanie z tytułu nadmiernego hałasu wiąże się z wydaniem aktu prawa miejscowego, który ogranicza właścicieli w ich prawach. Wartość nieruchomości maleje i trzeba to naprawić. A właściciel musi poczynić nakłady dla wygłuszenia hałasu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.07.2019
Prawo cywilne
Coraz więcej rodziców skarży się na to, że inni przyprowadzają do przedszkola chore dzieci. Niestety nie ma skutecznych instrumentów prawnych, które pozwalają na zapobieganie takim sytuacjom w publicznych przedszkolach - np. na odesłanie dziecka do domu. Trudno też wyciągnąć konsekwencje wobec niefrasobliwych rodziców.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
Zarządzanie oświatą