Niedofinansowana policja, bez odpowiedniego zaplecza technicznego, obłożona sprawami i mechanizmy kontroli społecznej, które zwyczajnie zawodzą - to w ocenie radcy prawnego, prof. Akademii Leona Koźmińskiego Moniki Całkiewicz - główne bolączki ochrony dzieci w Polsce. Bo jak dodaje przepisy są, ale istotniejsza jest nieuchronność kary.
Patrycja Rojek-Socha
01.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Samotna matka po rozwodzie, która sama sprawuje władzę rodzicielską, ma wyłączne prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Ojciec, który płaci alimenty, ale nie zajmuje się dzieckiem, z odliczenia nie skorzysta. Potwierdza to najnowsza interpretacja administracji skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
01.06.2019
Domowe finanse PIT
Sprostowanie prasowe nie ogranicza wolności prasy, odwrotnie zapewnia czytelnikom zapoznanie się z wieloma argumentami - wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Redaktor naczelny może liczyć na wygraną tylko wtedy, gdy prostujący popełni błędy formalne, ale on osobiście nie jest odpowiedzialny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2019
Prawo cywilne
Stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej nie powoduje samo przez się nieważności testamentu. W takim przypadku niezbędne jest jednak przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego – przypomniał Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
01.06.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Czas na to, by po 100 latach działania system, który zakłada trzymanie sędziów krótko na smyczy, zmienić. Zaczyna to też dostrzegać opinia publiczna jednoznacznie oceniając, że te ostatnie lata to jest okres coraz większego upolitycznienia sądów, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego - mówi Krystian Markiewicz
Patrycja Rojek-Socha
01.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Uzależnienie mnożnika od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i roczny, nie dwuletni okres przejściowy - to propozycje do ustawy o pracownikach wymiaru sprawiedliwości, które przedstawiono podczas piątkowego spotkania z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Są przepisy pozwalające na karanie kierujących hulajnogami w sposób zagrażający bezpieczeństwu - deklaruje policja. Ale zastrzega, że czeka jednak na mające się niebawem pojawić regulacje dotyczące tzw. pojazdów transportu osobistego.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Prawo karne Policja
Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni poinformowali w piątek, że wstrzymują protest głodowy do 1 września. Przekazali, że decyzja ma związek z deklaracją resortu zdrowia. Zastrzegli, że jeżeli w tym czasie ich postulaty zostaną zrealizowane, protest nie będzie kontynuowany. W przeciwnym wypadku zaostrzą protest.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Programy resocjalizacyjne, procedury, szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej powinny uwzględniać fakt, że gros osób osadzonych w polskich zakładach karnych ma dzieci - oceniają eksperci. Luki dostrzegają też m.in. w programach szkolnych, brakuje wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy pozwalają na to, by dziecko jako ofiara przestępstwa co do zasady było przesłuchiwane tylko raz. To, czy tak się stanie, jak szybko zostanie wyznaczony termin rozprawy przed sądem i kiedy biegli wydadzą w sprawie opinię, zależy w dużej mierze od wrażliwości policjantów, prokuratorów, sędziów – mówią eksperci.
Aleksandra Partyk
31.05.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sądy miałaby nadzorować zreformowana Krajowa Rada Sądownictwa, jej członkowie - sędziowie wybierani byliby w powszechnych wyborach przez sędziów, wprowadzono by do niej też radę społeczną. Resort miałby się zająć projektami ustaw i... kontaktami międzynarodowymi - proponuje - jak ustaliło Prawo.pl - społeczna komisja kodyfikacyjna. Projekt ma być zaprezentowany w sobotę na II Kongresie Prawników Polskich.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2019
Wymiar sprawiedliwości

Dobry biegły poszukiwany od zaraz

Wymiar sprawiedliwości
Z biegłymi sądowymi, jest tak jak z ustawą o nich, mijają lata, kolejne rządy składają kolejne obietnice, a sytuacja jest coraz gorsza. Niskie stawki zniechęcają ekspertów do pracy, ci biegli, którzy decydują się na przygotowanie opinii albo są przeciążeni - co powoduje opóźnienia, albo niedoszkoleni - bo imają różnorodnych tematów.
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2019
Wymiar sprawiedliwości

Będzie zmiana w prawie - hulajnoga to pojazd

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. Odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy - zapowiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W nowych przepisach hulajnoga ma być uznana za pojazd mechaniczny.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawie 40 mln zł kary ma zapłacić Polkomtel za bezprawnie pobierane opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. „Czasoumilacz” czy „Serwis wyświetlacza”, nie mając na to wyraźnej zgody abonentów.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeżeli nieruchomość została zwrócona spadkobiercy właściciela decyzją wydaną na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i w chwili otwarcia spadku nie wchodziła do spadku po tym właścicielu, to tym samym nie było to nabycie, które prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego w przypadku jej sprzedaży przed upływem pięciu lat od dnia otwarcia spadku.
Grażyna J. Leśniak
30.05.2019
PIT

WSA: Pytania testowe z odbytych egzaminów są jawne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przesądził o jawności pytań z egzaminów, które się odbyły. Wyłączenie możliwości zapoznania się z testami i pytaniami wykorzystanymi już w trakcie egzaminów jest niekonstytucyjne, gdyż wiedza o pytaniach z poprzednich lat przyczynia się do lepszego przygotowania zdających
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Urzędy będą zasypane wnioskami o "500 plus"

Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Po zmianach w programie liczba wniosków o świadczenie "500 plus" wzrośnie nawet o ok. 80 proc. - szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Największy problem mogą mieć urzędy wojewódzkie, które zajmują się m.in. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
14 sędziów mianowali przedstawiciele rządów państw UE do Sądu Unii Europejskiej w ramach częściowego odnowienia składu - podała w komunikacie Rada UE. W tym roku sąd ten zwiększy liczbę sędziów z 47 do 56 - po dwóch z każdego kraju członkowskiego. .
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do manipulacji miało dojść na hurtowym rynku energii w 2018 r. Zawiadomienie złożył prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie wyjaśniające dotyczące znacznego wzrostu cen energii elektrycznej prowadzone było od grudnia ubiegłego roku.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Rynek i konsument
Bob Dorf -współautor szczegółowego przewodnika rozwoju biznesu zgodnego z praktykami „Customer Development” został członkiem Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”. Rada składa się z prawników i osób działających na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce, monitoruje i wspiera działalność Ultima Ratio.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Rynek
Obcokrajowiec jest poszukiwany za oszustwo i udział w grupie przestępczej. Polski sąd prawomocnie zgodził się na jego ekstradycję do Chin, mimo, że on sam i jego obrona wskazywali, że jako obywatela Tajwanu czeka go nierzetelny proces, grozi mu nawet dożywocie, tortury i nieludzkie traktowanie.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby firma PayU mogła udzielać tzw. kredytu płatniczego, czyli pożyczki na sfinansowanie zakupów. KNF wydała też dwie decyzje negatywne dla spółek starających się o status krajowej instytucji płatniczej.
Jolanta Ojczyk
29.05.2019
Finanse
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż zagrożenie przemocą domową uzasadnia odmowę wydania dziecka w przypadku jego uprowadzenia za granicę, a wydanie dziecka do przemocowego środowiska narusza jego prawo do poszanowania życia rodzinnego.
Katarzyna Warecka
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Kongres Prawników Polskich nie kończy prac społecznej komisji kodyfikacyjnej. Jeszcze w tym roku przedstawimy m.in. założenia do nowelizacji ustawy o kosztach sądowych, na ostatniej prostej są też prace nad projektem o dostępie do adwokata lub radcy prawnego, już od momentu zatrzymania - mówi Jacek Trela
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ustawa wprowadza zmiany, które zapewniają możliwość ukończenia procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka. Umożliwia też ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Prawnicy Prawo rodzinne
Bez poprawek przyjęli senatorowie zmianę ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z nią wpłaty nie będą ograniczone limitem trzydziestokrotności, co ma ułatwić pracodawcom ich naliczanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Ubezpieczony deklarował chęć wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu. W terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, złożył natomiast wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia. Sąd okręgowy powinien był wezwać go do sprecyzowania żądania wniosku, skoro ubezpieczony w procesie działał osobiście – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
28.05.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zakopane jednak będzie chronić ofiary przemocy? MRPiPS naciska

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Chodzi o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego Zakopane - jako jedyna polska gmina - dotąd nie uchwaliło. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował , że to lekceważenie potrzeb osób oczekujących wsparcia, które łamie Konstytucję oraz prawo międzynarodowe. Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o skuteczne "zmobilizowanie samorządu Zakopanego" w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rzeczniku praw podatnika. Nowy urząd ma stać na straży przestrzegania prawa, reagować, gdy będą one naruszane, a także wspierać obywateli w sporze z fiskusem. Zdaniem ekspertów, istnieje jednak ryzyko, że rzecznik stanie się kolejnym urzędnikiem Ministerstwa Finansów.
Krzysztof Koślicki
28.05.2019
Ordynacja
W Polsce już ponad 220 tysięcy osób pracuje jako wolni strzelcy świadczący elektroniczne usługi dla biznesu. Część dorabia do etatu, ale ponad połowa utrzymuje się tylko w ten sposób. Niezależność kusi - z badań wynika, że osoby które spróbowały tej formy zatrudnienia, coraz częściej nie wracają już na etat.
Agnieszka Matłacz
28.05.2019
Domowe finanse HR