Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Najważniejsze rozwiązania

W Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do:

  • inwazyjnych gatunków obcych,
  • gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES),
  • gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
  • gatunków objętych ochroną gatunkową.  

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom – po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Czytaj: Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt>>

Naczelną zasadą ośrodka ma być zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z ich potrzebami biologicznymi, mającymi wpływ na ich zdrowie i dobrostan.
Centralny Azyl dla Zwierząt będzie współpracował głównie z organami celnymi oraz policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt. Będzie je także przytrzymywał w czasie prowadzonych postępowań. Ośrodek będzie także współpracował z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami (w kraju i za granicą), które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.Przepisy powołujące ośrodek mają wejść w życie, co do zasady, 1 stycznia 2024 r.