Prawo.pl
Chodzi o słynny już artykuł 37a Kodeksu karnego, który poprawiony został jedną z tarcz antycovidowych. Larum podnosili wówczas i prawnicy, i lekarze, wskazując, że sędzia po zmianach będzie miał mniejszą swobodę orzekania i stosowania kary wolnościowej. Teraz czeka nas kolejna zmiana - ustawodawca z jednej strony przepis zaostrza, z drugiej... łagodzi.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kontrowersyjny wskaźnik zakończy istnienie. Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje WIBOR, a Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu działania narodowej grupy roboczej do spraw reformy wskaźników referencyjnych. Następca WIBOR-u powinien być bardziej transparentny, ale na razie MF nie ujawnia, jak ma on być ustalany.
Regina Skibińska
18.07.2022
Banki Kredyty Nieruchomości
To, jakie formalności obowiązują przy budowie wiaty, w dużej mierze zależy od jej powierzchni. Wolnostojąca wiata do 35 mkw. wymaga zgłoszenia, ale już taka do 50 mkw. na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, wolna jest od tego typu formalności. Prawo budowlane przewiduje jednak jeszcze inne ograniczenia.
Martyna Sługocka
16.07.2022
Budownictwo
Weź paragon i wspieraj uczciwą konkurencję na rynku - apeluje Ministerstwo Finansów, podczas gdy urzędnicy skarbowi prowadzą nasiloną akcję kontroli prawidłowego wydawania przez przedsiębiorców tych paragonów w miejscowościach turystycznych. MF przypomina jednocześnie, że wydruk z terminala płatniczego nie jest paragonem.
Paweł Rochowicz
16.07.2022
Rynek i konsument VAT
By w sprawie cywilnej uzyskać pełnomocnika z urzędu trzeba z jednej strony być w trudnej sytuacji finansowej, z drugiej wykazać potrzebę jego udziału w postępowaniu. Jak podkreślają prawnicy, droga do tego łatwa nie jest, a sędziowie mają w tym zakresie luz decyzyjny, więc często stronie nie dają wiary. Problemem może być, choć nie powinno, zbyt profesjonalnie przygotowanie pozwu i wniosku, świadczące o tym, że radca lub adwokat już zaangażował się w sprawę.
Aleksandra Partyk
16.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która podlega VAT. Tak uznały organy skarbowe w najnowszej interpretacji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka nie uwzględnia w tym zakresie orzecznictwa.
Wiesława Moczydłowska
16.07.2022
VAT Rachunkowość Małe i średnie firmy
Od 28 maja obowiązuje unijna dyrektywa, tzw. Omnibus, na nowo regulująca wiele obszarów e-commerce oraz wzmacniająca pozycję konsumentów wobec e-sklepów. Spośród nowych regulacji na uwagę zasługuje unormowanie zasad publikowania opinii o sklepach internetowych. Ale w naszym kraju nie dostosowano jeszcze prawodawstwa. Pisze o tym Robert Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita.
Robert Szczepanek
16.07.2022
Rynek i konsument Prawo unijne

Kłos, młot i bocian - z herbami gmin są problemy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Herby i weksylia samorządów muszą spełniać wymogi ustawowe. Czuwa nad tym państwowa Komisja Heraldyczna. Procedury mogą trwać latami, a koszty zmian są niemałe. Nowe herby, proporce czy sztandary wprowadza rocznie niespełna 30 samorządów. Tymczasem herbami nie spełniającymi wymogów wciąż posługuje się aż jedna trzecia spośród 2500 polskich gmin.
Maria Dec-Kiełb
16.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, czyli dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego. W praktyce więc jest ważne do czasu realizacji świadczenia.
Jolanta Ojczyk
15.07.2022
Opieka zdrowotna
Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczących prymatu prawa unijnego. KE oczekuje, że Polska podejmie niezbędne środki dla zapewnienia zgodności z prawem UE. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Tworzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty RODO
Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Samorządy obciążone zostaną dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi - zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo wodne i innych ustaw.
Robert Horbaczewski
15.07.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Oprogramowanie stanowiące wyposażenie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które zmniejsza skuteczność działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, stanowi zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne

Podatnicy korzystają z umawiania wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” umówiono do tej pory 7,5 miliona wizyt w całej Polsce. Od niedawna wizytę przez formularz można umówić nawet na trzy tygodnie do przodu. Najczęstszym powodem wizyty w urzędzie skarbowym są sprawy związane z podatkami majątkowymi, rejestrowaniem umów kupna-sprzedaży oraz chęć uzyskania potrzebnych zaświadczeń.
Krzysztof Koślicki
15.07.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak ceny, nieokreślona ilość napojów i potraw, zaniżanie wagi posiłków, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia – to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez Inspekcję Handlową. Sprawdzono przed wakacjami 53 lokale gastronomiczne, m.in. w Świnoujściu, Giżycku, Sopocie, Krakowie i we Wrocławiu, i okazało się, że ponad 60 proc. z nich nie przestrzega przepisów.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Rynek i konsument
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, że internauta musi wyrazić zgodę na cookies w sposób aktywny. Nie może to być zgoda bierna udzielona jedynie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej. Tymczasem tę ostatnią formę dopuszcza prawo telekomunikacyjne, którego urząd nie zauważył. W poniedziałek WSA uchylił decyzję i uznał, że nie każda informacja w świecie cyfrowym dotycząca urządzenia musi od razu być daną osobową.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2022
Rynek i konsument RODO
Rusza program „Czyste Powietrze plus” - właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca., tzw. kopciucha, oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Wnioski o te dotacje można składać od piątku.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Środowisko Domowe finanse
Wejście w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną nie oznacza automatycznego wstrzymania kar za jej niezawieszenie. Jeśli polski rząd o to wystąpi, to być może Trybunał Sprawiedliwości UE zdecyduje o wstrzymaniu dalszego ich naliczania, ale anulowanie kary wstecz nie wchodzi w rachubę - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.
Marek Sondej
15.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów rozstrzygnie pytanie postawione przez Rzecznika Finansowego: Czy umowa o kredyt bankowy, jako umowa nazwana, uregulowana poza kodeksem cywilnym w ustawie - prawo bankowe, jest umową wzajemną czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2022
Skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka zmiany kursu franka szwajcarskiego, było bardzo nierównomierne i niesprawiedliwe rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony w związku z zawarciem obu umów kredytu mieszkaniowego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot nienależnego świadczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Nowela kodeksu karnego, która przechodzi właśnie przez parlament, daje sędziemu możliwość, i to na etapie wydawania wyroku, by w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności zastosował zakaz przedterminowego warunkowego zwolnienia. Prawnicy biją na alarm, bo w ich ocenie "grzebana" jest w ten sposób resocjalizacja, a co jeszcze ważniejsze, takie rozwiązanie jest sprzeczne i z Konstytucją, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
15.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Cztery ważne wyroki w ostatnich sześciu tygodniach wydały japońskie sądy w sprawach dotyczących katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 r. po trzęsieniu ziemi i tsunami. Odpowiedzialność za zaniedbania obciąża byłych menedżerów zakładu, jak i samą spółkę-operatora. Natomiast roszczenia przeciwko państwu sędziowie oddalają.
Michał Kosiarski
15.07.2022
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Działacze związków zawodowych mogą odliczać od podstawy opodatkowania w PIT zapłacone składki członkowskie. Jak przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie, limit odliczenia wzrósł ostatnio z 300 do 500 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba ją udokumentować dowodem wpłaty albo w druku PIT-11
Paweł Rochowicz
14.07.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Karę w wysokości 60 tys. zł ma zapłacić Główny Geodeta Kraju za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz niepowiadomienie o nim osób, których dane osobowe zostały ujawnione. Chodziło o widoczne publicznie numery ksiąg wieczystych. To już trzecia kara nałożona na ten organ przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
14.07.2022
Administracja publiczna RODO
W 2023 r. zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ma być ustalone na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – przewiduje rządowy projekt rozporządzenia. Prognozowany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 109,6 proc., natomiast koszt waloryzacji ogółem tym wskaźnikiem szacowany jest na około 27,5 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek, 15 lipca, wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców, najwięcej w tzw. powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy - przypominają eksperci ds. zatrudnienia. Do dziś, czyli czwartku, 14 lipca, pracodawcy mają natomiast czas na złożenie zaległych powiadomień.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Obowiązki dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczego planu kapitałowego ciążą na podmiocie zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. Jest nim nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PIP może skontrolować każdy podmiot zatrudniający.
Anna Puszkarska
14.07.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Finanse PPK

Szerokopasmowy internet - jednym da zarobić, innych wyśle za kraty

Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Ponad 160 mln zł ma kosztować wprowadzenie regulacji, która ma wspierać szerokopasmowy internet. Projekt zakłada m.in. stworzenie nowej bazy internetowej, ale niefunkcjonalnej i niebezpiecznej dla użytkowników, bo osobom zgłaszającym fałszywe dane, będzie grozić do 8 lat więzienia. Do tego powołani mają być gminni koordynatorzy szerokopasmowi, którzy nie będą w stanie przyspieszyć inwestycji.
Jolanta Ojczyk
14.07.2022
Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Przy obliczaniu odprawy mieszkaniowej należnej żołnierzowi zwolnionemu ze służby, zwrot "w dniu wskazanym przez żołnierza" oznacza, że stan rodziny żołnierza przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej jest uwzględniany na dzień wskazany przez wnioskodawcę, a nie na dzień wydania decyzji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2022
Administracja publiczna Wojsko