Chodzi o informacje, dane elektroniczne, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości, ale wskazują z jakich wyszukiwarek, systemów operacyjnych korzystamy, jakie strony przeglądamy. Ile czasu na nich spędzamy - czyli o podstawę wielu nowoczesnych usług.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2019
Możliwość zasądzenia dodatkowych kosztów i zwiększonych odsetek za nadużywanie prawa procesowego, podwójna "karna" opłata za nienależycie opłacony środek zaskarżenia, kierowanie spraw do ponownego rozpoznania w tym samym składzie w pierwszej instancji - te propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego budzą największe wątpliwości
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do walki z mową nienawiści wysokie kary nie wystarczą. Istotna jest też edukacja, budowanie języka tolerancji i podejście organów ścigania do hejtu - mówi w rozmowie z Prawo.pl prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Mowa nienawiści ma być jednym z głównych tematów zbliżającego się II Kongresu Prawników Polskich.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
PiS 45,38 proc., KE 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. - takie oficjalne wyniki niedzielnego głosowania podała w poniedziałek po południu, na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza. Pozostałe ugrupowania uzyskały poniżej 5 proc. głosów i nie będą uczestniczyć w podziale mandatów.
Krzysztof Sobczak
27.05.2019
Administracja publiczna
Od 1 stycznia 2020 roku osoby sprowadzające do Polski samochody używane będą musiały w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy podawać rok produkcji auta, jego stan techniczny i wysokość zapłaconego podatku. Projekt zmian w przepisach trafił właśnie do uzgodnień.
Grażyna J. Leśniak
27.05.2019
Akcyza

WSA: Dorosła siostra odbierze polecony

Ordynacja Administracja publiczna
Doręczenie pisma jest prawidłowe, jeśli zamiast adresata listu jego odbiór pokwituje dorosły domownik przebywający w mieszkaniu. W orzecznictwie przyjmuje się, że gdy taka osoba potwierdzi, że odebrała korespondencję, to uznaje się, że przekazała ją też adresatowi - orzekł WSA w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
27.05.2019
Ordynacja Administracja publiczna

Rzecznik TSUE dał frankowiczom diabelską alternatywę

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Rzecznik w swojej opinii w sprawie Dziubak dał wybór między upadkiem umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami lub utrzymania jej przy życiu razem z nieuczciwym warunkiem. Wyboru ma dokonać kredytobiorca poinformowany przez sąd. Tyle, że taka procedura w polskich realiach, jest obecnie niewykonalna - ocenia Michał Jabłoński, adwokat z kancelarii Dentons.
Jolanta Ojczyk
27.05.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Wprowadzenie możliwości merytorycznego orzekania i dodatkowego szczebla - sądu odwoławczego - przewidują propozycje społecznej komisji kodyfikacyjnej. Prawnicy wskazują, że zbyt często dochodzi do patologii, gdzie jedna sprawa jest kilkukrotnie przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych, bo organ, pomimo wyroków, wydaje po raz kolejny taką samą decyzję.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego okazały się zaskoczeniem, ze względu na frekwencję wyborczą. Według wstępnych sondaży była ona najwyższa w porównaniu z poprzednimi latami i wynosiła 43 procent. Najwięcej mandatów, bo 24 uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu jest Koalicja Europejska z 22 mandatami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2019
Zakończenie głosowania do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej 26 maja 2019 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. W związku z tym obwodowe komisje wyborcze mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania w obwodzie od godz. 23.00 czasu polskiego w poniedziałek, 26 maja 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2019
Administracja publiczna

SN: Zmarłych się nie skazuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Gdy sąd wydaje wyrok skazujący wobec osoby zmarłej, to powstaje konieczność uchylenia tego orzeczenia i umorzenia postępowania karnego. To, czy sąd wie o tym, że oskarżony nie żyje w dacie wyrokowania, nie wpływa na ocenę, że tak wydany wyrok rażąco narusza prawo - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
26.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Dyrektywa autorska, którą zaskarżył polski rząd do TSUE nie zagraża wolności wypowiedzi, zwłaszcza w internecie, gdyż prawo to wmontowane jest od dawna w prawa autorskie i orzecznictwo europejskie - uspakajają prawnicy. - Dyrektywa ma na celu zapewnić godziwą rekompensatę twórcom - podkreślają.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Prawo cywilne
Przeprowadzony remont generalny budynku za pieniądze skarbu państwa nie pozbawił parafii posiadania nieruchomości. Dlatego, że objęcie na pewien czas przez właściciela nie oznaczało objęcia w celu władania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i stwierdził prawidłowość zasiedzenia ze szkodą dla Poznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Sądem właściwym do rozpoznawania protestów wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego jest Sąd Najwyższy. Rozpatrywanie protestów należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W proteście wyborczym należy podać zarzuty wskazujące, jakie przepisy kodeksu wyborczego i w jaki sposób zostały naruszone albo przestępstwo.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
W całej Unii Europejskiej zgłoszono blisko 90 tys. przypadków utraty danych osobowych. Za naruszenie RODO nałożono jednak tylko 110 kar w tym 75 w Niemczech i dwie w Polsce. Większość nie przekracza 6 tys. euro. Blisko 68 proc. firm, które odczuły koszty, także finansowe, wdrożenia RODO, nie powinny więc się bać.
Jolanta Ojczyk
25.05.2019
RODO Prawo unijne
Za „przekręcenie” licznika w samochodzie będzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. Od 25 maja 2019 r. obowiązują zmiany w Kodeksie karnym, które mają walczyć z procederem cofania liczników w używanych samochodach. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania funkcjonują od dawna w państwach Europy Zachodniej.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
Prawo karne
Skoro córka pozyskała z lokaty matki pieniądze, to musi je zwrócić. Powódka nie chciała bowiem przekazać córce swoich oszczędności w formie darowizny. Gdy dowiedziała się ona, że zgromadzone środki zostały wypłacone, była wzburzona. Wola obdarowania musi być zaś wyrażona jednoznacznie - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
25.05.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Proboszcz jest odpowiedzialny za należyte prowadzenie spraw majątkowych parafii i przed decyzją o sprzedaży ziemi rolnej powinien powołać rzeczoznawcę majątkowego, aby określić rynkową wartość tego gruntu tak, aby osiągnąć z tej transakcji cenę, która byłaby zgodna z interesem parafii - uważa radca prawny Mariusz Łątkowski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Źródłem przychodów w PIT może być właściwie wszystko, także nieodpłatne świadczenia. Przypomina o tym najnowsza interpretacja podatkowa. Podatnicy dmuchają na zimne i na wszelki wypadek pytają o wszystko – m.in. o to, czy myśliwy, który otrzymał w prezencie nóż, musi zapłacić podatek.
Krzysztof Koślicki
25.05.2019
Domowe finanse PIT
W piątek po południu Senat rozpoczął omawianie nowelizacji Kodeksu karnego, która zaostrza wiele kar, w tym m.in. kary za przestępstwa m.in. dotyczące pedofilii. W czwartek późnym wieczorem senackie komisje zarekomendowały ponad 30 poprawek do tej nowelizacji.
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Upoważnienie kuratora sądowego do składania wniosków w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, uściślenie jego uprawnień i obowiązków w czasie udziału w kontaktach rodzica z dzieckiem, wprowadzenie nowego czwartego stopnia służbowego - to niektóre założenia planowanej ustawy o kuratorach sądowych
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2019
Wymiar sprawiedliwości

Polska skarży do TSUE dyrektywę o prawach autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Polski rząd złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. dyrektywy o prawach autorskich. Według ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego chodzi o artykuł 17 dyrektywy, który "zagraża wolności w internecie i jest sprzeczny z podstawowymi wartościami UE, dot. wolności słowa, idei, kreowania nowych treści".
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
W oczekiwaniu na projekt ustawy o zmianach w OFE, warto przeanalizować nową projektowaną formę oszczędzania na emeryturę, jaką mogą się stać IKE+ dla osób, które zdecydują się przetransferować swoje środki z OFE - pisze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
24.05.2019
Emerytury i renty
Większa konkurencja na rynku może wymusić zmiany nie tylko w zakresie Kodeksu Etyki Radców Prawnych. Samorząd przed przyszłorocznym zjazdem chce przedyskutować, czy powinny nastąpić zmiany w zakresie zakazu success fee, zakresu informowania o radcowskich usługach i m.in. możliwości tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Uchwalona przez Sejm i czekająca na poprawki Senatu nowela kodeksu karnego miała ułatwić karanie za użycie cudzej karty bankomatowej, płatniczej, debetowej, telefonu komórkowego, przelewów w bankowości internetowej itd. Tyle, że nowy przepis nie odnosi się do instrumentu płatniczego, tylko do pieniądza elektronicznego.
Jolanta Ojczyk
24.05.2019
Prawo karne Finanse
Podejście do tego, czy dowody uzyskane sprzecznie z prawem mogą być wykorzystywane w procesie karnym, rzutuje na efektywność ochrony praw jednostki, a także na legitymizację procesu karnego w społeczeństwie - twierdzi dr Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Podczas dwudniowego spotkania pionu dyscyplinarnego adwokatury ma zostać m.in wstępnie przeanalizowany nowy regulamin rzeczników. Uchwalony został w listopadzie, a jego celem na być przyspieszenie postępowań. Omawiana będzie też bieżąca sytuacja, orzecznictwo i kwestie mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2019
Prawnicy
Wyborcy będą mogli pobrać kartę do głosowania nie tylko z dowodem osobistym, ale również z aplikacją mObywatel – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Taką możliwość potwierdza uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Problem może powstać, gdy lokalna komisja nie będzie chciała uznać mTożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.05.2019
Administracja publiczna Wybory

RPO: Za szybkie przedawnienie przy roszczeniach w trybie karnym

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli ktoś chce w trybie karnym wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, to ma to tylko rok. Tymczasem w procedurze cywilnej obowiązuje trzyletni okres przedawnienia podobnych roszczeń.
Krzysztof Sobczak
23.05.2019
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Adoptowane dziecko nie dziedziczy po biologicznych rodzicach, jeśli w chwili tzw. otwarcia spadku - czyli śmierci spadkodawcy - orzeczenie o adopcji było już prawomocne. Przez błąd jednego sądu drugi orzekł, że dziecko dziedziczy także długi. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne