Prawo.pl
W odstępie kilkunastu lat Sąd Rejonowy w Kielcach wydał dwa odmienne rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej spadku po tej samej osobie. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny, podnosząc naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony zaufania obywateli do państwa. SN ją uwzględnił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Patrycja Rojek-Socha
19.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nieuczciwym dłużnikom nie brakuje pomysłów, jak uchylić się od wykonania swych zobowiązań. Mogą też liczyć na usłużnych doradców, którzy za sowite honorarium podsuną „finezyjne” pomysły na wyprowadzenie w pole wierzycieli. Często polegają one na kreowaniu bytów prawnych, aby ukryć składniki przedsiębiorstwa.
Adam Studziński Jan Ciećwierz
19.05.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca, czego wymaga ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2022
Emerytury i renty

KE uwolni fundusze po wykonaniu postawionych Polsce warunków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Porozumienie z Komisją Europejską polega na tym, że jeżeli zostanie przyjęta prezydencka ustawa, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej, oznaczać to będzie wypłatę środków z KPO - przyznał rzecznik rządu Piotr Müller. Potwierdziła to przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wcześniej przedstawiciele rządu twierdzili, że porozumienie z KE w tej sprawie jest zawarte, ale nie ujawniali, że warunkiem jest ustawa.
Krzysztof Sobczak
18.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i matura zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych - Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zawarto w niej także standardy zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
18.05.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Sejm na najbliższym posiedzeniu, które jest planowane na 25 i 26 maja, uchwali zmiany w Sądzie Najwyższym, które zlikwidują m.in. Izbę Dyscyplinarną, a to z kolei ma oznaczać odblokowanie unijnych funduszy dla Polski - twierdzą politycy Zjednoczonej Prawicy. Według ich deklaracji, jest już polityczne porozumienie w tej sprawie. Sejmowa komisja ma zebrać się w tej sprawie w czwartek.
Krzysztof Sobczak
18.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Ustawa dotycząca kredytu bez wkładu własnego dotyczy bardzo istotnej kwestii ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Powinna ona jednak wspierać nie tylko kredytobiorców, ale również zapewniać możliwość preferencyjnego udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytowania np. samym spółdzielniom mieszkaniowym - pisze Piotr Pałka, radca prawny. Więcej na ten temat w Legal Alercie.
Piotr Pałka
18.05.2022
Rynek i konsument Nieruchomości
Świadomość Polaków na temat kampanii poświęconych zdrowiu jest wciąż niska. Ponad połowa Polaków nie kojarzy żadnej kampanii zdrowotnej. Jeśli już pamiętają jakąś kampanię, to bez szczegółów. Jedyna, którą większość odnotowała, dotyczyła szczepień przeciwko Covid-19. Tak wynika z badania SW Research dla Instytutu LoveBrands Medical.
Katarzyna Redmerska
18.05.2022
Opieka zdrowotna

RODO utrudni wójtowi weryfikację wniosku o dodatek osłonowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Domowe finanse
Według Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma przepisów pozwalających wójtowi zweryfikować fakt zgłoszenia źródła ogrzewania w CEEB, w związku z wnioskiem o podwyższony dodatek osłonowy. Ministerstwo Środowiska radzi więc, aby organ przyjmujący wniosek najpierw weryfikował, czy do gminy wpłynęło papierowe zgłoszenie o wpis do ewidencji, a w razie wątpliwości wzywał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Robert Horbaczewski
18.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Domowe finanse
Uchylenie zobowiązania do opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania będzie zależeć m.in. od tego, czy sprawca pójdzie na terapię. Taką zmianę zamierza wprowadzić resort sprawiedliwości, chcąc przeciwdziałać zjawisku, a nie jedynie skupiać się na karaniu sprawców. Według prawników to dobry kierunek zmian, choć wskazują też na konieczność większego nacisku na potrzeby pokrzywdzonych przemocą domową.
Monika Sewastianowicz
18.05.2022
Prawo karne Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
W skargach nadzwyczajnych dotyczących kredytów frankowych doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. A zwłaszcza zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Spowodowało to wyeliminowanie zaskarżonych nakazów zapłaty z obrotu prawnego przez sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.05.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości w sprawie sędziów pokoju, a także zespół, który będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi dostępu do broni i amunicji. Tak powiedział Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy.
Jolanta Ojczyk
17.05.2022
Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu zajmie się dwoma kontrowersyjnymi ustawami: o służbie zagranicznej oraz powołującą Akademię Kopernikańskiej. Ponadto będzie procedował ustawę o KRUS i Inspekcji Weterynaryjnej. Senatorowie mają też wysłuchać informacji premiera na temat możliwości uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy.
Jolanta Ojczyk
17.05.2022
Gdy mają miejsce nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, krajowe zasady procesowe nie mogą sprzeciwiać się prawom, które jednostki wywodzą z prawa Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że zasada skuteczności wymaga skutecznej kontroli potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umownych.
Krzysztof Sobczak
17.05.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Nakłady na opiekę paliatywną i hospicyjną w Polsce nie sięgają nawet 1 proc. budżetu NFZ. Wycena świadczeń nie zmieniła się od kilku lat, a pacjentów, zwłaszcza w czasie pandemii, wciąż przybywa. Brakuje łóżek i personelu, a do 2025 r. szacowany jest wzrost zapotrzebowania na opiekę paliatywną o 38 proc. Tyle że zmiany w wycenach mają być dopiero w 2023 roku, zdaniem ekspertów, za późno.
Beata Dązbłaż
17.05.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

SN: Sędzia z kredytem hipotecznym może rozstrzygać spory frankowe

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem - taka uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zeszłym tygodniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2022
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Uchwała na korzyść pożyczkodawców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego - taką uchwałę, niekorzystną dla przeciętnego pożyczkobiorcy, przyjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W 2021 roku zmarło 519 517 osób – to o ponad 42 tys. więcej niż w 2020 roku. Najwięcej Polaków odeszło na przełomie marca i kwietnia, czyli podczas trzeciej fali koronawirusa oraz w grudniu - w trakcie czwartej fali. Wirus był przyczyną aż 91 tysiąca zgonów. To dwa razy więcej niż w 2020 roku, choć nadal Polacy najczęściej umierali z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Tak wynika według najnowszych danych GUS.
Jolanta Ojczyk
16.05.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.
Katarzyna Warecka
16.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
Zaniżanie kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, zbyt krótki czas jego udostępniania, niekorzystne warunki najmu – takie problemy są zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez klientów zakładów ubezpieczeń. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny postanowił więc wszcząć postępowania wyjaśniające wobec 4 spółek i sprawdzić, na jakich warunkach zapewniają one pojazdy zastępcze.
Krzysztof Sobczak
16.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Rozporządzenie w sprawie zniesienia stanu epidemii w Polsce już opublikowane

Pacjent Rachunkowość Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19 stanowi, że od 16 maja obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak zniesienia niektórych ograniczeń pandemicznych.
Robert Horbaczewski
14.05.2022
Pacjent Rachunkowość Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
Popełnianie przestępstw za pomocą gier komputerowych jest ograniczone - można uspokoić graczy. Użytkowników spotka kara, gdy dokonają cyberstalkingu, oszustwa albo włamania do cudzego systemu informatycznego. Ale przekazanie lub wyrzucenie cudzej zbroi lub miecza wirtualnego przez cudzego awatara, jest pozbawieniem władztwa informatycznego, a nie prawnego, czyli to nie kradzież - uważają prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2022
Prawo karne Nowe technologie
Samochód użyczony armii ukraińskiej musi mieć OC i zieloną kartę. Jeśli samochód zostanie zniszczony, trzeba go wyrejestrować i dopiero to zwalnia z zakupu polisy OC, ale udowodnienie zniszczenia nie musi być proste. Kluczową sprawą może okazać się przyjęta forma przekazania naszego pojazdu – z punktu widzenia ubezpieczeń i ewentualnej odpowiedzialności cywilnej.
Regina Skibińska
14.05.2022
Ukraina Wojsko
Służbowa sieć i ankiety ewaluacyjne to nie miejsce do zamieszczania niemerytorycznych i obraźliwych komentarzy na temat współpracowników. Jeżeli jednak do tego dochodzi, to pracodawca nie ma luksusu bycia neutralnym jak Szwajcaria. Musi dbać o to, by żaden pracownik nie był szkalowany w intranecie, bo naraża się na odpowiedzialność i to nie tylko z kodeksu pracy.
Monika Sewastianowicz
14.05.2022

Lex rondo, czyli jak chronić pomniki i blokować inwestycje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wejście w życie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami wywoła w lokalnych społecznościach i w samorządach wiele sporów o to, kto zasłużył sobie, by zdobić nasze ulice i place, ale nie bez znaczenia będzie też jej wpływ na inwestycje deweloperskie - pisze adw. dr Tomasz Ludwik Krawczyk z GKR Legal.
Tomasz Ludwik Krawczyk
14.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.
Dorian Lesner
14.05.2022
Administracja publiczna Budownictwo
W najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - zapowiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Stwierdził, że Polska i KE doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych" w tej sprawie. Z zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że warunkiem do tego nie byłoby już m.in. uchwalenie ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.
Krzysztof Sobczak
13.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

RIO: Z końcem czerwca wygasają stare uchwały dotyczące opłat za śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Do 30 czerwca 2022 roku mogą maksymalnie obowiązywać uchwały śmieciowe dotyczące stawek opłat za pojemniki lub worki, podjęte przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe uchwały dotyczące tej materii, które będą podejmowane lub wchodzą w życie od tej daty, muszą uwzględniać nowy stan prawny.
Robert Horbaczewski
13.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Polska po raz kolejny wypada najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o równouprawnienie osób LGBT+. Jeżeli chodzi o wszystkie kraje Europy - jest na 43. miejscu na 49. Wypada tylko nieco lepiej niż Białoruś i Rosja. W rankingu ILGA-Europe oceniano prawodawstwo poszczególnych krajów.
Monika Sewastianowicz
13.05.2022
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski