Prawo.pl
Przepisy o świadczeniach ratowniczych dla członków OSP stwarzają pole do nadużyć. Nie wynika z nich wprost, że wójt ma prowadzić postępowanie dowodowe, a nie tylko opierać się na oświadczeniach. Z drugiej strony przepisy nie przewidują procedury w przypadku, gdy wójt jest bezczynny. Bywa więc, że świadczenia otrzymują ci, którzy rzadko wąchali dym z pożaru, a nie dostają ci, którym trudno udowodnić, że przez 25 lat rzeczywiście narażali zdrowie i życie.
Robert Horbaczewski
07.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W krakowskiej kawiarni "Lajkonik" w minioną sobotę sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacek Gudowski spotkał się z Jakubem Maziarzem, sędzią Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, nabywcą książki-wywiadu, kupionej w ramach aukcji zorganizowanej w celu finansowego wspomożenia walczącej Ukrainy.
Prawo.pl
06.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Opłaty naliczane przez AXA Życie TU S.A.(obecnie UNIQA) były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Sprawą zainteresował się UOKiK, którego prezes zakwestionował mechanizm naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk i za stosowanie klauzul niedozwolonych nałożył na spółkę ponad 10 mln zł kary.
Krzysztof Sobczak
06.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Spory sąsiedzkie we wspólnotach mieszkaniowych, ale także próby poszerzania swojego stanu posiadania, są na porządku dziennym. Wiele z nich kończy się wyrokiem sądowym, ale nawet gdy jest on korzystny dla wspólnoty, to jego realizacja w praktyce jest bardzo trudna, bo przegrany właściciel nie zawsze chce się podporządkować orzeczeniu, a przepisy są w tym zakresie mało precyzyjne.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.06.2022
Prawo cywilne Nieruchomości

Prof. Adamus: Debitologia - czy powstanie nauka o dłużniku?

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Czy powstanie nauka o dłużnikach łącząca elementy prawa z innymi dyscyplinami wiedzy? W kontekście oczekiwanych „nieoczekiwanych czarnych łabędzi” gospodarki, takich jak postępująca inflacja, stagflacja, bezrobocie, temat wydaje się być bardzo aktualny - pisze prof. Rafał Adamus, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że wpływ upadłości na osobę dłużnika (upadłego) ma daleko idące skutki.
Rafał Adamus
06.06.2022
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prokuratura wesprze przeciwników polityki równościowej na UAM

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Prokuratura udzieli pomocy osobom, które poniosą konsekwencje związane z przegłosowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Polityką równościową i antydyskryminacyjną" - zadeklarował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (fot.). Zgodnie z tym projektem przypadki dyskryminacji będą badane przez specjalną komisję, przewidziana jest też mediacja w sytuacjach konfliktowych.
Krzysztof Sobczak
05.06.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Zgoda sądu na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez jego opiekuna nie będzie konieczna - zakłada projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowy przepis znacznie ma uprościć zarządzanie majątkiem małoletnich. A zwłaszcza odrzucenie spadku obciążonego długami po dziadku czy wujku do spłacenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W sobotę 4 czerwca w Markach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, podsumował co zostało zrobione. Przyznał, że polityka mieszkaniowa nie wyszła. Ze zmian zapowiedział tylko zamrożenie cen węgla i walka z inflacją. Wśród propozycji miały się znaleźć m.in. 700 plus zamiast 500 plus i dodatkowe urlopy, ale Kaczyński o nich nie powiedział
Jolanta Ojczyk
04.06.2022
Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie pozyskiwać chrustu, wycinać gałązek, zbierać mchu czy nawet porostów. Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy - czytamy na stronie Lasów Państwowych.
Jolanta Ojczyk
04.06.2022
Środowisko
Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.
Marek Sondej
04.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Dobry mediator to fachowy mediator, a jeśli dodać do tego etyczność, kontaktowość, terminowość, efektywność - to jest na sędziowskiej top liście. Co istotne jednak, by tych najlepszych "zatrzymać" na sądowych listach, trzeba rozwiązać problem zbyt niskich stawek - podkreślają sędziowie i adwokaci biorący udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji, która odbywa się w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
04.06.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wymagania prawo-budowlane, jakie musi spełniać gospodarstwo agroturystyczne są ściśle uzależnione od szczegółowych okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli obiekt zmieni swoje przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowy lub turystyczny – koniecznym stanie się uzyskanie decyzji o zmianie użytkowania obiektu.
Konrad Dyda
04.06.2022
Budownictwo Małe i średnie firmy
Do wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Ma on zrównać w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej. Aplikacja mObywatel ma być mobilnym odpowiednikiem dowodu osobistego.
Robert Horbaczewski
04.06.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
W przypadku gdy partnerzy postanowili przenieść na rzecz partnerki udział byłego partnera w prawie własności nieruchomości, tak by stała się ona wyłączną jej właścicielką, podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn będzie stanowiła wartość rynkowa nabywanego udziału pomniejszona o połowę kwoty hipoteki i kwotę wolną od podatku. Tak korzystnie uznały organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
04.06.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
W cieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego toczy się walka tysięcy ludzi. Rząd przekazuje do mediów wizję, w której obecni właściciele nieruchomości winni być usatysfakcjonowani z proponowanych odszkodowań. Zgodnie z tym widzeniem problemu, tylko nieliczne jednostki kreują negatywny wizerunek inwestycji. O co zatem chodzi? Kto ma rację; inwestor publiczny, czy właściciele nieruchomości?
Mirosław Ochojski
04.06.2022
Nieruchomości
Wytoczenie przez rodzica w imieniu dziecka powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko drugiemu z rodziców tego dziecka jest czynnością z zakresu reprezentacji dziecka - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie krakowskiego sądu. Powództwo w imieniu dziecka przysługuje drugiemu rodzicowi w sytuacji braku zainteresowania nim.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.06.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Grupowe ważenie uczniów i głośne podawanie wyników to nie tylko wykazywanie się wrażliwością godną głazu narzutowego i fundowanie dzieciom, których waga odbiega od normy, tygodni głupich docinków, a potencjalnie i zaburzeń odżywiania. To postępowanie niezgodne z prawem - choćby z RODO, ponieważ parametry zdrowotne to dane wrażliwe.
Monika Sewastianowicz
04.06.2022
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Zabójca Pawła Adamowicza już czwarty rok przebywa w areszcie, a wyroku nawet w pierwszej instancji nie ma. Trzy lata toczyło się śledztwo prokuratorskie. Skazano już ochroniarza, który wpuścił sprawcę na scenę, gdzie rozegrała się tragedia. Dlaczego to tak długo trwa, przecież wszyscy widzieli, kto zabił? Główny problem to zbadanie i ocenienie stopnia poczytalności sprawcy - oceniają prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.06.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy dystrybutorzy prawidłowo udostępniają produkty na rynku, oraz czy deklaracje marketingowe, które znajdują się na opakowaniach kosmetyków, są prawdziwe. W efekcie prawie 300 kontroli, ponad 1800 produktów, m.in. szamponów, kremów, żeli antybakteryjnych i mydeł, nieprawidłowości wykryto w co trzecim sklepie i w prawie co trzecim kosmetyku.
Krzysztof Sobczak
03.06.2022
Rynek i konsument

Gminy łatwiej zweryfikują uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, ale nie wiadomo kiedy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli na komplikacje wynikające z kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. ZUS też dostrzega problem i proponuje działania naprawcze. A Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że uruchomi usługę elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń przez gminy.
Beata Dązbłaż
03.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Umowy cywilnoprawne mają być oskładkowane najpóźniej do marca 2023 roku, także składką chorobową. To jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Pracodawcy liczą, że termin realizacji reformy zostanie przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Dla nich i zatrudnionych zarabiających więcej niż 3 010 złotych reforma oznacza dodatkowe koszty, ale też wyższe emerytury.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
03.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczyciele obawiają się, że proponowane przez KNF rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wpłyną na zrównanie kosztorysowej i serwisowej metody rozliczenia szkody. Ich zdaniem nie skorzystają na tym poszkodowani, tylko warsztaty naprawiające samochody z wykorzystaniem najtańszych części, na których użycie klient nie będzie miał żadnego wpływu.
Regina Skibińska
03.06.2022
Ubezpieczenia
Tylko w ośmiu na 46 sądów okręgowych są wydziały rodzinne, w sądach apelacyjnych - obecne przepisy - nie przewidują ich tworzenia. Prawnicy od lat wskazują, że powinno to się zmienić, bo nawet najlepsza znajomość przepisów przy konfliktach rodzinnych, w tym rozwodach, nie wystarczy, potrzebne jest też doświadczenie w takim orzekaniu i stałe doskonalenie się.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
03.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Proponowany w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym test bezstronności i niezawisłości wobec sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa będzie trudny do stosowania, ponieważ ta ustawa nie mówi, jak to robić – twierdzi prof. Andrzej Wróbel, sędzia SN w stanie spoczynku, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że problemu statusu tych sędziów nie rozwiąże się bez zmian w KRS.
Krzysztof Sobczak
03.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
UE wymaga od Polski ustępstw i Polska te ustępstwa zapewne wykona. Mimo że są marginalne - bo tak należy ocenić choćby sposób likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, kolejne pytania prejudycjalne dotyczące polskiej praworządności nie będą już wysłuchiwane przez TSUE z równą atencją. Najdłużej, jako kraj, przegrywać będziemy przed ETPC. Pojawia się jednak wątpliwość, o co UE w istocie chodziło?
Karol Pachnik Grzegorz Prigan
02.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozpoczynają się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jak deklaruje resort rozwoju i technologii, nowe przepisy dotyczyć mają zarówno poprawy jakości życia, szczególnie osób o niskich i umiarkowanych dochodach, w istniejących budynkach jak i budowy nowych mieszkań.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim. Wypowiedzenie weszło w życie z 1 czerwca 2022 r. Zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wygasną 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.
Regina Skibińska
02.06.2022
Drogi Ubezpieczenia
Stopniowe dostosowywanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zgodnie z dostępnością środków budżetowych, nie stanowiło naruszenia zakazu dyskryminacji w związku z prawem do poszanowania życia rodzinnego skarżącego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
02.06.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rozwiązanie konkretnej umowy lub jej niezawarcie z osobą samozatrudnioną, nawet ze względu na jej orientację seksualną, nie naruszają dyrektywy zakazującej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia - uważa polski rząd. Swoje stanowisko przedstawił przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje pytanie prejudycjalne w sprawie dziennikarza zwolnionego z TVP za udział w teledysku o świętach osób LGBT.
Monika Sewastianowicz
02.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skargę na brak dostępności można złożyć, ale najpierw ma być wniosek o jej zapewnienie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
W ciągu ponad 8 miesięcy, czyli od kiedy prawo daje taką możliwość, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło zaledwie 25 skarg na brak dostępności. Z ich rozpatrywaniem jest problem, bo większość posiada wady formalne. Powodem jest nie do końca zrozumiała procedura składania skarg i wymóg złożenia wcześniej wniosku o zapewnienie dostępności.
Beata Dązbłaż
02.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna