Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł.

Czytaj również: GUS: Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł

Tym samym jego wysokość wzrosła o 390,77 zł w stosunku do kwartału roku ubiegłego (6733,49 zł) i aż o 889,04 zł w porównaniu do I kwartału 2022 r. (6235,22 zł).