Prawo.pl
Policyjne zakazy zbliżania się, kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przestępstwem i przebywania w miejscach, w których pracuje czy się uczy, będą domknięciem systemu natychmiastowej izolacji sprawcy. Chcemy dać tym, którzy doznają przemocy, czas na podjęcie dalszych kroków – także na drodze karnej – mówi Prawo.pl dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zmierzający do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Unii Europejskiej oraz do poprawy poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Ma to być implementacja unijnej dyrektywy.
Monika Sewastianowicz
23.05.2022
Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. jednostki sektora finansów publicznych mają prowadzić jawny rejestr umów wszystkich pracowników wraz z wynagrodzeniami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich może to naruszać ich prawo do prywatności. Niepokój RPO budzi też brak ustawowej podstawy do uregulowania wzoru rejestru umów w drodze rozporządzenia.
Krzysztof Sobczak
23.05.2022
Domowe finanse Prawo pracy RODO

Branża apeluje o likwidację barier dla fotowoltaiki

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Czy ktokolwiek chciałby zaopatrywać się w energię elektryczną, której 1 MWh wytworzony z węgla kosztuje prawie 1.000 zł, czy też wolałby tą samą 1 MWh pochodzącą z energii słonecznej za 330 zł? - pyta retorycznie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. Przedstawicielstwo branży chce sprawę nagłośnić i spowodować, by rozwój OZE, w tym fotowoltaiki, przyspieszył.
Krzysztof Sobczak
23.05.2022
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
„Rządy Prawa Wspólna Sprawa” – pod takim hasłem sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" będą rozmawiać w poniedziałek z Polakami. 23 maja to Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji Stowarzyszenie rozpoczyna oficjalnie realizację ogólnopolskiego projektu, którego celem jest promocja idei, o której mowa w haśle projektu, zwłaszcza wśród osób mniej aktywnych w tym obszarze.
Krzysztof Sobczak
23.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podwójne opodatkowanie zagranicznych spadków coraz większym problemem

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zasady opodatkowania spadków pochodzących z zagranicy wymagają pilnej naprawy. Bez nowelizacji przepisów, w wielu przypadkach trzeba płacić podwójny podatek – za granicą i w Polsce. To duży problem – poza granicami Polski mieszka już niemal 20 milionów Polaków. Tematem zainteresowali się właśnie posłowie, czas teraz na działanie Ministerstwa Finansów.
Krzysztof Koślicki
23.05.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sądowy zakaz uczestniczenia kilkuletniego dziecka w praktykach wyznaniowych świadków Jehowy wraz z ojcem, wbrew woli matki, nie stanowił naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego i wyznania ojca - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC zauważył, że celem sądu było zagwarantowanie dziecku wolności wyboru, z uwzględnieniem poglądów wychowawczych obojga rodziców.
Katarzyna Warecka
23.05.2022
Prawo rodzinne
Gdyby instruktor bądź kierownik wypoczynku zapoznali się z mapą tras zjazdowych i właściwie wybrali trasę dla 14-letniej uczennicy, a nie trasę trudną dla bardzo zaawansowanych narciarzy, do wypadku by nie doszło - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi i obarczył odpowiedzialnością organizatora wycieczki, mimo że ten zlecił całość wypoczynku osobie trzeciej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2022
Prawo cywilne Zarządzanie oświatą
Mam nadzieję, że wprowadzane poprawki nie zmienią ustawy o Sądzie Najwyższym na tyle, że wyjdzie ona poza ramy naszego kompromisu z Komisją Europejską w sprawie KPO - powiedział Mateusz Morawiecki. I dodał, że jeśli tak się stanie, winę będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian w projekcie doprowadzili. Projektem, wraz z przyjętymi w czwartek przez komisję poprawkami, w środę zajmie się Sejm.
Krzysztof Sobczak
22.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rosną raty kredytów hipotecznych i kredytobiorcy, których na to stać, chętnie pozbywają się całości lub części zadłużenia, spłacając zadłużenie przed terminem. W przypadku starszych kredytów może to być obwarowane dodatkowymi warunkami. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata kapitału może wiązać się z dodatkową opłatą.
Regina Skibińska
21.05.2022
Rynek i konsument Finanse
Zakup domku letniskowego z pieniędzy po sprzedaży innej nieruchomości spełnia przesłankę realizacji własnych celów mieszkaniowych. Można więc w takiej sytuacji skorzystać ze zwolnienia podatkowego - potwierdza to skarbówka. Ważne jest tylko, by domek letniskowy nie służył jedynie do rekreacji. Musi się nadawać do mieszkania całorocznego.
Krzysztof Koślicki
21.05.2022
Domowe finanse PIT
Na podstawie samego zgłoszenia można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli jest ona związana z istnieniem budynku mieszkalnego na nieruchomości. Do tego przygotowywana nowelizacja ma uprościć procedurę budowy oczyszczalni ścieków, a także doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, także w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości.
Joanna Maj
21.05.2022
Środowisko Budownictwo
Wbrew obiegowym odczuciom, tylko w Stanach Zjednoczonych kobietom wymierzane są niższe kary niż mężczyznom, za to samo przestępstwo. W Polsce na łagodniejsze wyroki mają szansę "wykształciuchy", których stać na lepszego adwokata-obrońcę i są bardziej wymowni. A bezrobotni dostają wyższe wyroki niż pracujący. Nasi sędziowie w większym stopniu używają argumentów dotyczących kobiecości niż męskości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jaki wybrać wiarygodny sklep internetowy? Czy polegać na pozytywnych opiniach, które mogą być kupione? Warto sprawdzić, czy sklep ma program ochrony kupujących w postaci e-mediacji od firm z listy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działających na podstawie unijnych dyrektyw - pisze radca prawny Robert Szczepanek z Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima Ratio.
Robert Szczepanek
21.05.2022
Rynek i konsument Nowe technologie

Parkingowy szeryf sam może skończyć przed sądem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wszystko jest parkingiem, jeżeli bardzo tego pragniesz – z tego założenia wychodzi spora część kierowców. Mandat wcale nie jest najgorszą rzeczą, jaka może im się za to przytrafić. Bywa, że inni użytkownicy dróg biorą sprawy w swoje ręce i karzą delikwenta np. naklejką z wulgarnym napisem lub spuszczeniem powietrza z opon. Samozwańczy szeryf sam jednak musi liczyć się z problemami z prawem.
Monika Sewastianowicz
21.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wystąpienie przez powódkę córkę z żądaniem opróżnienia przez pozwaną matkę lokalu otrzymanego od niej, jest nadużyciem prawa pociągającym za sobą złamanie zasad współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę. Prawo własności nie jest nieograniczone i w pewnych okolicznościach dopuszczalne jest jego limitowanie - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Inflacja nie zatrzymuje się, Polacy coraz mocniej odczuwają to na swoich kieszeniach. Koszty utrzymania dzieci też rosną, więc sędziowie rodzinni już teraz mierzą się ze zwiększoną liczbą wniosków o zmiany w alimentach. I wieszczą, że może być jeszcze gorzej. Przy okazji wraca temat ustalenia ich wysokości - w ocenie części sędziów być może to czas, by wrócić do procentów od wynagrodzenia.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
21.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Inspekcja Handlowa sprawdziła ponad 1000 przedsiębiorców, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki. I okazało się, że co czwarty z nich nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Ponadto prawie 7 proc. pralek, lodówek, suszarek nie miało symbolu selektywnego zbierania, mimo że powinny go mieć.
Krzysztof Sobczak
20.05.2022
Środowisko Rynek i konsument
Prezydent podpisał ustawę o powołaniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która zakładała rezygnację z wynagrodzenia za stan gotowości członków ZPHM. Ma to być grupa złożona z 60 specjalistów medycznych i innych niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski.
Jolanta Ojczyk
20.05.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził naruszenie przepisów postępowania badając nieistniejącą w obiegu prawnym decyzję z 2015 r. W konsekwencji nie przeprowadził kontroli legalności decyzji ostatecznej, wydanej w grudniu 2016 r., co dostrzegł Naczelny Sąd Administracyjny. Obie decyzje odmawiały choremu emerytowi umorzenia zaległości w opłacie abonamentu RTV.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2022 r. będzie tzw. czternasta emerytura – zdecydował rząd i przekazał projekt ustawy do parlamentu. Bez żadnych uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji publicznych. Śladu po nich nie ma przynajmniej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jednak przyjęte przez rządzących kryterium wypłaty tego świadczenia budzi poważne wątpliwości prawników. Twierdzą, że jest niesprawiedliwe.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pod rozporządzeniem wprowadzającym rejestr ciąż brakuje już tylko podpisu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jeśli go złoży, powstanie narzędzie, które z medycznego punktu widzenia będzie niedoskonałe, a w kontekście "aborcyjnego" orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - niebezpieczne. Tyle że resort zdrowia nie dostrzega żadnego z tych problemów.
Jolanta Ojczyk
20.05.2022
Opieka zdrowotna RODO
Objęcie projektowanymi przepisami o ochronie sygnalistów w policji, wojsku i innych służbach jest potrzebne, ale wprowadzenie takiego mechanizmu w życie nie będzie łatwe - mówi Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO. I dodaje, że mogłoby się to powieść, gdyby zostało połączone z powołaniem niezależnego organu do spraw kontroli nad służbami specjalnymi.
Krzysztof Sobczak
20.05.2022
Policja RODO Compliance Wojsko
W razie niemożności ustalenia miejsca pobytu oskarżonego może on być sądzony lub skazany w trybie zaocznym, lecz ma następnie prawo do wznowienia postępowania co do istoty sprawy i przeprowadzenia go w swojej obecności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ale zastrzegł, że prawa tego można mu jednak odmówić, jeżeli rozmyślnie uchylał się on od wymiaru sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. Taka m.in. zasada wynika z przyjętej w środę przez Senat ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową - więcej na ten temat w Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
19.05.2022
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

KRD: Długi konsumentów i firm wobec telekomów to 1,28 mld zł

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze Finanse
Zadłużenie konsumentów i przedsiębiorstw wobec firm telekomunikacyjnych wynosi obecnie 1,28 mld zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekord zadłużenia wśród przedsiębiorstw należy do firmy z branży rolniczej z województwa pomorskiego, która ma do spłacenia 14,4 mln zł. Wśród konsumentów przoduje 42-letni mieszkaniec województwa lubuskiego, którego konto obciąża rekordowa suma 361 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2022
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze Finanse
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie omawiany na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedziała w środę minister rodziny Marlena Maląg. I zadeklarowała, że proponowane zmiany wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych. Mają dotyczyć funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym kontynuować proces jej deinstytucjonalizacji.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. EROD ponawia apel o zakaz stosowania takich technologii w pewnych przypadkach, np. systemów kategoryzujących osoby na podstawie ich danych biometrycznych w klastry według pochodzenia etnicznego, płci, orientacji politycznej lub seksualnej lub innych przyczyn dyskryminacji.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Nowe technologie RODO Prawo unijne
W odstępie kilkunastu lat Sąd Rejonowy w Kielcach wydał dwa odmienne rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej spadku po tej samej osobie. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny, podnosząc naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony zaufania obywateli do państwa. SN ją uwzględnił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Patrycja Rojek-Socha
19.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski