Koronawirus rozkręca mediacje, ale nie w sprawach karnych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W dobie COVID-19 mediacje nabierają nowego znaczenia. Część sądów wprost w swoich zarządzeniach zachęca do jak najczęstszego korzystania z tego narzędzia. A wzrost popularności mediacji dostrzega też resort sprawiedliwości. W ogonie są jednak nadal sprawy karne - i z powodu zbyt ogólnych przepisów i podejścia choćby... śledczych.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób, ale w strefie żółtej i zielonej będzie możliwość zgromadzeń odpowiednio do 75 i 100 osób, a dla wesel w strefie zielonej limit, który do tej pory wynosił 150 osób, będzie zredukowany do 100 osób – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Do tego restauracje mają być zamykane o godz. 22.
Krzysztof Sobczak
29.09.2020
Warszawa i Centrum Mediacji Lewiatan propagują mediację w administracji samorządowej - mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.09.2020
Samorząd terytorialny
Nauczyciel nie ma prawa przeszukania ucznia, daremne będzie też wprowadzanie wykrywaczy metalu, nawet jeżeli będą chcieli tego rodzice uczących się w placówce dzieci. Obowiązujące obecnie prawo nie daje również podstaw do wprowadzenia specjalnych przepisów do statutu szkoły.
Monika Sewastianowicz
29.09.2020
Prawo karne
Komisja Europejska w strategii bezpieczeństwa na lata 2020-2025 stawia na zwalczenie przestępczości w cyberprzestrzeni - także zagrożeń hybrydowych. Plan jest ambitny, a polskie przepisy - jak mówią eksperci - nadal niewystarczające. I to nie tylko jeśli chodzi o narzędzia w rękach służb, ale też w zakresie ochrony obywateli przed ich nadmiernym zainteresowaniem.
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Błąd w strategii - lawina pacjentów trafia do szpitali zakaźnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Z sprawą zobowiązania lekarzy rodzinnych do zlecania testów na koronawirusa, dziennie wykrywa się go u ponad tysiąca pacjentów, którzy niezależnie od tego czy są w dobrym czy złym stanie, muszą pojechać do szpitala zakaźnego. A placówki te nie nadążają z obsługą zakażonych. Więc Ministerstwo Zdrowia mówi o tworzeniu nowych.
Katarzyna Nowosielska
29.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od środy 30 września obowiązywać będzie nowe rozporządzenie zawierające listę państw, do których zakazane są loty w związku z epidemią COVID-19. Są na niej m.in. Stany Zjednoczone, Indie, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia i Argentyna, nie ma natomiast żadnego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Koronawirus a prawo
Przygotowywany w Senacie projekt ustawy przewiduje obowiązek nagrywania czynności notarialnych. Problem powstał na kanwie nadużyć związanych z udzieleniem pożyczek osobom niezaradnym i starszym, jednak proponowane rozwiązanie budzi opór notariatu i poważne zastrzeżenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2020
Prawo cywilne Prawnicy RODO
Protokół z dokonania czynności notarialnej - poświadczenia europejskiego dziedziczenia - nie jest wnioskiem o wpis do księgi wieczystej - orzekł Sąd Najwyższy i dodał, że notariusz przekroczył swoje uprawnienia. Wnioski złożone poprzez system teleinformatyczny powinny być składane na formularzu urzędowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2020
Prawo cywilne Prawnicy
Sieć Play ma zwrócić konsumentom pieniądze pozostałe po wygaśnięciu kont pre-paid. Zobowiązał firmę do tego Prezes UOKiK i przypomniał, że w toku jest podobne postępowanie wobec Orange Polska. Wcześniej do zmiany praktyki zobowiązał się T-Mobile, a za podobne praktyki został ukarany Polkomtel.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Pięćdziesięciu ambasadorów akredytowanych w Warszawie, w tym m.in. USA i większości państw Unii Europejskiej, wystosowało do polskich władz list w sprawie praw społeczności LGBTI. Przygotowanie listu koordynowała Ambasada Królestwa Belgii w Polsce. - Prawa człowieka nie są ideologią, są uniwersalne - stwierdziła ambasador USA w Polsce, informując o wystąpieniu.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Prawo karne Prawo rodzinne
Od 30 września w każdym urzędzie będzie musiał funkcjonować koordynator do spraw dostępności. Ma on czuwać, żeby urząd był dostępny dla każdego - architektonicznie - bez barier i schodów, ale także informacyjnie - z użyciem języka migowego i tekstów łatwych do czytania oraz - cyfrowo. Dla urzędów wiąże się to z przeorganizowaniem systemu pracy, czasem i kosztami.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Lekarze rodzinni nie powinni nadużywać teleporad, bo do szpitali stale trafiają ofiary zdalnego leczenia. A sami medycy ponoszą taką samą odpowiedzialność cywilną i karną, jak przy zwykłym badaniu. Prokuratorzy prowadzą już postępowania wyjaśniające wobec lekarzy, którzy zamknęli przychodnie przed pacjentami.
Katarzyna Nowosielska
28.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na początku października ma zostać opublikowany raport o stanie praworządności w Unii Europejskiej - zapowiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. I zasygnalizowała, że wyniki kontroli są "alarmujące", szczególnie w odniesieniu takich państw jak Polska i Węgry. Dodała, że znajdzie się w nim obiektywny mechanizm porównawczy.
Krzysztof Sobczak
27.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

TSUE: Odszkodowanie za opóźnienie lotu nie tylko w euro

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźnienie lotu. Jego wysokość została określona w euro. Nie oznacza to jednak, że wybór innej waluty jest z góry wykluczony. Pozbawienie pasażera możliwości żądania zapłaty odszkodowania w walucie krajowej byłoby bowiem niezgodne z zasadą równego traktowania - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Dorian Lesner
27.09.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Koalicja ma porozumienie, Ziobro zostaje w rządzie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali w sobotę porozumienie koalicyjne. Szczegółów na razie nie podano, ale z wypowiedzi polityków wynika, że Jarosław Gowin będzie wicepremierem i ministrem rozwoju, a Zbigniew Ziobro ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.
Krzysztof Sobczak
26.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o informację, czy ministerstwo rozważało stworzenie portalu internetowego, o aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeniach w krajach tzw. turystyki wyjazdowej. Zdaniem przedsiębiorców taki portal mógłby być ważnym narzędzie w przeciwdziałaniu ewentualnemu chaosowi informacyjnemu wśród ich klientów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2020

SO: Pogotowie Lotnicze odpowie za zniszczenie dachu budynku

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zły stan techniczny dachu budynku był przyczyną jego zniszczenia. To jednak śmigłowiec pogotowania lotniczego podchodząc do lądowania doprowadził do tego zdarzenia. Ubezpieczyciel musi zatem wypłacić odszkodowanie właścicielowi budynku - orzekł Sąd Okręgowy w Elblągu.
Marek Sondej
26.09.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Podwyższenie z dwóch do trzech lat więzienia kary za treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek dziecka uczestniczącego w czynności seksualnej, oraz m.in. wprowadzenie warunku, że młodociani, którzy nie ukończyli 18 lat, mogą być umieszczani w areszcie z dorosłymi tylko jeśli nie jest to sprzeczne z ich dobrem
Patrycja Rojek-Socha
26.09.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prowadzenie oględzin oraz szacowanie szkody stanowią nieodzowną, wstępną fazę dochodzenia roszczeń za szkody łowieckie. Ich brak uniemożliwia dochodzenie odszkodowania przed sądem orzekł Sąd Okręgowy w Słupsku. Jeżeli jednak winna była temu gmina to należy rozważać dochodzenie odszkodowania od niej.
Marek Sondej
26.09.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Niezapięcie pasów przyczyniło się do śmierci osiemnastoletniej pasażerki samochodu. Młody wiek sam w sobie nie może być jednak okolicznością usprawiedliwiającą zlekceważenie reguł bezpieczeństwa - orzekł Sąd Okręgowy w Elblągu i ustalił jej przyczynienie na poziomie 50 procent.
Marek Sondej
26.09.2020
Prawo cywilne
Odciski palców w dowodach osobistych wzmocnią ich bezpieczeństwo, ale utrudnią życie obywatelom. Nie zawsze da się wyrobić ten dokument w najbliższym urzędzie, bo wbrew zasadzie odmiejscowienia zadań – ich liczba ma zostać drastycznie ograniczona. Nawał pracy grozi też tym gminom, które zostaną wyznaczone do załatwiania tych formalności
Katarzyna Kubicka-Żach
26.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odmowy realizacji europejskich nakazów aresztowania to bardzo niebezpieczny trend, który może prowadzić do marginalizacji tej pożytecznej instytucji. A jeśli podstawą do takich decyzji ma być brak zaufania do sądów w innym państwie, to musi on opierać się na solidnych podstawach - twierdzi prof. Teresa Gardocka z Uniwersytetu SWPS.
Krzysztof Sobczak
26.09.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi prorodzinnej w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, a nie samo jej posiadanie. W przypadku dziecka pełnoletniego do ulgi uprawnia utrzymywanie dziecka w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo, obowiązku alimentacyjnego.
Wiesława Moczydłowska
26.09.2020
Domowe finanse PIT
Gdy po dokonaniu darowizny relacje obdarowanego i darczyńcy nie należą do poprawnych, istnieje możliwość jej odwołania, ale pod warunkiem wykazania, że obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Aby tego dokonać należy udowodnić, że niewdzięczność miała kwalifikowany charakter i złożyć stosowne oświadczenie w terminie.
Aleksandra Partyk
26.09.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Związki nieformalne, których jest w Polsce coraz więcej, nadal napotykają problemy w różnych sytuacjach życiowych. Gdy sformalizowani rodzice i małżonkowie z mocy ustawy mają zagwarantowane różne świadczenia i dokumenty, to wolne związki muszą występować z dodatkowymi wnioskami i żądaniami do urzędów, do notariuszy i do sądów. A prawo nie nadąża za życiem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2020
Prawo rodzinne

Od środy zakaz lotów do 29 krajów

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, a zakazami zostanie objętych 29 krajów - przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który w piątek 25 września został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września – 13 października.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Niejasne reguły wyborcze, wprowadzane tuż przed głosowaniem zmiany w prawie, udział urzędników w kampanii po stronie jednego z kandydatów i nieobiektywne, a nawet stronnicze media państwowe - takie m.in. zarzuty postawiła misja Organizacji Bezpieczenstwa i Współpracy w Europie w stosunku do tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Wybory
Dla zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady wystarczy dodanie napisów do nagrania. Wybór tłumacza języka migowego traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej. Nie ma też konieczności zapewniania dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom z obrad – odpowiada ekspert na pytanie.
Karciarz Mateusz
25.09.2020
Samorząd terytorialny
Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Mają dotyczyć m.in. spotkań międzyludzkich – poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. I zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski