Prawo.pl
Powrót do biur i miejsc pracy sprawił, że pracownicy zaczęli rozmawiać między sobą i łatwiej było im zorientować się, że w czasie pandemii znaleźli się w grupie osób, które pracodawca pominął przy wypłacie premii rocznej, nagrody albo nie wysłał na szkolenie, na którym byli pozostali członkowie zespołu. Teraz ich sprawy o odszkodowania, a nawet o zadośćuczynienie, trafiają do sądów pracy. Zdaniem prawników, takich spraw może być coraz więcej.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2023
Prawo pracy
Celem ministra zdrowia powinno być zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowych zmian systemu ochrony zdrowia. Zdecydowanie popieram ideę połączenia zdrowia i spraw społecznych, rozwój zasobów opieki ambulatoryjnej i długoterminowej oraz gruntowną modernizację szpitalnictwa w zakresie infrastruktury i funkcji – uważa Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
03.02.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Tylko w IV kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W całym 2022 r. tych kontroli było 429,9 tys. W konsekwencji, w ostatnich trzech miesiącach ub.r. wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (od stycznia do grudnia - 23,8 tys.) na kwotę 7 107,3 tys. zł (w 2022 r. - 21 989,8 tys. zł) – poinformował ZUS.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.
Marek Sondej
02.02.2023
Środowisko Prawo cywilne
Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą od 1 lutego 2023 r. składać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, czyli spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne.
Krzysztof Sobczak
02.02.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
O 5 proc. w ciągu roku spadła liczba pracodawców, którzy poszukiwali pracowników za pośrednictwem urzędów pracy. W 2022 roku zaoferowano tam o 12,5 proc. miejsc pracy mniej niż w 2021 roku. Najwięcej podmiotów rekrutujących i propozycji pracy było w województwie mazowieckim i śląskim. Najczęściej szukano pracowników w usługach administrowania i działalności wspierającej, przetwórstwie przemysłowym oraz handlu.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Rynek Prawo pracy
Wyrównanie emerytury zaniżonej na skutek błędu organu jest możliwe tylko za trzy lata wstecz. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana przepisów i wydłużenie tego okresu jest niezasadne. Do tego dochodzi problem ze złożeniem skargi kasacyjnej, bo barierą jest sposób obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach o mniej niż 10 tys. zł skarżący ma zamkniętą drogę do Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Czekająca na wejście w życie nowelizacja ustawy antylichwiarskiej, która wprowadza m.in. nadzór KNF nad firmami pożyczkowymi, budzi wiele emocji przede wszystkim w środowisku tych instytucji i może mieć znaczący wpływ na dostępność pożyczek dla wielu podmiotów korzystających z usług instytucji pożyczkowych - piszą Marcin Wnukowski i Patrycja Pacholczak, Squire Patton Boggs Krześniak sp.k.
Marcin Wnukowski Patrycja Pacholczak
02.02.2023
Rynek i konsument Finanse
Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa stają się coraz większym problemem. Nie wiadomo, czy od przeniesienia prawa własności trzeba naliczać VAT – zwłaszcza, gdy wcześniej nieruchomość była wykorzystywana dla celów działalności rolniczej podlegającej VAT. Naczelny Sąd Administracyjny skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wiesława Moczydłowska
02.02.2023
VAT Administracja publiczna Prawo europejskie
Prawo antymonopolowe nie zabrania posiadania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej, niedozwolone jest jednak jej nadużywanie - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informując o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie podwyżek opłat na autostradzie A4. Urząd sprawdzi, czy nie mamy do czynienia z cenami nadmiernie wygórowanymi.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Zmiany dotyczące nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawierać ma pakiet regulacji mających na celu walkę z "patodeweloperką".Jesteśmy na końcowym etapie prac nad projektem rozporządzenia, który ma temu przeciwdziałać - poinformował w środę minister rozwoju Waldemar Buda.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Administracja publiczna Budownictwo
Uchwała, która w listopadzie ubiegłego uchyliła zawieszenie w obowiązkach warszawskiego sędziego Igora Tuleyi, jest ostateczna - poinformował Sąd Najwyższy. SN nie uwzględnił bowiem wniosku Tuleyi o wyłączenie dwóch sędziów, którzy podjęli tamtą uchwałę. Postanowienie w tej sprawie, które wydał sędzia Marek Siwek, opublikowano w środę na stronie internetowej Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie naruszyła zbiorowe prawa pacjenta, informując o tym, że po 31 marca kontynuowanie leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych będzie wstrzymane - uważa rzecznik praw pacjenta, który poinformował w środę o wszczęciu postępowania wobec tej placówki. Szpital Uniwersytecki ma przygotować oświadczenie w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
Do Biura RPO napisał obywatel, który skarży się na malejącą opłacalność oszczędzania w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego po reformie Polskiego Ładu. Jego zdaniem, można mówić o niedotrzymaniu warunków umowy ze strony państwa. Decyzję o zainwestowaniu w IKZE ludzie podejmowali bowiem kilka lat przed tymi zmianami, zachęcani możliwością zmniejszenia podatku i ze świadomością, że nie można wycofać się z niej przed upływem 5 lat.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na korzyść sędziego Waldemara Żurka. Spór toczył się o obrażające sędziego pomówienie byłej żony jakoby nie płacił alimentów na swoje dzieci. Prokurator Generalny uznał ten wyrok za sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa prawa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Organizacje związkowe działające w dużej grupie kapitałowej skierowały do RPO skargę w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Pracodawca utworzył nową funkcję - rzeczników ds. etyki, którzy mają stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. Kandydaci muszą zawieszać członkostwo związkowe, co budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP. RPO prosi teraz MRiPS o zajęcie stanowiska.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023
Prawo pracy Spółki

W środę ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Tylko do 1 lutego włącznie osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe elektrycznością mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Pracownicy pomocy społecznej przypominają, że dodatek przysługuje tzw. odbiorcy ostatecznemu, czyli osobie która zawarła umowę na dostawę energii. Problem są zaświadczenia o rocznym zużyciu.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
01.02.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Zamów w ciągu 2 godzin, a my i tak nie dostarczymy - tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów komentuje praktyki w firmie Amazon, w sprawie której wszczęte zostało postępowanie. Zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Pula nagród w loterii to 3,5 mln zł, a jeden los można otrzymać za samo wypełnienie ankiety przez Internetowe Konto Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia uruchamiając loterię chce zachęcić do wzięcia udziału programie badań "Profilaktyka 40 Plus". Dotychczas bowiem z 20 mln uprawnionych do skorzystania z darmowego pakietu badań skorzystało niewiele ponad 1,5 mln osób.
Beata Dązbłaż
01.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej nowelizacji - ma szansę wprowadzić tak bardzo potrzebny ład do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego – pisze adwokat Marcin Jadczak, kierownik działu nieruchomości RK LEGAL.
Marcin Jadczak
01.02.2023
Od początku 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała kolejne, nowe kompetencje. Przejmie w nadzór firmy pożyczkowe i to nie za darmo. Za nadzorowanie będą musiały jej bowiem zapłacić - rocznie nie więcej niż 0,5 proc. przychodów z kredytów i nie mniej niż 5 tys. euro. Choć modele w różnych krajach są różne, prawnicy uważają, że należy unikać takich zależności, a firmy pożyczkowe - że czas zwijać interes.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
01.02.2023
Rynek i konsument Finanse
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Mimo zapowiedzi, rząd nie był w stanie przeforsować w parlamencie ustawy, która pozwalałaby pracodawcom mieć wgląd w takie informacje.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Projektowane przepisy o wynagrodzeniach twórców audiowizualnych wprowadzą niespotykaną i nadmierną regulację przyznającą prawo do wynagrodzenia twórcom utworów audiowizualnych za ich eksploatację w internecie, ryzykowną gospodarczo ze względu na obowiązek wypłat za granicę, bez zapewnienia odpowiednich świadczeń wzajemnych - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz. 
Ryszard Markiewicz
01.02.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W leczeniu onkologicznym spłacamy pandemiczny dług. Przybyło pacjentów, którzy zgłaszają się w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, a z danych NFZ wynika, że czas oczekiwania na leczenie wydłużył się. Wyniki niepokoją też w województwach, w których realizowany jest pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Ministerstwo Zdrowia mówi o sukcesie tego projektu. Jednak potwierdzających to twardych danych nie udostępnia. 
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
01.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Rządowy projekt ustawy o jakości wypacza ideę prawdziwego no-fault, przekładającego się na bezpieczeństwo leczenia – podkreśla samorząd lekarski. Jego przedstawiciele poinformowali we wtorek, że przekazali parlamentarzystom poprawki do tego rządowego projektu. Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska poinformowała o własnym projekcie ustawy w tej sprawie, który jest obecnie konsultowany.
Krzysztof Sobczak
31.01.2023
Pacjent Zawody medyczne
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, wyjątkowo, trzeba zarejestrować w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni od wystawienia. Łatwo się pomylić, bo inne skierowania do lekarzy specjalistów nie mają tego ograniczenia. W dodatku niekiedy lokalne systemy umożliwiają rejestrację skierowań po terminie, a o tym, że zabieg się nie odbędzie, pacjent jest informowany w ostatniej chwili.
Beata Dązbłaż
31.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W jednym z państwowych ośrodków hodowli koni, wbrew obowiązującym przepisom ustawy o ochronie zwierząt, koniom rasy konik polski wymrażano numer identyfikacyjny ciekłym azotem. Do niezgodnego z przepisami znakowania zwierząt dochodziło także w stadninie w Janowie Podlaskim, gdzie koniom czystej krwi arabskiej wypalano numery identyfikacyjne i herb stadniny.
Krzysztof Sobczak
31.01.2023
Środowisko
Aż dwie trzecie ofert prezentowanych w popularnym portalu turystycznym Wakacje.pl ma zaniżone ceny w stosunku do tych, które klient musi finalnie zapłacić - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes tego urzędu postawił firmie zarzut wprowadzania konsumentów w błąd. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu. - Pokazujemy tylko oferty biur podróży - broni się firma.
Krzysztof Sobczak
31.01.2023
Rynek i konsument
Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. - Nowelizacja przepisów o odbieraniu dręczonych zwierząt jest zasadna, ale nie musi polegać na odebraniu takiego prawa organizacjom społecznym - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.
Krzysztof Sobczak
31.01.2023
Środowisko Administracja publiczna
Umowy sprzedaży zazwyczaj opodatkowane są 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli jednak sprzedaż nieruchomości podlega VAT, to nie jest już opodatkowana PCC - ani po stronie kupującego, ani po stronie sprzedającego nieruchomość. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
31.01.2023
Domowe finanse VAT