Prawo.pl
Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.
Gabriel Jędrol
18.08.2022
PIT Doradca podatkowy Ukraina
Do końca sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest dofinansowanie działań likwidujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskania prawa jazdy.
Krzysztof Sobczak
18.08.2022
Pomoc społeczna
Można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego ze wskazaniem, że przynależy do niego komórka lokatorska. Pomieszczenie przynależne do lokalu wpływa bowiem na powierzchnię całkowitą lokalu, a tym samym na udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Marek Sondej
18.08.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

ZUS dumny z PUE, ale informacja o kosztach informatyzacji tajna

Finanse publiczne Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W tym roku mija 10 lat funkcjonowania PUE ZUS. Zakład chwali się portalem, ale nie chce ujawnić kosztów z nim związanych. Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że prezes ZUS udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską, ale informację zastrzegła w całości jako niejawną. Zdaniem prawników, bezprawnie. By to rozstrzygnąć, posłowie powinni złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rząd planuje kolejne zmiany w prawie budowlanym. Chce ograniczyć wydawanie pozwoleń na użytkowanie domów jednorodzinnych. Zasadą będzie proste zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.08.2022
Budownictwo
Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zanieczyszczanie środowiska w sytuacji, gdy dopiero co to zrobił i nowiutka ustawa czeka na wejście w życie. Tymczasem prokuratura przesłuchała ponad 200 świadków i nie może wciąż ustalić kto i jak doprowadził do największej od lat katastrofy ekologicznej. Kogo więc władza chce surowo karać, skoro nie jest w stanie złapać sprawców?
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Prawo karne Środowisko
Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, nie jest więc istotna data podpisania umowy czy pobrania pieniędzy tytułem zadatku czy zaliczki, a dochody (przychody) z tego najmu można opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem.
Krzysztof Kaźmierski
17.08.2022
PIT
Banki nie zawsze mogą kopiować dowody osobiste klientów. Urząd Ochrony Danych Osobowych uważa, że jest to dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy konieczne jest zastosowanie środków bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.08.2022
Banki RODO
Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rozporządzenie w sprawie wzoru o dodatek węglowy, które wchodzi w życie w środę podpisane - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie miała też 30 dni na jego wypłatę. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane adresowe i główne źródło ogrzewania, a także numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek.
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Co najmniej pięć milionów godzin - tyle czasu, według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, łącznie co roku, zabiera obywatelom osobiste składanie wyjaśnień na wezwania z różnego rodzaju urzędów. I dlatego resort ten przygotował propozycje zmian ustawowych, które niedługo trafią do prac rządu i mają ostatecznie zakończyć tę biurokratyczną praktykę i sprawić, że Polacy będą mieć więcej czasu dla siebie.
Krzysztof Sobczak
17.08.2022
Administracja publiczna
Pracodawcy zastanawiają się, jak na gruncie kodeksowych przepisów o pracy zdalnej, nad którymi pracuje Sejm, potraktować pracowników, którzy - jak np. przedstawiciele handlowi - stale wykonują pracę poza siedzibą firmy. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, praca zdalna zarezerwowana jest dla pracowników, którzy co do zasady wykonują ją stacjonarnie oraz dokonują z pracodawcą uzgodnienia co do wykonywania jej zdalnie.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2022
Prawo pracy

Budzowska: No-fault to walka o godność pacjenta, a nie kary więzienia

Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
System no-fault na czynniki pierwsze rozkłada Jolanta Budzowska, radca prawny specjalizujący się w sprawach o błędy medyczne, choć ma wątpliwości odnośnie tego, za co środowisko lekarzy chce, a za co nie chce odpowiadać na drodze karnej i kto miałby w praktyce o tym decydować. Za to wie, że problemem, także dla pacjentów, jest odpowiedzialność cywilna lekarzy kontraktowych i prowadzących podmioty lecznicze.
Jolanta Ojczyk
17.08.2022
Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Finanse publiczne Wojsko
Ogrzewający domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku, wyniesie on od 500 do 3 tys. zł. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia projektu w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Budownictwo
Przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu odbiorcom domowym i instytucjom pożytku publicznego to cel ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. Przewiduje to nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali wpisów. We wtorek prezydent podpisał nowelę ustawy o kredycie hipotecznym, które mają częściowo rozwiązać problem zatorów.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.
Robert Horbaczewski
16.08.2022
Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr umów. Według RPO, który na wniosek obywateli podjął interwencję w tej sprawie, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności. Resort finansów potwierdza, że przepisy są mało precyzyjne i deklaruje przygotowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Administracja publiczna RODO
W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2022
Rynek Prawo pracy HR
Katastrofa ekologiczna na Odrze niemal z dnia na dzień odcięła dużą grupę przedsiębiorców od możliwości zarabiania pieniędzy. Mowa o firmach związanych z turystyką, które zwykle działają sezonowo i w ciągu wiosny i lata muszą zarobić na utrzymanie na pozostałą część roku. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o uruchomienie szybkiej ścieżki wsparcia dla przedsiębiorców
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd stawia w związku z tym zarzuty właścicielowi sieci dyskontów - firmie grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Rynek i konsument
Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.
Beata Dązbłaż
16.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Ochrona zdrowia – także ze względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych – to skomplikowany system, w którym zdrowie i życie pacjenta zależy w decydującej mierze od jego prawidłowego działania. Czy karanie medyków więzieniem służy osiąganiu tego celu? Wydaje się, że dużo lepiej postawić na systemowe rozwiązania, przy zachowaniu prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia.
Konrad Dyda
16.08.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.
Marek Sondej
16.08.2022
Administracja publiczna RODO Wybory
Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.
Paweł Rochowicz
16.08.2022
PIT Budownictwo Polski Ład
Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.
Anna Karkut Karol Kolankiewicz
15.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.
Marek Sondej
15.08.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.08.2022
Prawo karne