Rząd od 1 marca chce podnieść wynagrodzenia pracowników samorządowych - od 700 do 850 zł, w zależności od kategorii zaszeregowania. Temu celowi ma służyć konsultowany obecnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów nowelizujący rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Więcej o projekcie w tekście: Podwyżki w samorządach od 1 marca - spłaszczające i demotywujące.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt zmienia też niektóre tabele stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalne kategorie zaszeregowania. Modyfikuje również minimalne wymagania kwalifikacyjne.

 

Ministerstwo obcina pierwszy szczebel

Młodszy referent to obecnie najniższe stanowisko urzędnicze, szeroko wykorzystywane przez pracodawców samorządowych. Wymogiem jest jedynie posiadanie wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego. Młodszy referent to pierwszy szczebel w karierze urzędniczej. Wyższymi stanowiskami są referent i samodzielny referent, oba z wymogiem dwuletniego stażu pracy.

- Młodszy referent to bardzo powszechne stanowisko. W skali kraju, tylko w gminach i powiatach na tych stanowiskach zatrudnionych są tysiące nowych pracowników urzędów – mówi Patrycja Grebla-Tarasek  ze Związku Powiatów Polskich.

W projekcie konsultowanego właśnie rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych to stanowisko zostało zlikwidowane. Projekt proponuje, jako najniższe, stanowisko referenta, z takimi samymi wymogami jak obecnie – wykształcenie średnie, bez konieczności posiadania doświadczenia.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych >>>

W dalszej kolejności przewidziano stanowiska:

  • starszego referenta (wykształcenie średnie i 2 lata doświadczenia albo wykształcenie wyższe)
  • samodzielnego referenta (wykształcenie wyższe i 2 lata doświadczenia albo wykształcenie średnie i 3 lata doświadczenia).

- Nie wiemy co kierowało projektodawcą. W uzasadnieniu nie ma na ten temat słowa. Ministerstwo wyjaśnia, że takie zmiany wprowadzono w odpowiedzi na postulaty samorządowców, ale kiedy pytaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o konkrety nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi  - mówi Patrycja Grebla -Tarasek.

Czytaj w LEX: Składniki wynagradzania pracowników samorządowych >>>

Czytaj w LEX: Zasady wynagradzania pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne >>>

Związek Powiatów Polskich podkreśla, że likwidacja stanowiska młodszy referent wiązać się będzie z koniecznością licznych zmian: umów o pracę,  regulaminu wynagradzania, pieczątek, a także wymogiem wystawienia nowych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych czy wyrobieniem nowych tabliczek identyfikacyjnych i identyfikatorów dla pracowników. Zatem zmiana ta nie przyniesie żadnych wymiernych korzyści, a jedynie zaburzy hierarchię stanowisk.

- To rozporządzenie robi się coraz bardziej kazuistyczne i zapędzamy się w kozi róg – mówi Dorota Bąbiak-Kowalska, radca prawny, dyrektor ds. prawnych i administracyjnych -operacyjnych w biurze Unii Metropolii Polskich.

Przeczytaj także: Płaca minimalna dogania wynagrodzenie urzędnika w gminie>>

 

Niższe wymagania dla inspektora, wyższe dla samodzielnego referenta

Samorządowcy mają wątpliwości także do zaszeregowania poszczególnych stanowisk kierowniczych. Uważają, że ministerstwo losowo obniżyło i podwyższyło wymagania dla kilku stanowisk. Swoją opinię opierają na tym, że nie znają motywów którymi kierował się projektodawca. Przykładowo, obniżono wymagania np. dla stanowisk:

  • inspektora,
  • starszego specjalisty,
  •  podinspektora (wykształcenie średnie i 2 lata stażu)

Podwyższono wymagania np. dla:

  • samodzielnego referenta
  • specjalisty

Przedstawiciele Związku Miast Polskich zwracają uwagę, że wymagania dla referenta i podinspektora są poniżej stanowisk pomocniczych i obsługi. Na przykład aby być kontrolerem biletowym lub starszym magazynierem, podobnie jak w przypadku podinspektora, wystarczy wykształcenie średnie i 2 lata stażu. Zwracają uwagę, że obniżanie wymagań dla stanowisk urzędniczych powoduje deprecjonowanie zawodu, demotywuje dotychczasowych pracowników, którzy musieli spełnić wyższe minimalne wymagania, aby objąć dane stanowisko lub otrzymać zatrudnienie.

Czytaj w LEX: Status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego >>>

 

Jedne stanowiska za wysoko, inne za nisko

Zdaniem ZPP, projekt niektóre stanowiska szereguje za wysoko, inne za nisko. Związek uzasadnia, że trudno się zgodzić z wyższym stopniem zaszeregowania dyrektorów jednostek (XXI kategoria zaszeregowania) niż sekretarzy powiatu (XIX kategoria), zwłaszcza, że w obrębie tej samej gminy czy powiatu funkcjonują zróżnicowane jednostki organizacyjne, zarówno pod względem charakteru wykonywanych zadań jak i liczby pracowników podległych kierownikowi. Podobnie niezrozumiale postąpiono w przypadku zastępcy dyrektora, któremu podniesiono kategorię zaszeregowania do XIX.

W opinii powiatów, zasady zaszeregowania pracowników zaproponowane w projekcie rozporządzenia pozostawiają zbyt mało elastyczności dla pracodawców. Nie będą też pozwalały na prawidłowe szacowanie kosztów realizacji zadań publicznych przez samorządy, w tym szacowania kosztów nakładania na JST nowych zadań publicznych.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania >>>

 

Do 1 marca może zabraknąć czasu

Ministerstwo wskazuje, że chciałoby aby rozporządzenie weszło w życie 1 marca. Zdaniem samorządów, to termin nierealny, bo proponowane zmiany powinny mieć odzwierciedlenie w regulaminach wynagradzania, które podlegają konsultacji związkowej, w związku z czym urzędy nie zdążą wprowadzić zmian od 1 marca 2023 r. (zmiany do regulaminu wynagradzania mogą być wprowadzone dopiero po wyczerpaniu konsultacji związkowej, przy czym związki zawodowe mają 30 dni na wydanie opinii do zaproponowanych zmian) i mogą być wprowadzone po upływie 14 dni od zapoznania się z nimi przez pracowników.

Proponują więc wprowadzenie zmian od 1 lipca 2023 r., gdyż od tej daty będzie obowiązywać nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj w LEX: Ograniczenia działalności zarobkowej pracownika samorządowego >>>

 

Chcesz zapisać ten artykuł i wrócić do niego w przyszłości? Skorzystaj z nowych możliwości na Moje Prawo.pl

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl >>