Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu, które opublikowane zostało 20 maja, a weszło w życie w dniu 21 maja.

29 pełnomocników funkcjonujących przy rządzie zostało powołanych przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Mieli rangę ministrów (sekretarzy lub podsekretarzy stanu). Rząd zapewnia, że wszystkie istotne zadania dotychczasowych pełnomocników będą dalej realizowane, ale po prostu przez właściwych ministrów.

 

Zmiany niemal we wszystkich resortach 

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, znosi się:

 • 1)    Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie;
 • 2)    Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego;
 • 3)    Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4)    Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego;
 • 5)    Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • 6)    Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
 • 7)    Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych;
 • 8)    Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej;
 • 9)    Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • 10)    Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
 • 11)    Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka;
 • 12)    Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą;
 • 13)    Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii;
 • 14)    Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej;
 • 15)    Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;
 • 16)    Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza;
 • 17)    Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
 • 18)    Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;
 • 19)    Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej;
 • 20)    Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu;
 • 21)    Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego;
 • 22)    Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy;
 • 23)    Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich;
 • 24)    Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki;
 • 25)    Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej;
 • 26)    Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży;
 • 27)    Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich;
 • 28)    Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945;
 • 29)    Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

 

Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii przed wyborami parlamentarnymi była likwidacja 42 stanowisk rządowych pełnomocników. Z marcowej informacji KPRM wynikało, że łącznie było ich wtedy 51. W projekcie rozporządzenia, opublikowanym w marcu, przewidziane było zniesienie 32 pełnomocników - ostatecznie zlikwidowano 29. Rząd wycofał się z pierwotnie planowanego zniesienia pełnomocników: polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, lokalnych inicjatyw społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.