- Mówiliśmy też, i ten dialog będzie dalej prowadzony, o ustawie o asystencji, nad którą trwają prace u pana prezydenta, który jest jej inicjatorem - wskazała. Maląg zaakcentowała, że "najważniejszy jest konstruktywny dialog". - Konstruktywny dialog - to znaczy, że mówimy otwarcie o wszystkich sprawach, problemach i szukamy drogi, jak należy je rozwiązać – wyjaśniła. - Zależy nam na rozwiązaniach kompleksowych, systemowych, przede wszystkim – prawo do godnego, niezależnego życia i osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunów – podkreśliła szefowa MRiPS.

Czytaj w LEX: Uzyskiwanie przez opiekuna emerytury a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego >>

 

Protestujący domagają się m.in. podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Resort rodziny chce powiązać skalę pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnościami z określonym stopniem ich zależności od opiekuna. Zmiany mają odczuć w szczególności osoby, które wymagają opieki 24 godziny na dobę. Według tego klucza miałoby być przyznawane wsparcie finansowe czy usługi asystenckie. Pojawić ma się też nowe świadczenie, które zastąpi świadczenie pielęgnacyjne.

Sprawdź W LEX: Czy ojciec dziecka, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne może jednocześnie otrzymać ekwiwalent przewidziany przepisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych? >

Trzy elementy wsparcia

Wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik poinformował, że jest wstępne porozumienie wokół trzech zasadniczych elementów, tworzących ten model wpierania osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna.

Pierwszy element to świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek uzależnieniami typu dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności czy aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych". - To świadczenie wynikające z niepełnosprawności, będzie miało trzy poziomy mówił wiceminister.

Sprawdź w LEX: Czy wsparcie asystenta rodziny w ramach ustawy "Za życiem" jest możliwe w odbiorze ze szkoły drugiego - zdrowego dziecka? >

Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego ma być uruchomiony od 2024 roku, drugi od 2025, zaś trzeci od 2026 r.

Poziom najwyższy będzie dla osób wymagających największego wsparcia i będzie równy dwukrotności renty socjalnej. Poziom drugi ma być równy rencie socjalnej, a poziom trzeci to 50 proc. renty socjalnej.
- Aby o to świadczenie móc wystąpić, trzeba najpierw mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia. Czynność ta będzie przeprowadzana przez wojewódzkie zespoły orzecznicze – zapowiedział Wdówik.

Zobacz procedurę w LEX: Orzekanie o niepełnosprawności oraz jej stopniu >

Punktowa wartość wsparcia

Według zapowiedzi ministra, ustalanie potrzeby wsparcia będzie mieć wartość punktową, zobiektywizowaną, w skali od zera do stu punktów. - Od stycznia 2024 uruchomimy pierwszy poziom świadczenia wspierającego dla osób między 90 a setnym punktem w tej skali, czyli wymagających najwyższego poziomu wsparcia – zapowiedział.

- W kolejnych latach będziemy uruchamiać kolejne poziomy: drugi poziom w 2025 r., trzeci w 2026 r. – poinformował. - Dla opiekunów, którzy po decyzji osoby niepełnosprawnej, czy wspólnej decyzji, że świadczenie przechodzi na tę osobę, uruchamiamy pakiet ochronny, opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia. Jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który w szczegółach będziemy jeszcze ustalać – dodał.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Uzyskiwanie przez opiekuna emerytury a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego >

Wiceminister wskazał, że dla osób, które z różnych względów nie będą chciały przejść na nowy system świadczenia wspierającego, pozostaje świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tys. zł rocznie. - Szczegółowa kwota zostanie dopracowana, ale to jest mniej więcej ten poziom, którego się spodziewamy - dodał.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

- Będziemy wspólnie pochylać się nad rozwiązaniami dotyczącymi asystencji - zapewnił. "Tutaj będzie wprowadzona możliwość wymiany tego świadczenia wspierającego na godziny asystenckie, czyli na dodatkowe wsparcie poza tym, które będzie gwarantowane w ustawie" - poinformował Wdówik.

Czytaj w LEX: Rodzaje dowodów w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej >
(ms/pap)

 


Czytaj w LEX: Orzecznictwo o niepełnosprawności - poradnik na przykładach >>