Krakowska firma technologiczna Omni Calculator opracowała narzędzie obliczające realną siłę nabywczą pensji, uwzględniająca obecną wartość inflacji. W przypadku przeciętnego wynagrodzenia wskazywanego przez Główny Urząd Statystyczny, rzeczywista moc nabywcza okazuje się być niższa o 1069,80 zł, czyli o ponad 15 proc.

Czytaj również: Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej może zwiększyć w firmach presję płacową>>

Prawie 800 zł mniej w kieszeni

Tyle wynosi dysproporcja pomiędzy bezwzględna wartością wynagrodzenia a jego siłą nabywczą wyrażana w kwotach brutto. Jak jednak będzie to wyglądać, gdy do kalkulatora wprowadzimy kwoty netto? Wówczas, z 5022,55 zł netto w kieszeni osoby uzyskującej średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw realnie „zostaje” 4242,02 zł. - To różnica 780 zł, a więc sięgająca ponad 15 proc. wynagrodzenia, które zostaje - mówiąc wprost – „zjedzone” przez inflację. Opracowaliśmy inflacyjny kalkulator wynagrodzenia, by w dobie stale dającej się we znaki dużej inflacji każdy użytkownik mógł nie tylko przefiltrować dane podawane przez GUS, ale również przekonać się, ile wynosi moc nabywcza jego wynagrodzenia na daną chwilę. Aktualnie, do obliczeń przyjęliśmy najnowszy odczyt wartości inflacji równy 18,4 proc., jednak odsetek ten możemy swobodnie zmieniać w udostępnionym narzędziu - tłumaczy dr Dominik Czernia, twórca kalkulatora z Omni Calculator.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >

Kalkulator określa również różnicę między wskazaną kwotą a jej mocą nabywczą z dokładnością co do stawki godzinowej, pozwalając wskazać liczbę godzin pracy miesięcznie. Przy założeniu pracy na pełny etat, w wymiarze 40 godzin tygodniowo, nominalne wynagrodzenie netto za godzinę pracy dla powyższych ustaleń wynosi 28,98 zł, realne zaś - 24,47 zł.

W przypadku pensji minimalnej, jej wysokość netto, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, wynosi 2709 zł, przed kalkulacją siły nabywczej. Po skorzystaniu z kalkulatora wynagrodzenia okazuje się, że osoba uzyskująca wynagrodzenie w kwocie minimalnej dysponuje de facto miesięcznym budżetem równym 2288,01 zł, czyli o 15,5 proc. mniejszym. Za godzinę pracy otrzymuje realnie rozporządzalną kwotę 13,20 zł, podczas gdy bez uwzględnienia inflacji jest ona równa 15,63 zł.

Czytaj w LEX: Jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku - poradnik na przykładach >

 


Realne zarobki A.D. 2022

GUS opublikował niedawno wartość przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu całorocznym za miniony rok. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu, wyniosło ono 6346,15 zł brutto. Kwota netto, jaką dysponowała osoba uzyskująca taką pensję była więc równa 4656,25 zł. Biorąc zaś pod uwagę, że uśredniona wartość inflacji dla ubiegłego roku wyniosła 14,4 proc., to realna moc nabywcza takiego wynagrodzenia była widocznie mniejsza i wyrażała się kwotą 4070,15 zł. Oznacza to, że z dochodu rozporządzalnego każdego miesiąca „znikało” w tym przypadku ​blisko 600 zł, zaś taka pensja w ujęciu całorocznym skurczyła się o nieco ponad 7 tysięcy zł.

Czytaj w LEX: Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika >