Przestrzeganie zasad praworządności w państwach UE miałoby być oceniane przez radę złożoną z niezależnych ekspertów, a stosowanie ewentualnych sankcji nie wymagałoby jednomyślności państw w Radzie Unii Europejskiej. Takie zasady zamierza wprowadzić szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Współwłaściciele nie byli zgodni, co do legalizacji kominka. Rozpoznający sprawę WSA w Krakowie uznał, że kwestia ta nie miała znaczenia, ponieważ jest przesunięta w całości do postępowania cywilnego. Wynika z tego, że roboty budowlane mogą być zgodne z prawem z punktu widzenia prawa administracyjnego, co nie oznacza, że jednocześnie nie naruszają praw współwłaścicieli.
Dorian Lesner
17.03.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Trybunał Konstytucyjny 10 kwietnia ma wydać wyrok w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. Sprawa trafiła do TK w związku z ukaraniem przez sąd drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.
Krzysztof Sobczak
16.03.2019
Prawo gospodarcze
Żona zdradziła męża i urodziła dziecko, które nie było jego. Sąd pierwszej instancji przyznał jej mężowi zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i od niej i od jej nowego partnera. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ten wyrok jest niezgodny z prawem, a taka ingerencja sądu cywilnego w życie osobiste i wzajemne relacje małżonków i osoby trzeciej ... łamie też konstytucyjne prawa tych ostatnich.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Według prokuratora oskarżona miała celowo działać na szkodę banku. Nie było jednak podstaw do jej skazania. Z dowodów nie wynikało, że w porozumieniu z mężem chciała ona doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia prawie 3. milionami złotych. Oskarżona tylko podpisywała dokumenty, które podsuwał jej mąż - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
16.03.2019
Prawo karne Finanse
Nieaktualne adresy do korespondencji, problem z lokalami niemieszkalnymi, niejasne prawo i dwie nowelizacje przepisów krótko po ich uchwaleniu, utrudniają gminom wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. A czasu jest coraz mniej.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Nie podjęto żadnych środków dla zapewnienia dostępu do legalnej aborcji w Polsce - podkreśla Komitet i wzywa Polskę do pilnej poprawy prawa. Chodzi m.in. o to - jak informuje - aby polskie szpitale wprowadziły jasne i skuteczne procedury, zapewniające odpowiednią informację kobietom o dostępności zabiegu przerwania ciąży, jeśli lekarz odmawia go ze względu na klauzulę sumienia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Rozprawa odwoławcza w sprawie Czerwony Kapturek i Babcia contra Wilk zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego. Jak wykazali biegli wilk nie może połknąć całego człowieka. Kapturek i Babcia niewiele pamiętając, nieco przekręciły fakty - stwierdził prowadzący sprawę w Sądzie Najwyższym sędzia Włodzimierz Brazewicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie protokołu zmieniającego Konwencję 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla konieczność wdrożenia proponowanych zmian do polskiego porządku prawnego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
RODO
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 marca przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą kara dożywotniego pozbawienia wolności bez nadziei na zwolnienie stanowi naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Wyrok dotyczy Ukrainy, ale w Polsce przygotowany został właśnie projekt przewidujący karę bezwzględnego dożywocia.
Katarzyna Warecka
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zabezpieczenie interesów polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w razie twardego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Czy płacić za użytkowanie wieczyste, którego nie ma? Składać wniosek o ustalenie opłaty, czy czekać na zaświadczenie z urzędu? Te i inne pytania zadają sobie nowi właściciele gruntów po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Eksperci radzą czekać na powiadomienie z urzędu.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wymienianie w ogłoszeniach ustnych od ołtarza czy umieszczanie na stronie internetowej nazwisk parafian i sum, jakie przekazali na kościół jest zgodne z Dekretem Konferencji Episkopatu i RODO. W tej sytuacji obywatel nie może poskarżyć się Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych ani odwołać do sądu w razie naruszeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
W marcu wprowadzono nowe wzory dwóch dokumentów: dowodu osobistego i prawa jazdy. Nowoczesne dowody umożliwią m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów. W prawie jazdy nie ma już wpisanego adresu posiadacza. Dokumenty wyglądają podobnie do starych, ale dają ich posiadaczom wiele nowych możliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2019
Administracja publiczna
Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Najważniejsza jest data sprzedaży mieszkania i realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych. Na zmianach skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku.
Krzysztof Koślicki
15.03.2019
Domowe finanse PIT

Idziesz na operację? Poznaj swoje prawa

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Według szacunków w Polsce dochodzi do 20 tysięcy błędów medycznych rocznie, a tylko 10 proc. poszkodowanych pacjentów lub ich rodzin kieruje sprawy do sądu, z czego 20 proc. z nich kończy się uwzględnieniem powództwa w całości lub w części - mówi dr Monika Sadowska z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jak zostać przedsiębiorcą i jaką formę wybrać

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ktoś, kto myśli o prowadzeniu większego biznesu, pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, w tym środków unijnych, powinien rozważyć założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto też pamiętać, że każdy biznes oznacza zobowiązania: długi, pożyczki, kredyty, faktury do zapłaty. Jeśli biznesmen nie chce za nie odpowiadać osobiście, jedynym wyjściem jest właśnie spółka kapitałowa.
Jolanta Ojczyk
15.03.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wkrótce będzie można skutecznie ścigać wszystkich, którzy ingerują w prawidłowość wskazań liczników samochodowych. Do pięciu lat więzienia będzie grozić nie tylko za "kręcenie", ale także za zakładanie większych lub mniejszych opon. Ich rozmiar wpływa bowiem na wskazania drogomierza.
Jolanta Ojczyk
15.03.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Urząd Skarbowy nie mógł skutecznie wyegzekwować należności od podatnika, gdyż ten pozbył się świadomie majątku na rzecz żony. W orzeczeniu wydanym 14 marca br. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji sądy słusznie unieważniły umowę darowizny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo cywilne PIT
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne na pacjent.gov.pl to to rodzaj bramy do cyfrowych usług w ochronie zdrowia. Docelowo, gdy wszystkie placówki będą działały cyfrowo, tu będą się odbywać wszystkie interakcje pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Z IKP pacjent może skorzystać w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Edukacja prawna społeczeństwa ma istotne znaczenie, bo to nie tylko uświadamianie kiedy łamiemy prawo ale też wskazywanie, że czasami nie warto "spieszyć" się do sądu. Rozwiązaniem sporu może być też mediacja - mówi w Dniu Edukacji Prawnej prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiany dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym mają być kompleksowe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie, że zostały już zaproponowane resortowi sprawiedliwości i są obecnie analizowane. Od dłuższego czasu nieoficjalnie mówi się, że resort zdrowia chciałby się pozbyć odpowiedzialności za placówkę.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Brytyjska Izba Gmin przyjęła w czwartek uchwałę otwierającą drogę do opóźnienia brexitu co najmniej do 30 czerwca br. w razie przyjęcia umowy wyjścia z UE lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze Wspólnotą. Nie jest to dokument wiążący prawnie, ale jest instrukcją polityczną parlamentu dla rządu.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Administracja publiczna
Sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydadzą przeciwne wyroki w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie będzie dobrze rokować - rysuje się zwarcie nie tylko dyplomatyczne ale i prawne pomiędzy Polską a Unią Europejską - mówi portalowi Prawo.pl prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Chiny, Iran, Sudan Południowy, Korea Północna, Nikaragua i Wenezuela to kraje, w których przestrzeganie praw człowieka jest największym problemem - wynika z dorocznego raportu amerykańskiego Departamentu Stanu. Ale są w nim wymieniane także zagrożenia w tej dziedzinie w Polsce.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Proponowana przez rząd zmiana w kodeksie karnym prowadzi w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich, którzy ukończyli lat 15, co oznaczać będzie odejście od obowiązującego dotąd w Polsce modelu opiekuńczego, który jest dość unikalny w Europie i na świecie i w żadnym razie nie jest mniej skuteczny niż inne - twierdzą ekspertki Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Prawo.pl
14.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W leczeniu uzdrowiskowym niektóre zakłady lecznicze wykorzystywały zamiast naturalnych surowców leczniczych produkty, które nimi nie były, tzw. zamienniki. Stosowano je w większości skontrolowanych zakładów w co piątym zabiegu bodźcowym. Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje, że problemem jest przede wszystkim brak standardów stosowania naturalnych surowców leczniczych oraz procedur wykonywania zabiegów z ich wykorzystaniem.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.03.2019
Opieka zdrowotna
Wsparcie prawnika na każdym etapie postępowania, wprowadzenie ośrodków wychowawczo-adaptacyjnych, które zastąpią część "poprawczaków" i granica przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat - to najważniejsze propozycje zmian w prawie o postępowaniu wobec nieletnich. W ocenie ekspertów zmiany są potrzebne, bo do sądów trafiają sprawy dotyczące coraz młodszych dzieci. Słaby punkt dostrzegają nie tylko w przepisach, ale też... w bezradności szkół.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nie będą pobierane w soboty - wynika z projektu zmiany ustawy o drogach publicznych. Znikną więc wątpliwości interpretacyjne, jak rada gminy ma określać dni tygodnia, w których płacić trzeba. Jednak ustawa o PPP wprowadza możliwość tworzenia stref specjalnych, płatnych nawet w święta.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.03.2019
Samorząd terytorialny
Osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy jest dopiero "kandydatem na kierowcę". Umiejętności nabywa się w miarę przejechanych kilometrów. Dlatego niezwolnienie hamulca ręcznego przy ruszaniu pod górę nie może pozbawiać zdającego pozytywnej oceny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Administracja publiczna