Prawo.pl
Prezydent Ukrainy apeluje do NATO o wprowadzenie i egzekwowanie strefy zakazu lotów nad całym terenem Ukrainy. Mocnego argumentu dostarcza Ukrainie zagrożenie katastrofą, jakie stwarzają walki w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu. Jednak nawet, gdyby NATO działało z upoważnienia ONZ, mogłoby dojść do zaangażowania sojuszu w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.03.2022

Rząd rezerwuje 3 mld zł na pomoc uciekinierom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
Rząd szacuje, że sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy schronią się przed wojną w Polsce, może wynieść od 1,8 do 3,4 mld zł. W ocenie skutków regulacji w roboczym projekcie specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy wyodrębnił nową rezerwę celową na ten cel w wysokości 3 mld zł. Rezerwa będzie w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Robert Horbaczewski
04.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
Udostępnię dwa mieszkania na pół roku dla rodzin z dziećmi uciekających z Ukrainy. Nie wiem, jak to zorganizować, proszę o pomoc w tej kwestii pytał w sobotę Krzysztof Stanowski, dziennikarz, właściciel grupy Weszło. Takie pytania, ale także o to, kto udziela pomocy, zadaje tysiące Polaków. Od niedzieli działa już rządowa strona: pomagamukrainie.gov.pl, trzeba też szukać fundacji, odwiedzać strony lokalnych samorządów, bo pomaga cała Polska.
Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
04.03.2022
Ukraina
Przygotowywane przez resort klimatu i środowiska rozporządzenie wykreśli jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka z listy gatunków zwierząt łownych, uchylone zostaną też okresy ochronne na te zwierzęta, które zostały zaliczone do inwazyjnych gatunków obcych. Projekt przewiduje ponadto zniesienie okresu ochronnego na norkę amerykańską.
Krzysztof Sobczak
04.03.2022
Środowisko
Zaproponowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Ograniczy on bowiem finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe - przewiduje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem Rady osłabi on też pozycję konsumenta na tym rynku.
Krzysztof Sobczak
04.03.2022
Rynek i konsument Finanse
Zmiany projektowane w ustawie o obronności nie modyfikują w istotny sposób dotychczasowego stanu prawnego w zakresie publicznej działalności żołnierzy zawodowych. Są one niewielkie, a w dalszym ciągu zostają utrzymane dotychczasowe zasady zakazu prowadzenia działalności politycznej czy związkowej, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień w zakresie członkostwa w stowarzyszeniach oraz innych organizacjach.
Marcin Wojewódka
04.03.2022
Administracja publiczna
Wykonywanie w danym roku podatkowym pracy za granicą, np. w Holandii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, może nieść za sobą implikacje podatkowe w Polsce związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych w tych państwach. Bardzo istotną kwestią, mającą wpływ na opodatkowanie dochodów zagranicznych, ma określenie miejsca rezydencji danego podatnika.
Sebastian Sterbicki
04.03.2022
Domowe finanse PIT
Polscy kierowcy kursują do Lwowa i innych miast zachodniej Ukrainy, żeby zawieść tam pomoc i wywieźć do Polski ludzi i zwierzęta potrzebujące pomocy. W czasie takiego wyjazdu pojawiają się różne niebezpieczeństwa. Jednak samo ryzyko konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznie, że ubezpieczenie nie zadziała. Stanie się tak, jeśli do szkody dojdzie bezpośrednio wskutek działań wojennych.
Regina Skibińska
04.03.2022
Ubezpieczenia Ukraina
Ukraińskie władze poinformowały, że do walki z agresją Rosji zgłosiło się już 16 tysięcy ochotników z innych państw. W przypadku Polaków nie jest to takie proste - służba w obcej armii wymaga uzyskania zgody resortu spraw wewnętrznych, w przeciwnym przypadku jest przestępstwem. Za brak takiej zgody grozi kara od 3 miesięcy do lat 5, a typem kwalifikowanym jest służba najemnicza.
Monika Sewastianowicz
04.03.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Polski Ład spowodował, że odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych można zaliczać do kosztów podatkowych tylko do końca 2022 roku. Co więcej, prawo to dotyczy tylko mieszkań nabytych przed styczniem 2022 roku. Podatnicy uważają, że przepis przejściowy należy uznać za niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów. Skarbówka tego jednak nie uznaje.
Wiesława Moczydłowska
04.03.2022
PIT Doradca podatkowy

Prywatne mieszkanie to nie zawsze dobry adres dla migranta wojennego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Na razie pomoc w zakwaterowaniu migrantów wojennych z Ukrainy ma raczej charakter spontaniczny niż systemowy. Tysiące uciekinierów wprost z granicy trafiają do prywatnych domów, a to może zrodzić wiele problemów, zarówno dla gospodarzy, jak i gości, co już podnoszą eksperci.
Robert Horbaczewski
04.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Ukraińcy mają być uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. A to oznacza, że z dokumentacji medycznej musi wynikać, że jest zasadność przepisania leku. Gdy NFZ zarzuci jej brak, lekarzowi grozi zwrot kwoty refundacji.
Jolanta Ojczyk
04.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Unia Europejska zapewni tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy - zdecydowali w czwartek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Europejskiej. UE jest zjednoczona, aby ratować życie!” – napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Administracja publiczna Prawo unijne

Nadrabiamy zaległości w chorobach rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rok 2022 jest przełomowy dla leczenia chorób rzadkich w Polsce - mówią eksperci. To w nim ma się rozpocząć realizacja przyjętego w ubiegłym roku Planu dla Chorób Rzadkich i programów lekowych dla niektórych chorych, ostatnio m.in. na mukowiscydozę. I choć Plan został przyjęty po 12 latach prac nad nim, jego realizacja przewidziana jest tylko do 2023 r. Dlatego już teraz należy myśleć o jego kontynuacji.
Beata Dązbłaż
03.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nie każda pomoc dla Ukrainy wiąże się z zachętami podatkowymi. Wprost przeciwnie, niektóre działania mogą nieść za sobą wątpliwości. Chociaż podatki są jednym z ostatnich czynników motywujących pomoc, nie można ich nie brać pod uwagę, w szczególności jeżeli pomoc jest udzielana przez przedsiębiorcę, który musi wszystkie zdarzenia ująć w rozliczeniach podatkowych – pisze Magdalena Zamoyska.
Magdalena Zamoyska
03.03.2022
PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Wojna przesłania inne spory, ale ich nie likwiduje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę na dalsze plany odsunęła wszystkie inne problemy, które zajmowały nas dotychczas. To zrozumiałe, bo gdy ktoś podpala nasz świat, to trzeba go bronić. Ale wcześniej czy póżniej trzeba będzie wrócić do sprawy praworządności w Polsce, czy działań zmierzających do marginalizowania, a nawet wypisywania Polski z Unii Europejskiej. Także do pełnego błędów "polskiego ładu".
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 60 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.
Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
03.03.2022
Ukraina
Komisja Europejska proponuje tymczasową ochronę dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz publikuje założenia dotyczące kontroli granicznych. Zgodnie z opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej dokumentem, nowe zalecenia zostały podzielone na dwa obszary. Jeden ma dotyczyć tymczasowej ochrony uchodźców, a drugi to uproszczenie kontroli granicznych na granicach UE z Ukrainą.
Monika Smulewicz
03.03.2022
Ukraina
Wielu obywateli Ukrainy wjeżdża do Polski swoimi samochodami. Poruszając się po polskich drogach, trzeba mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC PPM zawarte z ukraińskim zakładem ubezpieczeń nie wystarczy. Niezbędna jest jeszcze Zielona Karta.
Mateusz Kosiorowski
03.03.2022
Ubezpieczenia Ukraina
Zbiórki potrzebnych rzeczy, zabezpieczanie miejsc noclegowych, wsparcie prawne na granicy i w razie potrzeby w innych rejonach Polski, licytacje książek o tematyce prawnej z dedykacjami autorów - środowisko prawnicze mocno angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Także na portalach społecznościowych powstają coraz to nowe grupy i reaktywowane są też te, które pomagały w walce z covidem.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Obywatele Ukrainy, planujący powrót do ogarniętego wojną kraju, mogą skorzystać z darmowych szkoleń, z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, które prowadzi grupa Medycy dla Ukrainy Szczecin. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczestnicy prosto ze szkolenia wybierają się bezpośrednio na front.
Katarzyna Redmerska
03.03.2022
Ukraina

Pomoc Ukrainie płynie wieloma kanałami, ale czas na korytarz humanitarny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Zanim Ukraińcy schronią się w Polsce przed wojną, muszą odczekać nawet kilka dni w kolejce przed granicą. Brakuje wszystkiego, wiele organizacji i wolontariuszy decyduje się więc na samozwańcze akcje niesienia pomocy. Tyle że mimowolnie mogą opóźniać odprawy. Eksperci widzą konieczność systemowych rozwiązań i... rozpoczęcia prac nad korytarzem humanitarnym do oblężonych miast.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
03.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Kantor nie może odmówić wymiany hrywny, jeżeli podaje kursy jej kupna i sprzedaży na swojej tablicy. Jeśli jednak nie informuje o wymianie ukraińskiej waluty, ma prawo odesłać z kwitkiem. Niektóre kantory, w obawie przed stratami, zaczęły tak robić. Zdarzają się też działania lichwiarskie - wymiana hrywny za 1 grosz. Zdaniem prawników pilnie potrzebna jest interwencja państwa.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.03.2022
Rynek i konsument Ukraina
Wzywamy struktury Unii Europejskiej do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie awaryjnym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE - powiedział dziś Irakli Kobachidze, szef partii rządzącej, Gruzińskie Marzenie. Taką informację przekazał na Twitterze Łukasz Bok i podał Reuters.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Ukraina

KE opracowała zasady do mechanizmu "fundusze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Jeżeli państwo członkowskie naruszy co najmniej jedną z zasad państwa prawnego, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym warunkowości - zasadę legalności, zasadę pewności prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, zasadę skutecznej ochrony sądowej, zasadę podziału władzy oraz niedyskryminację i równość wobec prawa - Komisja Europejska uruchomi ten mechanizm.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Nasze badania potwierdzają łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Rosyjskie ataki mogą stanowić zbrodnie wojenne. Rosyjskie twierdzenia o użyciu precyzyjnej broni kierowanej są jawnie fałszywe - twierdzi Amnesty International. Z analiz ekspertów AI wynika, że nieprezycyjne rakiety trafiają np. w blok mieszkalny zamiast w bazę lotniczą.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Prawo karne Ukraina
Obowiązujący od 1 grudnia 2021 r. zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią, którego ważność zakończyła się we wtorek 1 marca, został przedłużony do 30 czerwca br. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdza dotychczasowe ograniczenia na tym obszarze, a załącznik zawiera wykaz miejscowości, których zakaz dotyczy.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Administracja publiczna
Zostało niewiele czasu na odliczenie od dochodu wydatków na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Można to zrobić tylko w zeznaniach za ubiegły rok. Nawet podatnicy, którzy poniesione wydatki i opłaty zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu, mają prawo skorzystać z ulgi i jeszcze raz odliczyć wydatki już w zeznaniu rocznym za 2021 rok.
Wiesława Moczydłowska
02.03.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT
Polski rząd zapowiada, że intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie ochrony cudzoziemców. Wszystko po to, by wspomóc napływających do Polski Ukraińców. Dla samych obywateli Ukrainy najistotniejsze jest teraz to, czy mają składać na granicy wnioski o status uchodźcy. Prawnicy mówią wprost - trzeba się z tym wstrzymać do momentu wydania nowych przepisów. Na taką decyzję mają minimum 15 dni.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2022
Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina
Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne