Agnieszka Ewa Dziemianowicz-Bąk (ur. 20 stycznia 1984 r. we Wrocławiu) to polska pedagożka, filozofka, badaczka społeczna, doktor nauk humanistycznych, działaczka społeczna i polityczna, posłanka na Sejm IX i X kadencji. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu oraz pedagogiki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka artykułów i publikacji naukowych, pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, badała działalność oświatową samorządów oraz działała w organizacjach aktywizujących młodzież z małych miejscowości. Była działaczką Partii Razem, brała udział w organizacji tzw. czarnego protestu przeciwko ograniczeniu prawa do wykonywania aborcji w Polsce. W 2019 została posłanką IX kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w 2023 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję z okręgu gdyńskiego.

Jako posłanka na Sejm IX kadencji pracowała w Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Korzystając z mandatu poselskiego angażowała się w pomoc bezprawnie zatrzymywanym podczas protestów obywatelom. Wspierała protestujące osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w walce o godne świadczenia i prawo do podejmowania pracy.

W swoim biurze poselskim w 2020 r. uruchomiła Poselską Pomoc Pracowniczą, w ramach której przeprowadziła kilkaset interwencji w obronie pracowników przed bezprawnym zaniżaniem wynagrodzeń, łamaniem praw pracowniczych, utrudnianiem działalności związkowej.

Inicjatorka powołania w IX kadencji Sejmu Parlamentarnego Zespołu ds. Sytuacji Kobiet na Rynku Pracy, zaangażowana w przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w pracy i działalność na rzecz poprawy warunków pracy w zawodach sfeminizowanych. Stawała w obronie matek otrzymujących zaniżone wynagrodzenia po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Nowi współpracownicy:

  • Aleksandra Gajewska (ur. 22 sierpnia 1989 r. w Warszawie), sekretarza stanu w MRPiPS, działaczka samorządowa, polityk i posłanka na Sejm X kadencji. Blisko dziesięć lat temu została najmłodszą radną w historii stolicy. Jako radna aktywnie wspierała walkę o czyste powietrze, tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, planowanie rozbudowy infrastruktury drogowej oraz komunikacji miejskiej. 
  • Łukasz Krasoń - sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Polityka powinna być od załatwiania spraw ludzi. Jej zadaniem jest sprawić, aby takie grupy społeczne jak osoby z niepełnosprawnościami czuły się ważne i zaopiekowane – to dewiza Łukasza Krasonia, nowo powołanego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Łukasz Krasoń jest trenerem, mówcą motywacyjnym, a także zaangażowanym aktywistą i działaczem społecznym. Wcześniej pracował również m.in. jako specjalista ds. zrównoważonego rozwoju czy ekspert CSR w wielu korporacjach. Ekspert w Instytucie Strategie 2050, gdzie przewodzi zespołowi pracującemu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z Instytutem stworzył dokument Pełnoprawni, który pokazuje model myślenia o wsparciu tej grupy społecznej.
  • Sebastian Gajewski - podsekretarz stanu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym, sądową kontrolą administracji, prawem konstytucyjnym oraz prawem zabezpieczenia społecznego. Autor blisko 90 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. Był członkiem wielu zespołów eksperckich, które zajmowały się zabezpieczeniem społecznym: Komitetu ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień przy Prezesie ZUS, Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzecznictwa o Niepełnosprawności i Niezdolności do Pracy, Zespołu ds. Optymalizacji Decyzji Emerytalno-Rentowych w ZUS, Zespołu ds. Rehabilitacji Kompleksowej. Współpracował także z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Z rekomendacji Lewicy w latach 2019-2023 r. sędzia Trybunału Stanu.
  • Liwiusz Laska (ur. 22 czerwca 1976 r. w Wałczu), adwokat, doktor nauk prawnych, b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy i ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 2020 r. członek Państwowej Komisji Wyborczej. Od 13 grudnia 2023 r. dyrektor generalny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.