Prawo.pl
Ubezpieczenie turystyczne zapewnia zwrot kosztów leczenia dla osób, które zachorują na wyjeździe lub trafią na kwarantannę, ale nie w każdej sytuacji podróżny będzie miał ochronę. Problemy mogą pojawić się szczególnie w przypadku wyjazdów indywidualnych, gdy covidowe ograniczenia uniemożliwią wyjazd lub powrót, albo zatrzymają turystę w przymusowej izolacji.
Regina Skibińska
19.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Popularność leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce spada z roku na rok, coraz bardziej kuleje więc kondycja dziecięcych uzdrowisk i sanatoriów, które rezygnują z kontraktów w tym zakresie. Problem widzi zarówno resort zdrowia, jak i NFZ, jednak brakuje pomysłu na skuteczne działania. A z leczenia dzieci rezygnują już Krasnobród, Rabka, Ciechocinek czy Świnoujście. Wkrótce może już nie być żadnego dziecięcego sanatorium.
Beata Dązbłaż
19.02.2022
Opieka zdrowotna
W toku procesu rozwodowego małżonkowie ustalili, że mąż będzie płacił żonie alimenty przez określony czas, m.in. do czasu podziału ich majątku wspólnego. Mimo upływu kilku lat nie doszło do podziału majątku. Rację ma powód, który domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jego utrzymywanie godziłoby w zasady współżycia społecznego - przyjął Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.
Aleksandra Partyk
19.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Zasady pobierania przez gminy opłat od obywateli za odpady komunalne nie zawsze są zgodne z unijną zasadą „zanieczyszczający płaci”, bowiem niektórzy są obciążani opłatami nieproporcjonalnymi wobec rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I postuluje zmianę prawa w tym zakresie.
Krzysztof Sobczak
18.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Proponowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy o pomocy społecznej naruszy zasadę równego traktowania obywateli oraz zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu wyłączania stosowania przepisów rangi ustawowej w drodze uznaniowych postanowień wojewody - uważa Związek Powiatów Polskich.
Krzysztof Sobczak
18.02.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Dyskusja publiczna powinna być oparta na rzetelności. Można krytykować władzę publiczną, jeśli krytyka odnosi się do faktów. Należy wskazać przy tym, co zdaniem krytykującego zostało zrobione źle, ale nie można używać przy tym słów wulgarnych, takich jak "debil". A to się zdarzyło w wypadku burmistrza Złotowa obrażonego przez hejtera na facebooku. Sądy skazały atakującego na wysoką karę grzywny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.02.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Ziemia i gruz nawiezione na grunt stanowią odpad, którego składowanie i przetwarzanie wymagają pozwolenia. Bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy działki, co oznacza jej dopuszczalne podwyższenie o 20-25 cm. Złamanie tych zasad może skutkować nakazem usunięcia odpadów.
Marek Sondej
18.02.2022
Środowisko Budownictwo
Frankowiczów martwi sytuacja Getin Noble Banku, bo jego kapitały własne są mniejsze niż potencjalne koszty umów z klientami. A ci, jeśli wygrają spory sądowe z bankiem, mogą mieć problemy z odzyskaniem wszystkich pieniędzy. Gdyby Getin podzielił losy Idea Banku, mógłby w nim zostać jedynie toksyczny portfel frankowy, a aktywa byłyby przejęte przez inny bank.
Regina Skibińska
18.02.2022
Kredyty frankowe Nieruchomości

W sądach coraz więcej e-rozpraw. I wciąż pytania o prawa stron

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W styczniu tego roku udział spraw rozpatrywanych w sądach w trybie wideokonferencji wzrósł do ponad 13 proc. Może wydawać się, że to nadal niewiele, ale w 2021 r. było to nieco ponad 7,3 proc., a w 2020 r. poniżej 3 proc. E-rozprawy stają się więc coraz popularniejsze, choć prawnicy coraz częściej podkreślają, że powinny pozostać rozwiązaniem szczególnym, a nie zasadą.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
18.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dokonanie korekty płci metrykalnej poprzez wprowadzenie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia oraz odmowa wydania nowego aktu urodzenia, zawierającego zmienioną płeć metrykalną i pozbawionego adnotacji o zmianie, nie stanowiła dyskryminującego naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego - uznał w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
17.02.2022
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Potrzebne jest wzmocnienie istniejących przepisów oraz nadzoru rynku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich zabawek sprzedawanych na rynku UE, w tym z krajów spoza Unii i przez internet - uważa Parlament Europejski. Jednym z celów ma być określenie wartości dopuszczalnych dla niebezpiecznych substancji chemicznych, by na szczeblu krajowym nie ustalano różnych wartości.
Krzysztof Sobczak
17.02.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Urzędy rejestrujące samochody będą przesyłać skarbówce informacje o wartości auta, wskazanej w dokumencie nabycia pojazdu. Taka zapowiedź pojawiła się w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów o informacjach podatkowych.
Krzysztof Koślicki
17.02.2022
Ordynacja Domowe finanse
Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość skorzystania z teleporady osobom głuchym i niedosłyszącym. Teleplatforma pierwszego kontaktu wzbogacona została o dodatkową funkcję – tłumacza języka migowego. Aby jednak skorzystać z niego, najpierw trzeba wysłać formularz przez internet.
Katarzyna Redmerska
17.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Przedsiębiorcy, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) mogą skorzystać z pakietu ulg podatkowych. Wsparcie polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Przypomniało o tym właśnie Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
17.02.2022
CIT PIT Polski Ład
Użycie programów komputerowych pobierających z telefonu lub innego urządzenia osoby objętej kontrolą operacyjną całą jego zawartość, a także utrwalanie treści rozmów i obrazu w pomieszczeniach, w których znajduje się to urządzenie, po przejęciu nad nim kontroli - to największe zarzuty ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wobec systemu Pegasus.
Krzysztof Sobczak
17.02.2022
Prokuratura Policja Nowe technologie

SN: Demonstracja bez maseczek była legalna

Prawo karne Koronawirus a prawo
Po raz kolejny Sąd Najwyższy uniewinnił demonstranta ukaranego grzywną za udział w zgromadzeniu od zarzutu braku maseczki zasłaniającej usta i nos, a także od bezprawnego udziału w zgromadzeniu. Izba Karna uwzględniła kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i podkreśliła, że tylko zakłócanie porządku publicznego wymaga ponownego rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2022
Prawo karne Koronawirus a prawo
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarze mają oceniać zagrożenie wystąpienia depresji u kobiet w ciąży. Problem w tym, że przepisy nie zostały powiązane z żadnym narzędziem do przeprowadzenia tego typu badań. Nie mamy więc możliwości odpowiedzi na pytanie czy jest duże zagrożenie depresją w ciąży - alarmują ginekolodzy. A kobiety narzekają na sposób traktowania przez personel medyczny.
Beata Dązbłaż
17.02.2022
Opieka zdrowotna
Ruszyła strona internetowa, która zachęca do zgłaszania przypadków znieważania „wielkich Polaków”. Oczywiście nie wszystkich - konkretnie Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako że główni zainteresowani do sądu nie pójdą, być może czeka nas wysyp spraw o obrazę uczuć religijnych, o ile prokuratorzy przyjmą interpretacje, że świętych można uznać za obiekt czci religijnej.
Monika Sewastianowicz
17.02.2022
Prawo karne

Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy
Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.
Robert Horbaczewski
17.02.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy
Modlitwa w kościele o pomyślny wynik wyborów i opinie wygłaszane w czasie mszy przez księdza w dniu głosowania są rodzajem niedozwolonej agitacji wyborczej. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej oddalił jako oczywiście niezasadną kasację na korzyść duchownego, wniesioną przez Prokuratora Generalnego. Uznał, że sąd w Kętrzynie miał podstawy do takiego orzeczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2022
Prawo karne Wybory
W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność". Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo unijne
W ogłoszonym w środę wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził obywatelstwo polskie dziewczynki urodzonej przez matkę surogatkę w Kanadzie, w której akcie urodzenia wskazano dwóch ojców, z których jeden był obywatelem Polski. NSA uznał, że "państwo nie czyni małoletniej żadnej łaski, że potwierdzi posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego".
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Administracja publiczna
Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
RODO
Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. Jedyna zmiana to zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka zmiana ma umożliwić większej liczbie wnioskodawców uzyskanie podwyższonego dodatku osłonowego. Gminy mogą korzystać ze starych wniosków do wyczerpania zapasów, muszą jednak poprawić je ręcznie.
Robert Horbaczewski
16.02.2022
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo unijne

SARON czy LIBOR - unijny sąd oddalił skargę, będzie odwołanie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Polski frankowicz przegrał przed unijnym sądem w sprawie zastąpienia wskaźnika LIBOR SARON-em. Zdaniem sądu skarga nie została sformułowana w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny. Minęły również terminy na kwestionowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie SARON-u. To jednak nie koniec tej batalii.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Zmiany w zakresie technik personalizacji niektórych dokumentów publicznych, doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń papierowych podłoży dokumentów na działanie odczynników chemicznych – zakłada nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
Beata Dązbłaż
16.02.2022
Administracja publiczna RODO

Poproszę bułkę, masło i trumnę – sklep może być zakładem pogrzebowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sklepy za wszelką cenę chcą ominąć zakaz handlu w niedziele. Niektóre oprócz zwykłego jedzenia oferują strawę duchową, proponując np. członkostwo w klubie książki. Inne zwróciły się ku sprawom ostatecznym, zmieniając się w zakłady pogrzebowe, co punktuje nie tylko luki w ustawie o handlu w niedziele.
Monika Sewastianowicz
16.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sejmowa komisja zarekomendowała stanowisko, zgodnie z którym unijne przepisy, które umożliwiły stworzenie mechanizmu wiążącego dostęp do środków UE z praworządnością, są niezgodne z konstytucją. Tymczasem w środę - 16 lutego - wypowiedzą się w tej kwestii dwa trybunały - polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Strasburg rozstrzygnie, czy kalendarz spotkań prezesów TK jest jawny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do kalendarza prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja pozarządowa Access Info Europe złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie - poinformowali aktywiści stowarzyszenia i dodają, że poszukiwanie informacji łączy się z wolnością słowa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski