Z roku na rok zwiększa się liczba skazanych na dożywocie - w polskich więzieniach jest ich już 439. Ubiegły rok był rekordowy - przybyło ich aż 30, przy średniej rzędu kilkunastu osób. Resort sprawiedliwości chce wprowadzić bezwzględne dożywocie, ale prawnicy przestrzegają przed stworzeniem grupy "bezkarnych" więźniów, którzy nie będą już mieć żadnej motywacji do poprawy.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
W latach 2016-2018 do sądów rejonowych z całego kraju wpłynęło 409 101 tysięcy wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Oznacza to, że pracownicy polskich sądów musieli co najmniej tyle razy zajmować się sprawami osób, które z jakichś powodów nie skorzystały z pomocy notariusza, by uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia - pisze Ewelina Szeratics
Ewelina Szeratics
10.03.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła odwołanie sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu, mimo że w Izbie Cywilnej czeka na rozpatrzenie wniosek o wyłączenie sędziów z rozpoznawania odwołania. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że nie cieszy jej, że tak się stało. Decyzję nowej Izby podsumowała krótko "zapadła bez akt".
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Codzienna praca sędziów, dbanie o staranność i sprawiedliwość w orzecznictwie, stosowania równego prawa wobec wszystkich i kontakt, wspieranie obywateli - to w ocenie prawników biorących udział w XXIV Zwyczajnym Zebraniu Delegatów "Iustitii" klucz do dalszej walki o niezależność sądów.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
II Kongres Prawników ma odbyć się w Poznaniu - organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką. Jak deklarują organizatorzy, celem Kongresu ma być debata o założeniach zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Blokowanie stron i treści w mediach społecznościowych było w piątek tematem spotkania ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z zarządem Facebooka. Rozmawiano też o ochronie internautów przed dezinformacją i mową nienawiści.
Krzysztof Sobczak
09.03.2019
Nowe technologie
W polskich więzieniach przebywa obecnie blisko siedemset zabójczyń. Większość skazanych za zabójstwo, część - za dzieciobójstwo. I choć jak mówią prawnicy, każda z tych spraw jest inna, przeważają te z podobnym scenariuszem - to tzw. zabójstwa kuchenne, czyli wieloletnia przemoc domowa, zakończona zabiciem kata przez jego ofiarę.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kupno domu przez teścia stało się przyczyną sporu między rozwiedzionymi małżonkami. Sąd Najwyższy orzekł, że w wyniku podziału majątku trzeba rozliczyć się z nakładu, bo przysporzenie nie stało się majątkiem osobistym jednego z małżonków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.03.2019
Prawo cywilne
Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali może być zaskarżona z powodu jej niezgodności z prawem tylko w terminie 30 dni - taka jest istota uchwały Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2019
Prawo cywilne
Rekord padł w poniedziałek 4 marca. Złożyło wtedy wnioski 18 640 osób, niemal 4 tysiące - online. Zainteresowanie nie słabło też w pozostałe dni. Pierwsze spersonalizowane, czyli gotowe do odbioru, dowody osobiste są już w urzędach. W przyszłym tygodniu - jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji - mają trafić do rąk właścicieli.
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2019
Samorząd terytorialny
Członkowie spółdzielni mieszkaniowych, jak i osoby z prawem do lokali, muszą mieć ochronę prawną przed przerzucaniem na nich odpowiedzialności za długi spółdzielni – uważa rzecznik praw obywatelskich. Ale stwierdza, że w świetle orzecznictwa jest niebezpieczeństwo obciążania hipotecznego nie tylko całej nieruchomości spółdzielni
Krzysztof Sobczak
08.03.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Wymierzenie kary pozbawienia wolności dla dziennikarza za podanie nieprawdziwej wiadomości o tym, jakoby 13-letnia dziewczynka została zmuszona do aborcji przez rodziców i kuratora, stanowiło naruszenie dziennikarskiej wolności wypowiedzi - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
08.03.2019
Prawo karne
Kuratorzy sądowi chcą, by w nowej ustawie zadbano o ich bezpieczeństwo i zabiegają m.in. o wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy. Z badań wynika, że zaledwie 2,5 proc. spośród nich podczas wykonywania obowiązków czuje się bezpiecznie.
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Postulowane przez nas 450 zł podwyżki dla pracowników sądów ma być uzupełnieniem do 200 zł podwyżek, które zostały zapisane w budżecie na 2019 r. - wyjaśnia NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądów w opublikowanym w czwartek oświadczeniu. To reakcja na postulaty innych związków - m.in. Ad Rem i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, które domagają się 1000 zł podwyżki.
Patrycja Rojek-Socha
07.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do 6 kwietnia jest czas na zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a termin rejestracji list kandydatów na deputowanych wyznaczony jest na 16 kwietnia, natomiast głosowanie nastąpi 26 maja br. Polsce przypadło w Parlamencie jedno miejsce więcej niż w poprzednich wyborach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2019
Wydarzenia
Jarosław Kaczyński zapowiedział, że trzynaste emerytury i renty zostaną wypłacone już w maju. Prace nad ustawą wprowadzającą to dodatkowe świadczenie muszą toczyć się więc szybko. W czwartek projekt trafił do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
07.03.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Nawet jeśli naruszenie dóbr osobistych przez media nie było drastyczne, to poszkodowani krytyką artyści mogą żądać skutecznie zadośćuczynienia. Niezależnie, czy osoby te już uzyskały rekompensatę pieniężną w innych procesach o ochronę dóbr osobistych - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2019
Prawo cywilne
Po digitalizacji rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych objęła tylko wersję cyfrową - stwierdził Sąd Najwyższy. - A zatem błąd przy tworzeniu elektronicznych ksiąg zadziałał na niekorzyść instytucji, która zabezpieczyła wierzytelność w wersji papierowej - dodał, nie uznając argumentacji banku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trwają prace nad zmianą przepisów, m.in. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących praw i obowiązków kuratorów rodzinnych w czasie spotkań rodzica z dzieckiem - poinformował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. To część prac nad ustawą o kuratorach sądowych. O zmiany w tym zakresie od dawna postulują sami kuratorzy
Patrycja Rojek-Socha
07.03.2019
Prawo rodzinne
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce wprowadzić prostszą i tańszą procedurę legalizacji budynków użytkowanych ponad 20 lat - wybudowanych bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Resort szacuje, że takich obiektów jest w kraju około 500 tysięcy.
Jolanta Ojczyk
07.03.2019
Budownictwo
Prawie cztery lata minęły od zgłoszenia się pacjentki do lekarza rodzinnego z podejrzanymi objawami do zdiagnozowania u niej raka jajnika. W przypadku raka płuca maksymalny czas diagnozowania wyniósł 783 dni. To wyniki raportu, w którym prześledzono jak przebiega leczenie pacjenta od momentu, gdy pojawi się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do diagnozy. Najwięcej czasu tracimy na powtórne badania i stanie w kolejkach do kolejnych specjalistów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.03.2019
Opieka zdrowotna
Prawo własności nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków jest ograniczone. A przepisy nie zobowiązują do poinformowania właściciela o planowanym, ani nawet o dokonanym już wpisie. Nie wie on więc, że posiada dobro kultury i może być narażony na kary pieniężne, jeśli np. wykona remont.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.03.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Od 1 marca lekarze rodzinni zyskali możliwość wystawiania młodym sportowcom zaświadczeń o stanie ich zdrowia. Lekarze skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia uważają jednak, że przez błąd Ministerstwa Zdrowia, mimo zmiany przepisów, wciąż muszą kierować młodych sportowców na konsultację specjalistyczną do poradni medycyny sportowej.
Agnieszka Matłacz
06.03.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

CKE: Strajk nauczycieli nie przesunie terminów egzaminów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i matury odbędą się zgodnie z harmonogramem. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zmieni terminu ze względu na zapowiadany strajk nauczycieli, bo nie ma do tego podstawy prawnej.
Agnieszka Matłacz
06.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Liczne ostatnio zatrzymania osób pełniących obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, czy zajmujące wysokie stanowiska w dużych firmach mają "teatralny" charakter i są nieadekwatne do potrzeb i zagrożeń, jakie mogą być z tym związane - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że sądy często uznają takie spektakularne zatrzymania za niezasadne.
Krzysztof Sobczak
06.03.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Podawanie w placówkach Poczty Polskiej w obecności innych osób danych osobowych niezbędnych do przelewu ogranicza prywatność zarówno dokonującego przelew, jak i odbiorcy przelewu. W ten sposób dochodzi do łamania przepisów o ochronie danych osobowych. Zdaniem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych trzeba zrezygnować z takiej usługi, albo zmienić zasady przyjmowania zleceń.
Jolanta Ojczyk
06.03.2019
RODO
Przedstawiciele Kancelarii Premiera mają w ciągu dwóch tygodni przedstawić związkowcom propozycje rozwiązania problemu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratur. NSZZ "Solidarność", która zorganizowała "Ostatki u premiera", domaga się dodatkowo 450 zł podwyżki i zapisów w budżecie na 2020 r. umożliwiających zmiany w systemie płac.
Patrycja Rojek-Socha
06.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pozew TVP przeciw Adamowi Bodnarowi to niezgodna ze standardami międzynarodowymi próba nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji RP - stwierdziła we wtorek Naczelna Rada Adwokacka.
Krzysztof Sobczak
05.03.2019
Prawo cywilne
Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy pod hasłem "Ostatki u premiera". Głównym organizatorem była NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, ale w akcję włączyły się też inne związki. Manifestacje zorganizowane zostały też przez Ad Rem m.in. we Wrocławiu, Bytomiu i Krakowie.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2019
Wymiar sprawiedliwości

Rząd ma plan na wypadek twardego brexitu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Rada Ministrów zatwierdziła we wtorek program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy wyjścia. Obejmuje on m.in. problemy związane pracą Polaków i Brytyjczyków w obu krajach, ale także zasady działania brytyjskich firm w Polsce.
Krzysztof Sobczak
05.03.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze