Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna.

 

Od czego zależy wysokość dodatkowego świadczenia dla stulatków?

Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku ta specjalna emerytura dodatkowo wynosi: 4 944,79 zł brutto. Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku począwszy od marca do lutego roku następnego. Seniorzy, którzy setne urodziny będą obchodzić od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku, otrzymają wyższe świadczenie niż w ubiegłym roku - w kwocie 5540,25 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 595,46 zł brutto.

Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana co miesiąc do końca życia w tej samej wysokości.

– Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” jest, co roku w innej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zaznacza, że podana liczba 2600 stulatków to są tylko te osoby, które dostają swoje comiesięczne pieniądze z ZUS. Niektórzy dostają emerytury np. z KRUS czy emerytury mundurowe, więc z pewnością wiekowych seniorów jest więcej niż ci, którzy są w rejestrach ZUS.

Czytaj też w LEX: Ziółkowski Paweł, Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującym emerytom i rencistom >

 

 

Jak otrzymać dodatkową emeryturę dla stulatka?

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy umieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Czytaj w LEX: Krywan Tomasz, Emeryci i renciści jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych >

Czytaj też: Dostajesz rentę po zmarłym? Złóż wniosek o własną emeryturę >

 

Jak rosły emerytury dla stulatków w ciągu ostatnich 10 lat?

  • Od 1 marca 2014 r.    3191,93 zł     (M.P. 2014.147)
  • Od 1 marca 2015 r.    3308,33 zł     (M.P.2015.177)
  • Od 1 marca 2016 r.    3408,62 zł     (M.P.2016.147)
  • Od 1 marca 2017 r.    3536,87 zł     (M.P.2017.184)
  • Od 1 marca 2018 r.    3731,13 zł     (M.P.2018.188)
  • Od 1 marca 2019 r.    4003,88 zł     (M.P.2019.153)
  • Od 1 marca 2020 r.    4294,67 zł     (M.P.2020.178)
  • Od 1 marca 2021 r.    4512,41 zł     (M.P.2021.38)
  • Od 1 marca 2022 r.    4944,79 zł     (M.P.2022.211)
  • Od 1 marca 2023 r.    5540,25 zł     (M.P.2023.172)