Przeprowadzenie kolejnej operacji tego samego schorzenia nie uzasadnia samo w sobie domagania się finansowej rekompensaty od szpitala. Nie jest wprawdzie wykluczona w takiej sytuacji wina personelu medycznego, lecz tę trzeba udowodnić. W przeciwnym wypadku pozostaje się pogodzić, że niektóre choroby mogą nawracać - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Marek Sondej
01.03.2019
Opieka zdrowotna
W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przebywa obecnie - jak ustaliło nieoficjalnie Prawo.pl - 65 osób. Obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że i placówka i przepisy na mocy, których byli skazani są tam kierowani, wymagają zmian. W ocenie RPO powinien powstać międzyresortowy zespół, który przeprowadzi kompleksową nowelizację ustawy o Gostyninie.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sąd w Płocku zdecydował w październiku, że mężczyzna, który odbył wcześniej karę za nadużycia seksualne wobec nieletnich, może opuścić Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ale musi kontynuować terapię. Teraz - jak ustaliło Prawo.pl - sąd drugiej instancji oddalił apelację prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dość słabo wypadła Polska w najnowszym raporcie dotyczącym praworządności, opracowanym przez World Justice Project. Ze wskaźnikiem 0,66 jest to 18 miejsce w regionie i 27 w świecie, ale dość daleko za krajami o ugruntowanej demokracji. Zarówno pod względem wysokości wskaźnika jak i miejsca w rankingu pozycja Polski w tym roku obniżyła się.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia z 27 lutego br. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowa lista obowiązywać będzie od 1 marca 2019 roku.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Finansowanie zdrowia
Komisja reprywatyzacyjna przy ministrze sprawiedliwości miała prawo uchylić decyzję o oddaniu nieruchomości przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie, bo przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym i doprowadziło do zastraszania lokatorów - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Umieszczenie w nowym wzorze paszportu hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” narusza wolność sumienia i wyznania - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Zwłaszcza - jak zauważa - że dewiza ta znajduje się w obrysie hologramu zdjęcia, co może prowadzić do utożsamienia wizerunku człowieka z konkretnym światopoglądem.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Administracja publiczna
Mówi się, że kod pocztowy jest równie ważny, co kod genetyczny. W Polsce mieszkańcy małych i średnich miast żyją krócej. Musimy dać szansę ludziom ze wszystkich regionów Polski - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas zorganizowanej w Gdańsku konferencji
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozważa ograniczenia prawa do zapoznania się z danymi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych poprzez wykazanie dodatkowej przesłanki interesu prawnego.
Robert Horbaczewski
28.02.2019
Służba Ochrony Państwa powstała 1 lutego 2018 roku zastępując Biuro Ochrony Rządu. Jej głównym celem jest ochrona najważniejszych osób w państwie. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli rozpocznie się 20 czerwca i obejmie wszystkie służby podległe MSWiA.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Policja
Bank, wbrew prośbie dłużniczki, nie wysyłał do niej pism w sprawie kredytu na adres dla doręczeń, tylko na ten, który został wskazany w umowie. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że wypowiedzenie kredytu było skuteczne, ponieważ zostało odebrane przez męża dłużniczki.
Dorian Lesner
28.02.2019
Rynek i konsument

SN: Po rozwodzie trzeba rozliczyć spłatę kredytu hipotecznego

Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Postępowanie o zniesienie współwłasności nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sadu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagrodzeń, uregulowanie kwestii związanych z oceną pracowników, określenie procedur rekrutacji oraz warunków jakie musi spełnić kandydat - to główne założenia ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, które opublikowała NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
W 2008 r. panu Lucjanowi zarzucono kradzież roweru o wartości 400 zł. Był niepoczytalny więc prokuratura wniosła o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Sąd się zgodził i mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego na 10 lat. Teraz Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO w tej sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Co do samego systemu składania wniosków, nie przewidujemy tu istotnej zmiany. Wnioski o świadczenie będzie można przesyłać od 1 lipca - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do zapowiedzi PiS, że "500 plus" będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Przyspieszenie postępowań sądowych jest głównym celem zmian proponowanych w rządowym projekcie zmian kodeksu postępowania karnego. - Idea generalnie słuszna, ale czy ceną za przyspieszenie postępowań nie będzie naruszanie praw człowieka - zastanawiają się eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Firmy zapraszające starsze osoby na bezpłatne badania wprowadzają w błąd konsumentów, ponieważ tak naprawdę celem tych imprez jest sprzedaż produktów - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ukarał też firmy za przekazywanie podczas takich pokazów nieprawdziwych informacji o warunkach sprzedaży oferowanych produktów.
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
W 2017 r. w Polsce wykonano 1057 legalnych zabiegów przerwania ciąży, ale ani jednego w województwie podkarpackim. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich może to wskazywać na brak rzeczywistego dostępu do legalnej aborcji w tym regionie. - To narusza prawa pacjentek - stwierdza Rzecznik
Krzysztof Sobczak
27.02.2019
Opieka zdrowotna
Projekt został wpisany już do wykazu prac legislacyjnych rządu i ma wkrótce trafić do konsultacji. W czasie prac zmieniono m.in. nazwę ośrodków readaptacyjnych na wychowawczo - adaptacyjne. Sąd będzie mógł skierować tam nie tylko nastolatka, który popełnił czyn karalny, ale też wykroczenie, jeśli zostało popełnione np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Senat nie wprowadził żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o cenach prądu. Zmiany dotyczą opłat dystrybucyjnych i za przesył energii elektrycznej, które nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Publiczne instytucje radiofonii i telewizji otrzymają rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych. Stanowi o tym nowela ustawy o opłatach abonamentowych, którą we wtorek poparł Senat.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Finanse publiczne

Za tydzień mają być konkrety ws nowych propozycji PiS

Pomoc społeczna Finanse publiczne Administracja publiczna
Za tydzień, czyli na posiedzeniu rządu we wtorek 5 marca ma być przedstawionych więcej szczegółów dotyczących propozycji związanych z poszerzeniem grupy uprawnionych do "500 plus", zwolnienia z PIT pracowników poniżej 26 lat oraz przywrócenia przewozów autobusowych do małych miejscowości.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Pomoc społeczna Finanse publiczne Administracja publiczna
Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ale także dodatkowe obowiązki mogące wydłużyć i utrudnić postępowania rozwodowe - takie m.in. zmiany przewiduje zaakceptowany we wtorek przez rząd projekt dużej reformy prawa rodzinnego.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawo rodzinne
Zmiany w postępowaniu wykonawczym dotyczącym spraw opiekuńczych, wzmocnienie roli wychowawczej i resocjalizacyjnej kuratorów, poprawa ich bezpieczeństwa oraz rozwój ośrodków kuratorskich - to główne rekomendacje III Kongresu Kuratorskiego, odbywającego się w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawo Unii Europejskiej nie zezwala na przyznanie logo produkcji ekologicznej produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu bez uprzedniego ogłuszenia - orzekł w wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. TSUE podkreślił, że ubój rytualny jest wprawdzie w Unii uznawany, ale jest on związany z cierpieniem zabijanych zwierząt.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Prawo gospodarcze

Dodatkowe pięć dni płatnego urlopu? Jeśli tak, to kto za to zapłaci?

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie dodatkowych 5 dni urlopu na opiekę nad potrzebującym członkiem rodziny, np. rodzicem. Nie przesądzają jednak, czy ten urlop miałby być płatny, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Pracodawcy dostrzegają taka potrzebę, ale nie chcą kolejnych obciążeń kosztów pracy.
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Projekt powinien być gotowy w marcu - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Resort zamierza też - jak dodaje - uwzględnić część propozycji samych kuratorów sądowych, m.in. dotyczących pracy kuratorów rodzinnych.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

Ochrona danych ważna także przy zbiórce odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko RODO
Przy stosowaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu odpadami może dochodzić do gromadzenia danych osobowych. Ważne jest, czy technika posłuży badaniu przemieszczania się zbiornika ze śmieciami, czy będzie nakierowana na monitorowanie osób - mówi Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko RODO
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja - wynika z postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy. O jego podpisaniu poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Postanowienie zostało w poniedziałek opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.
Krzysztof Sobczak
25.02.2019
Administracja publiczna
Postępowanie informacyjne poprzedzające rozwód rodziców małoletnich dzieci, nieobowiązkowe mediacje rodzinne, alimenty natychmiastowe oraz kary grzywny i ograniczenia wolności za utrudnianie kontaktów z dzieckiem - to główne założenia projektu, którym we wtorek zajmie się Rada Ministrów.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2019
Prawo rodzinne