Prawo.pl
Cyberataki stają się zjawiskiem powszechnym na świecie i w Polsce. Gdy 14 lutego ich ofiarą stało się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, sparaliżowało to łączność, sieć komputerową i działanie strony internetowej. Ostatnio próbowano także zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz serwery rządowe, a ok. 27 tys. złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych.
Paulina Jakubowska
02.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, ale nie może ono być zbyt wysokie i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Przepisy zabraniają umieszczania na nim na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.
Joanna Maj
02.04.2022
Budownictwo
Bankom zdarza się blokować rachunki osób upadłych w momencie ogłoszenia przez nie upadłości konsumenckiej, nie zważając na to, czy kwota wpływająca na rachunek wchodzi do masy upadłości, czy też nie. Tymczasem banki nie powinny tak postępować, ponieważ na podstawie posiadanych informacji są w stanie ustalić, że środki nie wchodzą do masy upadłości.
Regina Skibińska
02.04.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
W sobotę, 2 kwietnia, kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Według tego projektu ulga PIT-0 dla seniorów od początku przyszłego roku będzie przysługiwała tylko tym osobom, które mimo nabycia uprawnień, nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną natomiast nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Wiesława Moczydłowska
02.04.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład

WSA: Przeznaczenie 500 plus kluczowe dla oceny, czy zostało nienależnie pobrane

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Chociaż przysługuje ono matce, ojcu lub opiekunowi, to w istocie służy dziecku. Dlatego też faktyczne przeznaczenie wypłaconych pieniędzy ma kluczowy wpływ na ocenę, czy świadczenie było nienależne.
Dorian Lesner
02.04.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Za sprawą pandemii koronawirusa lekarze zaczęli udzielać porad i konsultacji zdalnie. Wielu pacjentów zastanawia się, czy znikną też teleporady, skoro zlikwidowano obowiązek noszenia maseczek i powszechne, bezpłatne testowanie oraz zamknięto oddziały covidowe. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że zdalne porady zostaną, choć brakuje standardów dla tych udzielanych przez specjalistów.
Jolanta Ojczyk
02.04.2022
Opieka zdrowotna
Projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych, autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma w założeniu pomóc tym osobom. Ale strona społeczna i Rzecznik Praw Obywatelskich alarmują, że jest wprost przeciwnie, bo propozycje zakładają znaczne zmniejszenie udogodnień. Głusi mogą też zostać pozbawieni dostępu do programów telewizji regionalnej.
Beata Dązbłaż
02.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna

Amnesty: Polska wśród państw ograniczających prawa człowieka

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zamiast zająć się głęboko zakorzenionymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego wyjścia z pandemii Covid-19, państwa w całej Europie nieustannie atakowały prawa człowieka. W celu uciszenia głosów krytyki brały na celownik pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, sądownictwo i organizacje społeczeństwa obywatelskiego - stwierdziła Amnesty International.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dr Valeri Vachev nowym zastępcą RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Valeri Vachev, polski prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych i urzędnik państwowy, został z dniem 2 kwietnia powołany na stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi dr. hab. Macieja Taborowskiego, który zakończył swoją pracę z końcem marca. - Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko - powiedział w piątek prof. Marcin Wiącek, przedstawiając jego następcę.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Po zakończeniu misji posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce „większość członków delegacji ma poważne obawy dotyczące stanu demokracji, praworządności i praw podstawowych w tym kraju”. Takie sformułowanie znalazło się w sprawozadniu przyjętym w piątek przez komisje PE. Zdaniem europosłanki Beaty Kempy (PiS), "sprawozdanie jest nieobiektywne i służy wspieraniu narracji polskiej opozycji”.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Podatnicy, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązani są do złożenia deklaracji w przewidzianym ustawą terminie. W przypadku najbardziej powszechnych deklaracji podatkowych, takich jak PIT-37 czy PIT-36, termin przekazania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego upływa 30 kwietnia. Wyjątkiem jest deklaracja PIT-28, którą należało złożyć do 28 lutego.
Anna Lewandowska
01.04.2022
Domowe finanse PIT
W sobotę kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Z projektu wynika, że stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Likwidacji ulegnie też ulga dla klasy średniej. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
01.04.2022
PIT Polski Ład
Brak etykiety energetycznej, etykieta nieprawidłowo sporządzona, niewłaściwa karta informacyjna produktu - takie m.in. nieprawidłowości stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzając, czy dostawcy i sprzedawcy pralek, pralko-suszarek, zmywarek, urządzeń chłodniczych prawidłowo stosują etykiety energetyczne. - Bo nabywca ma prawo wiedzieć, ile prądu zużyje np. nowa lodówka i jakie ma parametry - komentuje Urząd.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Rynek i konsument
Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Zgodnie z tym systemem, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Według ekspertów od rynku energii, te nowe zasady będą mniej korzystne i mogą zahamować rozwój takiej produkcji energii.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nie tylko koniec pandemii, ale też Covid-19. Od 1 kwietnia nie ma już powszechnego, bezpłatnego testowania w aptekach i punktach wymazowych. Zniknęła już możliwość rejestracji na test online. Nie zaleca się też testowania pacjentów z gorączką lub objawami górnych dróg oddechowych. Lekarz rodzinny nie zleci testu PCR, a w szpitalach będą tylko dla pacjentów z klinicznymi objawami.
Jolanta Ojczyk
01.04.2022
Koronawirus a prawo

RPO: Obywatele i organizacje mają interes w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Osoba fizyczna i dwie organizacje społeczne domagały się uchylenia programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, bo zawiera on niedostateczne środki, by osiągnąć ten cel. Sąd administracyjny odrzucił skargi uznając, że skarżący nie wykazali naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego. RPO nie zgadza się z takim stanowiskiem i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Według posłów Solidarnej Polski ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych ma zasklepić lukę w przepisach i wyłapać organizacje, które pod przykrywką pożytku publicznego zajmują się lobbingiem finansowanym z za zagranicy. Zdaniem NGO, projekt ma charakter polityczny i prowadzi do poszerzenia zakresu administracyjnej kontroli organizacji obywatelskich.
Robert Horbaczewski
01.04.2022
Administracja publiczna RODO

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Odebranie rękopisu książki, którą aresztowany pisał w trakcie pozbawienia wolności, a następnie jego zniszczenie bez wiedzy i zgody autora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał przypomniał, że prawa i wolności człowieka nie kończą się za bramą zakładu karnego.
Katarzyna Warecka
31.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wydane przez Trybunał Konstytucyjny dwa orzeczenia dotyczące wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mają żadnego umocowania w polskiej Konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd właściwy, niezależny i niezawisły, a także prawo do niezależnego i niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży Konstytucji, demokracji, rządów oraz praw jednostki.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Podobnie jak w przypadku zakupu biletu bezpośrednio od organizatora koncertu, prawo do odstąpienia nie przysługuje też przy zakupie u pośrednika, o ile ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem tego prawa ciążyłoby na organizatorze - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. To wyjątek od ogólnej zasady dotyczący wypoczynku i imprez kulturalnych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Rynek i konsument
Od 28 marca szpitale nie mają prawa żądać od pacjentów negatywnego testu w kierunku Covid-19. To oznacza, że nie mogą uzależnić przyjęcia od jego okazania. Szpital może wykonać test w trakcie hospitalizacji. Tyle że z powodu zmian w finansowaniu testów nie będzie mu się to opłacało. To samo dotyczy też sanatoriów i domów pomocy społecznej.
Jolanta Ojczyk
31.03.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sankcja nieważności przewidziana przez ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie ma zastosowania do nabycia nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - taki jest sens uchwały trzech sędziów, podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna
Senat odrzucił w całości ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego, związanego ze zmianą nazw obiektów w przestrzeni publicznej. Teraz ustawą zajmie się ponownie Sejm. Według ekspertów nie do przyjęcia jest skandaliczny sposób wprowadzania zmian, w tym wprowadzenie kilku artykułów nie związanych merytorycznie z treścią ustawy, bo dotyczących nadawania i finansowania programów TV dla zagranicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
Będący w trakcie konsultacji projekt nowelizacji Polskiego Ładu przewiduje korzystne zmiany w zakresie rozliczania PIT przez samotnych rodziców. Będą oni mogli dwukrotnie skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Wyższy będzie też limit zarobków dzieci. Niestety, dla potrzeb rozliczania ulgi prorodzinnej cały czas będzie on niski. Doradcy podatkowi sugerują, by przy okazji ułatwić także korzystanie z ulgi na dziecko.
Krzysztof Koślicki
31.03.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Dotychczas zostało złożonych 22 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu telewizora oraz dekodera - poinformował w środę w komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.03.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Nowe technologie
Według Rzecznika Praw Obywatelskich, Straż Graniczna, która miała zawrócić jesienią 2021 r. cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę, oraz nie dopuścić do złożenia przez nich wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, zrobiła to na podstawie niezgodnego z Konstytucją, ustawami i prawem międzynarodowym tzw. rozporządzenia granicznego.
Krzysztof Sobczak
30.03.2022
Administracja publiczna Policja
Tylko 2 proc. spośród 400 tysięcy osób autystycznych w Polsce pracuje. Średni współczynnik ich aktywności zawodowej jest aż pięciokrotnie niższy niż średnio w UE. Tymczasem większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla budżetu.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.
Robert Horbaczewski
30.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Pandemia odseparowała władze lokalne od obywateli. A ci, patrzą na samorząd lokalny przez pryzmat „lokalnego inwestora”. Tymczasem oczekiwania mieszkańców względem samorządów są bardziej złożone i nie dotyczą tylko efektywnych procesów inwestycyjnych. Chcą mieć też w nich partnera, który będzie wspierał oddolne inicjatywy – wynika ze zaprezentowanego wczoraj raportu Fundacji Batorego o postrzeganiu samorządu lokalnego.
Maria Dec-Kiełb
29.03.2022
Samorząd terytorialny