Wszyscy uczestnicy pozwu grupowego przeciwko mBankowi, którzy spłacili już wypłacony przez bank kredyt wyrażony w złotówkach, nie muszą spłacać rat. Tak wynika z postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi, pierwszego w postępowaniu grupowym. Według banku nie było podstaw do udzielenia takiego zabezpieczenia.
Jolanta Ojczyk
16.06.2020
Kredyty frankowe
W nadchodzących wyborach prezydenckich 28 czerwca będzie można głosować w lokalach wyborczych albo korespondencyjnie. Każdy może wybrać tę drugą formę, ale musi w tym celu dokonać zgłoszenia, również przez internet. To już ostania chwila, bo termin mija 16 czerwca.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Zgodnie z unijnym prawem i polską konstytucją każdy człowiek jest równy bez względu na rasę, religię lub orientację seksualną - powiedziała w poniedziałek wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i jego współpracowników ze sztabu wyborczego na temat społeczności LGBT.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
RODO Prawo unijne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uwzględniła tylko jedną skargę komitetu wyborczego. Nakazała Państwowej Komisji Wyborczej wpisać na listę kandydatów na prezydenta RP Waldemara Witkowskiego w wyborach ogłoszonych na 28 czerwca br., gdyż kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 tysięcy obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2020
Administracja publiczna Wybory

Proceduralne spory blokują budżety obywatelskie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Unieważniane przez wojewodów uchwały w sprawie budżetów obywatelskich skutkują wstrzymaniem uruchomionych już procedur, co utrudnia działania miastom i nie budzi zaufania mieszkańców. Ryzyko mogłoby być mniejsze, gdyby uchwały były wieloletnie, zamiast każdego roku. Restrykcyjne prawo, rozbieżność racji samorządów, organów nadzoru i sądów są zniechęcające.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W dwa lata od prawomocnego wyroku, Sąd Najwyższy rozpozna kasacje w sprawie trzech Czeczenów skazanych za wspieranie terroryzmu. W 2018 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wobec nich kary dwóch lat i jednego miesiąca więzienia.
Jolanta Ojczyk
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości

Wesela w czasie epidemii czasem z dodatkowymi opłatami

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W związku z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, od 6 czerwca powróciła możliwość organizacji wesel. To informacja na którą czekały zarówno przyszłe pary nowożeńców, jak i przedsiębiorcy świadczący usługi w branży weselnej - piszą Jowita Jankowska i radca prawny Ewa Błaszczyk z kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Ewa Błaszczyk Jowita Jankowska
14.06.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Na dotacje do instalacji fotowoltaicznej z programu "Mój prąd" mogą liczyć właściciele domów rekreacyjnych, w których nie są zameldowani. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie analizuje stanu prawnego nieruchomości, na których zamontowana będzie instalacja.
Jolanta Ojczyk
13.06.2020
Środowisko

NIK: Nie radzimy sobie z barszczami kaukaskimi

Środowisko Administracja publiczna
Brak całościowej diagnozy zagrożenia barszczami kaukaskimi niezdefiniowanie niezbędnych działań związanych z ich zwalczaniem, brak spójnego i całościowego systemu nadzoru oraz finansowania ich niszczenia jak również brak kompleksowych działań zwalczających to główne przyczyny rozprzestrzeniania się tych niezwykle groźnych dla życia i zdrowia roślin
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Środowisko Administracja publiczna
Zarówno przepisy prawa krajowego jak i międzynarodowego nakazują władzom publicznym uwzględnianie dobra dziecka w ich działaniach. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa krajowego w sposób bardzo ogólny nakazują badanie dobra dziecka w takich sytuacjach - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Okres izolacji związany z pandemią to także liczne spory małżeńskie, które prowadzą czasem do wniosków o rozwód cywilny. Wzrosło też zainteresowanie unieważnieniem małżeństwa kościelnego. Jednak w tym przypadku podstaw szuka się nie w rozkładzie pożycia, lecz w zachowaniach przed ślubem. Za kłamstwo w zeznaniach grozi grzech śmiertelny, według prawa kanonicznego, a w wypadkach szczególnych sąd kościelny może orzec zakaz ponownego małżeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2020
Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Posiadacz samoistny nieruchomości może wykazać przed sądem, że nabył własność cudzej nieruchomości, jeśli przedstawi sądowi przekonujące dowody. Mogą być nimi dokumenty, rachunki za media. W sprawie o zasiedzenie znaczenie mają też zeznania świadków a nawet zdjęcia rodzinne - wskazują eksperci.
Aleksandra Partyk
13.06.2020
Prawo cywilne Budownictwo
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku łącznym, gdy środki te zostały odrębnie wykonane przed ich prawomocnym połączeniem, należy uznać za zaliczone na poczet orzeczonego łącznego środka karnego - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i podkreślił, że w wyroku łącznym należy wymienić okresy zaliczone na poczet kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2020
Prawo karne
Mimo upływu 9 lat, Polska nie wprowadziła do swojego systemu prawnego wszystkich przepisów Konwencji Stambulskiej. Nadal ochroną przed przemocą nie są objęci byli małżonkowie i partnerzy, nie ma wyodrębnionej przemocy ekonomicznej, a przestępstwo zgwałcenia nie jest zależne od braku zgody - mówi adwokat Monika Sokołowska.
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Darowizna pieniędzy w gotówce bez prawa do zwolnienia z podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Darowizna gotówki, nawet od razu wpłaconej na konto bankowe, nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku WSA w Gliwicach. Tak uważa również skarbówka. Problem jednak w tym, że NSA pozwala na niepłacenie podatku w takiej sytuacji. Pieniądze muszą tylko szybko trafić do banku.
Krzysztof Koślicki
13.06.2020
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Od piątku 12 czerwca od godz. 9 zniesione zostały ograniczenia na przejściach z Litwą, a o północy z 12 na 13 czerwca zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
12.06.2020
Prawo unijne
Specustawa dotycząca szczególnych zasad organizacji najbliższych wyborów prezydenckich weszła w życie w dniu ogłoszenia. To niedopuszczalne rozwiązanie. Brak vacatio legis (okresu „spoczywania ustawy”) godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego - wskazuje dr hab. Maciej Borski.
Aleksandra Partyk
11.06.2020
RODO Wybory
Zawarty w pochodzącej z 2017 r. nowelizacji przepisów odnoszących się do spółdzielni mieszkaniowych art. 4, pozbawiający członkostwa w tych spółdzielniach określone kategorie osób, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2020

Udział w procesji w maseczce lub przy zachowaniu dystansu

Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Osoby biorące udział w procesji z okazji święta Bożego Ciała muszą zasłaniać nos i usta lub utrzymywać odległość dwóch metrów. Uczestnicy nie są zwolnieni z obowiązków przestrzegania rozporządzenia wprowadzające zasady zachowania podczas epidemii. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary.
Monika Sewastianowicz
10.06.2020
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które uniemożliwiają zakwestionowanie decyzji o przejęciu ziemi przez państwo na podstawie tzw. ustawy uwłaszczeniowej z 1971 r. są zgodne z konstytucją.
Krzysztof Sobczak
10.06.2020
Prawo cywilne Administracja publiczna
Ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy wiąże się koniecznością wypełnienia kilku obowiązków. Wymagane jest m.in. złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku akcyzowego. Jego wysokość o wartości pojazdu, a także od jego pojemności. Jest na to określony termin. Formalności można dokonać przez internet.
Krzysztof Koślicki
10.06.2020
Domowe finanse Akcyza
Od wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej policja nałożyła na łamiących ten nakaz 13 030 grzywien w drodze mandatu karnego oraz skierowała 4898 wniosków o ukaranie do sądów. Do tego udzielono prawie 40 tys. pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Konsument po odstąpieniu od umowy nie może domagać się od banku odszkodowania za bezumowne korzystanie z jego kapitału w postaci wpłaconych rat – tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w niemieckiej sprawie. Zdaniem RPO to orzeczenie pokazuje, że również bank nie może wystąpić z takim roszczeniem po stwierdzeniu nieważności umowy o kredyt frankowy z powodu nieuczciwych klauzul.
Jolanta Ojczyk
09.06.2020
Kredyty frankowe
Zakres uprawnień organu do spraw równego traktowania oraz jego niezależność to kluczowe elementy standardu ochrony przed dyskryminacją. W Polsce ogromną barierą dla skutecznego działania RPO jako niezależnego organu ds. równego traktowania są nieadekwatne środki budżetowe w relacji do stawianych zadań i oczekiwań społecznych.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2020
Prawo pracy

MZ: Sklepy mają zapewnić klientom rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sklepy są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. I precyzuje, że użyty w przepisie spójnik „lub” odnosi się do zapewnienia rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk albo też rękawiczek jednorazowych czy też środków do dezynfekcji rąk.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Epidemia w Polsce się nie skończyła, dlatego kandydaci na prezydenta powinni apelować do swoich zwolenników o zachowanie dystansu społecznego i w określonych sytuacjach zakrywanie ust i nosa – stwierdził we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie wykluczył też wprowadzenia tylko formy korespondencyjnego głosowania w zagrożonych regionach Polski.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Najdłuższe kolejki w służbie zdrowia dotyczą wizyt u specjalistów. Podczas epidemii jest z tym jeszcze gorzej, a kolejki trudno będzie rozładować jeśli co roku spada liczba umów, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje z poradniami. Do tego lekarze wolą przyjmować pacjentów w prywatnych gabinetach, bo zarabiają wówczas znacznie więcej.
Katarzyna Nowosielska
09.06.2020
Opieka zdrowotna
Dziewięć organizacji zajmujących się prawami człowieka w dziewięciu krajach UE, jednocześnie składają do władz krajowych wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji (FOI) dotyczące nowych technologii nadzoru (aplikacje do śledzenia kontaktów, monitorowanie lokalizacji) wprowadzonych w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Krzysztof Sobczak
08.06.2020
Opieka zdrowotna RODO Koronawirus a prawo
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mających troje lub więcej dzieci. Funkcjonuje w instytucjach publicznych i w prywatnych firmach. Wnioskować można o dwie formy – tradycyjną i elektroniczną. Usługa jest bezpłatna, ale za duplikat karty trzeba zapłacić.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.06.2020
Domowe finanse Administracja publiczna
Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju doprecyzowała w poniedziałek, że propozycja bonu wakacyjnego w wysokości 500 zł na każde dziecko to koszt ponad 3 miliardy złotych. Prawo.pl opisało już w piątek najnowszą wersję projektu, którą w sobotę Andrzej Duda zapowiedział w Stalowej Woli jako swój.
Jolanta Ojczyk
08.06.2020
Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski