MRiPS przypomniało, że w ciągu ostatnich 8 lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju wzrosła z 84 tys. w 2015 roku do 232 tys. w 2023 r. Resort podał, że obecnie średnio co trzecie dziecko w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową, 8 lat temu było to co dziewiąte dziecko.

- Dla rodziców maluchów to ogromne wsparcie, to możliwość powrotu do pracy i samorealizacji – bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem. Dlatego tak ważne jest, by miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych czy u dziennych opiekunów przybywało – podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska.

Zaznaczyła, że w 2023 r. budżet programu został zwiększony do 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać ma ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. "Dzięki temu będziemy skutecznie eliminować białe plany, czyli gminy, na ternie których nie ma żadnej instytucji opieki" – wskazała minister rodziny.

Resort poinformował, że w pierwszym naborze złożono w sumie 2 256 wniosków, z tego 1 008 przez gminy oraz 1 248 przez inne podmioty. Jednocześnie w puli zostało ponad 1,2 mld zł na nowe miejsca opieki. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na początku lipca br. zdecydowało o uruchomieniu naboru ciągłego w programie (trwający do 2025 roku, do wyczerpania środków lub do osiągnięcia wskaźników określonych w programie).

Obecnie trwa druga tura naboru wniosków do programu "Maluch plus" w ramach naboru ciągłego. Można je składać do 31 grudnia 2023 r.