Oboje małżonkowie uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę. Rozliczają się wspólnie i składają jeden PIT-37. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał dla obojga z nich okresowe orzeczenia o niepełnosprawności: mężowi stopień lekki niepełnosprawności a żonie stopień umiarkowany.

Małżonkowie kupili samochód osobowy. Mąż jest jego jedynym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym. Oboje posiadają prawo jazdy i korzystają z auta w celu dojazdu do pracy, do sklepów, na konsultacje lekarskie i zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Sami finansują wydatki na zakup paliwa (brak udokumentowania imiennymi fakturami), ubezpieczenie auta, przegląd serwisowy, zakup części i bieżące naprawy (imienne faktury).

Podatnicy wystąpili o interpretację. Chodziło o odpowiedź na pytanie, czy dokonując w 2023 r. wspólnego rozliczenia podatku na druku PIT-37 mogą w załączniku PIT/O (każde z osobna) skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w wysokości 2 280 zł przewidzianej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), z tytułu używania samochodu – mąż jako właściciel ujawniony w dowodzie rejestracyjnym, zaś żona jako współwłaścicielka na mocy małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Zapytali też, czy mogą odliczyć wydatki poniesione na zakup dla siebie zabiegów, soczewek, preparatów do ich dezynfekcji, kropli do oczu, leków przeciwzapalno-przeciwbólowych i preparatów witaminowych. Argumentowali, że mają prawo do odliczenia i fiskus przyznał im rację.

Czytaj w LEX: Krywan Tomasz, Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

W interpretacji z 26 stycznia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko za prawidłowe (nr 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU). Wskazał, że małżonkowie, jako osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, są uprawnieni do odliczenia wydatków, o których mowa we wniosku, poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego ich współwłasność. Odliczenia mogą dokonać do wysokości limitu tj. do kwoty 2 280 zł. Limit ten przysługuje osobno każdemu z nich.

Sprawdź w LEX: Jak ustalić moment, od którego przysługuje ulga rehabilitacyjna w PIT? >

 


Nie trzeba auta mieć cały rok

Kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona za dany rok podatkowy i to niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna posiadała orzeczenie o niepełnosprawności i była właścicielem samochodu osobowego przez cały rok, czy też uzyskała to orzeczenie lub nabyła własność/współwłasność samochodu w trakcie roku podatkowego.

Pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sprawdź w LEX: Czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej związanej z użytkowaniem samochodu? >

Dyrektor KIS przyznał mężowi także prawo do odliczenia wydatków na zakup wyrobów medycznych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT tj. zakup soczewek oraz obowiązkowych preparatów do ich dezynfekcji i przechowywania, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie. Wykaz wyrobów określony został w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W wykazie tym zostały wymienione m.in. soczewki kontaktowe twarde (poz.  75). Odliczenie to podatnik będzie mógł uwzględnić w zeznaniu, po pomniejszeniu o kwotę refundacji z NFZ.

Sprawdź w LEX: Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na samochód? >

Małżonkowie mają też prawo do odliczenia wydatków na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

 

Zabiegi rehabilitacyjne a ulga w PIT

W zakresie wydatków ponoszonych na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, organ wskazał, że skoro podatniczka jest osobą niepełnosprawną, a zabiegi zostały zlecone przez lekarza specjalistę, to na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT przysługuje im odliczenie. Dodatkowym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi, będzie posiadanie zaświadczenia medycznego w sprawie niezbędności tych zabiegów rehabilitacyjnych.

Co więcej, dyrektor KIS przyznał, że składając wspólne zeznanie podatkowe, małżonkowie mogą skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, przy czym każde z nich odlicza je samodzielnie od swojego dochodu. Korzystanie z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie wyklucza prawa do składania wspólnego zeznania.

Zobacz również: Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie >>

 

Nie wszystkie wydatki można odliczyć

- Przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając wydatki na używanie samochodu osobowego należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki związane z samochodem zostaną uznane za właściwe. Zapłata za parking, garaż czy opłaty za przejazdy płatnymi drogami nie będą stanowiły wydatków “na używanie samochodu” choć są związane z samochodem – zauważa Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes zarządu Biura Rachunkowego BIUREX, twórca Akademii Podatkowej TaxMania.

Ekspert wskazuje, że nie należy zapominać o definicji samochodu osobowego, która jest zawarta w ustawie PIT i nie sugerować się treścią dowodu rejestracyjnego. - Jeżeli jesteśmy właścicielem pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków - nie skorzystamy z rehabilitacyjnej ponosząc wydatki na używanie takich samochodów – podkreśla Michał Cielibała.

Czytaj w LEX: PIT 2023 - przewodnik po zmianach >

 

W dowodzie rejestracyjnym tylko jeden z małżonków

- Dyrektor KIS wydał korzystne dla podatników rozstrzygnięcie dotyczące możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego. Stwierdził, że ustawodawca w katalogu wydatków podlegających odliczeniu na cele rehabilitacyjne nie wykluczył możliwości skorzystania z odliczenia, w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, o ile jest w stanie udowodnić, iż jest współwłaścicielem samochodu – wskazuje z kolei Anna Nowakowska, konsultant podatkowy w Kancelarii MartiniTax.

Ekspertka podkreśla, że wydane rozstrzygnięcie należy ocenić pozytywnie, gdyż potwierdza że fakt nabycia pojazdu do majątku wspólnego małżonków jest wystarczającą przesłanką do skorzystania z omawianej ulgi.

- Jednak należy pamiętać, że organ podatkowy wskazał, że to na podatniku spoczywa obowiązek dokumentacyjny dotyczący spełnienia tego warunku. Pozytywnie należy ocenić też potwierdzenie przez dyrektora KIS możliwości skorzystania z odliczenia przez każdego z małżonków w odniesieniu do tego samego pojazdu znajdującego się we współwłasności małżeńskiej – ocenia Anna Nowakowska.

Czytaj więcej: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >