Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2022 r. oraz w okresie styczeń-grudzień 2022 r.”. Wynika z niej, że w IV kwartale 2022 r. ZUS przeprowadził 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W całym ubiegłym roku przeprowadzonych zostało 429,9 tys. kontroli.

To efekt ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 870), na mocy której lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa nadaje także uprawnienia Zakładowi oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Czytaj również: Polacy szli na L4, by oglądać Mundial w Katarze - zaskakujące dane z kontroli>>

 

Zobacz procedury w LEX:

Ile świadczeń wstrzymano a ile obniżono

W wyniku ww. kontroli wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII 2022 r. - 23,8 tys.). Natomiast kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2022 r. osiągnęła 7 107,3 tys. zł (w okresie I-XII 2022 r. było to 21 989,8 tys. zł).

Ww. ustawa przewiduje też możliwość ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2022 roku obniżono wypłaty o 33 243,0 tys. zł, a dotyczyło to 22,7 tys. osób. Natomiast w całym 2022 roku wypłaty obniżono 103,1 tys. osób na kwotę o 131 368,7 tys. zł.

Jak podał ZUS, łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2022 r. wyniosła 40 350,5 tys. zł, a w okresie I-XII 2022 r. – 153 362,2 tys. zł.

Czytaj też w LEX:

Kozłowska Małgorzata, Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego >

Tomaszewska Barbara, Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – poradnik krok po kroku >

Tomaszewska Barbara, Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy zmianie etatu >