Wiceminister klimatu i środowiska potwierdził w piątek, że na Odrze występuje przekroczenie parametrów chemicznych. Do czasu otrzymania wyników badań nie chciał odnosić się do przyczyn katastrofy ekologicznej w rzece.  Polska strona zwróciła się natomiast do strony niemieckiej o przedstawienie analizy i szczegółowych badań wody z Odry. Chodzi przede wszystkim o weryfikację stanu wody pod względem zawartości rtęci. W związku z zagrożeniem ekologicznym na Odrze, alert RCB został wysłany do mieszkańców części powiatów województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego., by nie kąpali się w rzece, nie korzystali z wody z rzeki, nie łowili w niej ryb i ich nie jedli. 

Sankcje za zanieczyszczanie środowiska - nowelizacja podnosi kary

Kary za zanieczyszczanie środowiska są stosunkowo niskie i nie odstraszają przestępców środowiskowych. Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się sankcje te podnieść. Na ukończeniu są prace nad nowelizacją niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Została skierowana do podpisu prezydenta.  Wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także na Prawo.pl: Senat też za wyższymi karami za zanieczyszczanie środowiska

Obecnie art. 182 Kodeksu karnego stanowi, że kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Za nieumyślne działanie grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. 

Po zmianach,  zgodnie z art. 182 Kodeksu karnego,  będzie to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Za działanie nieumyślne będzie grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat 3.

Nieco wyższe są kary, jeśli zanieczyszczenie środowiska wynika z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie. Wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli działał nieumyślnie podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Po zmianach, będzie to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.