Jak przypomina resort, 1 czerwca br. Komisja Europejska pozytywnie oceniła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Wprawdzie nie jest jeszcze jasne, czy w związku ze sporem o praworządność polskie projekty w ramach KPO zostaną uruchomione, ale w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym celu został opracowany projekt: „Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”.

Czytaj: 
Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO>>
 KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO>>

- Jego przygotowanie jest zarazem realizacją jednego z kamieni milowych KPO - zaznacza resort. Zachęcamy do włączenia się w opiniowanie tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 25 sierpnia br. - czytamy w komunikacie. 

W tym celu MRiRW prosi o zapoznanie się z załączonym dokumentem i uzupełnienie formularza ankiety.

KONSULTACJE - formularz do zgłaszania uwag>>