Taką informację komisarz przedstawił w odpowiedzi na skierowany do niego list stowarzyszeń sędziowskich.  

- W odniesieniu do Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedłożonego przez Polskę, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych państw członkowskich, Komisja oceniła plan pod kątem wszystkich kryteriów określonych w Rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z Rozporządzeniem każdy plan musi przyczyniać się do skutecznego rozwiązania wszystkich lub znacznej części wyzwań określonych w odpowiednich zaleceniach kierowanych do poszczególnych krajów, a Komisja musi być przekonana, że istnieje solidny system zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym w celu ochrony interesów finansowych Unii.

Czytaj: 
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie>>
Izba Dyscyplinarna po pięciu latach znika, w SN czas na porządki>>

Trzy warunki do spełnienia

Te warunki stawiane przez KE to likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów gwarantująca niezależność ich oceny oraz przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali odsunięci przez orzeczenia nieuznawanej izby SN. Ich realizację, według obozu rządzącego ma zapewnić nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, którą 26 maja uchwalił Sejm, a 1 czerwca poprawki dodał Senat. Wersja senacka była bliższa warunkom postawionym przez Komisję Europejską, ale Sejm przywrócił poprzednią wersję ustawy. A ta nie wypełnia warunków Komisji. 

Czytaj: Przewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie przywraca praworządności>>

 


Jak przypomina Didier  Reynders, w przypadku Polski niezawisłość sądownictwa jest wyzwaniem, które zostało zidentyfikowane w zaleceniach kierowanych do Państwa kraju. W związku z tym, biorąc pod uwagę te kryteria oceny, Komisja i Polska uzgodniły dodanie do planu reformę sądownictwa, która ma zostać wdrożona, następnie i zweryfikowana poprzez ocenę osiągnięcia kolejnych kamieni milowych. - Reforma ta powinna w efekcie osiągnąć trzy główne cele, które przewodniczący Komisji nakreśliła podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w październiku 2021 r. Polska będzie musiała wykazać, że te cele - kamienie milowe zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności - napisał.

 

 

Ocena zmian przy pierwszym wniosku

Komisarz poinformował że ocena przez Komisję polskiego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została dokonana niezależnie od propozycji legislacyjnych dyskutowanych w Polsce. I dodał, że spełnienie odpowiednich wymagań (kamieni milowych) zostanie ocenione na podstawie przepisów obowiązujących w momencie, gdy Polska złoży pierwszy wniosek o wypłatę środków w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- Konieczne jest, aby nowe przepisy były zgodne z prawem UE i rozwiązywały kwestie podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 9 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która w szczególności likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i tworzy w jej miejsce nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa ustawa weszła w życie 14 lipca 2022 r. i Komisja ocenia obecnie jej wdrożenie i skutki - stwierdził Didier  Reynders.

Czytaj:  
Michał Laskowski: Izba Dyscyplinarna do likwidacji, ale co z neoKRS?>>
Sędzia Matras: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym to trik i pułapka>>