Z badania wynika, że ponad 40 proc. europejskich firm ubezpieczeniowych nie będzie gotowych do spełnienia wymogów Solvency II do końca 2013 roku, ale 90 proc. deklaruje, że zdąży z przygotowaniami w przypadku odroczenia wejścia unijnej dyrektywy w życie do 1 stycznia 2015 roku.

Celem dyrektywy Solvency II jest wprowadzenie nowych, jednolitych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wymogów kapitałowych i standardów zarządzania ryzykiem. System opiera się na trzech filarach. Filar 1 obejmuje wymogi ilościowe, Filar 2 to standardy zarządzania ryzykiem i własna ocena ryzyka działalności ubezpieczycieli, a także regulacje dotyczące działalności organów nadzoru. Filar 3 zawiera wymogi w zakresie ujawnień i raportowania, w tym informacji, które mają być dostępne publicznie.

Na pytanie Ernst & Young o etap przygotowań do wejścia dyrektywy, w Polsce co czwarty badany stwierdził, że nie jest gotowy na wymogi zawarte w Filarze 1 albo spełnia tylko ich część (średnia europejska to 18 proc.). W przypadku Filaru 2. było to 66 proc. w porównaniu z europejską średnią wynoszącą 44 proc., a w przypadku Filaru 3. było to 87 proc. w porównaniu z 80 proc.

"W skali europejskiej, również w Polsce ubezpieczyciele wykazują wysoki stan gotowości do wymogów Filaru 1. W obszarze zarządzania i oceny własnej ryzyka można (Filar 2) również zaobserwować duży postęp prac, ale polscy ubezpieczyciele są wyraźnie mniej zaawansowani niż firmy zachodnioeuropejskie. Filar 3 stanowi w chwili obecnej największe wyzwanie na wszystkich rynkach, gdzie 4 na 5 towarzystw nie spełnia wymogów" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Sadek, partner w Grupie Rynków Finansowych Ernst & Young,

Badanie gotowości do wdrożenia wymogów Solvency II Ernst & Young przeprowadził latem 2012 roku i objęło ono 160 ubezpieczycieli z 19 krajów UE – w tym 12 firm i grup ubezpieczeniowych z Polski. (PAP)