Wydarzenie zostało zorganizowane razem z VIII Konferencją Korczakowską w 75. rocznicę śmierci Janusza Korczaka - lekarza, pedagoga i działacza społecznego.

Inicjatorem kongresu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wspólnie Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej postanowiła uhonorować Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci, Portugalkę - Martę Santos Pais, najwyższą godnością akademicką - tytułem doktora honoris causa za wybitne zasługi w obronie praw dzieci krzywdzonych, zaniedbywanych, wykorzystywanych. Uznano ją również za wybitną kontynuatorkę idei Janusza Korczaka.

W laudacji, promotor prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss podkreśliła, że działania od ponad 40 lat podejmowane przez Martę Santos Pais wyraźnie korespondują z misją Akademii Pedagogiki Specjalnej, skierowaną na pomoc i opiekę dzieciom specjalnej troski, dzieciom ze szczególnymi potrzebami.

Profesor przypomniała, że podczas pracy dla ONZ Marta Santos Pais odbyła 157 wizyt w 63 krajach. Podczas wyjazdów gromadziła dane, publikowała międzynarodowe raporty, nagłaśniała problemy.

Smolińska-Theiss zaznaczyła, że według raportów Portugalki, na świecie co najmniej miliard dzieci w wieku 2-17 lat doświadcza przemocy. Co pięć minut umiera dziecko - w wyniku bicia, gwałtu, różnorodnych krzywd, także rytualnych, z mordami włącznie.

"Jestem zaszczycona i wzruszona wyróżnieniem, jakie mi przyznano. Pragnę wyrazić wdzięczność, że tytuł ten odbieram podczas Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka współorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka" - powiedziała do uczestników Marta Santos Pais.

"Przez te wszystkie lata to właśnie wizja Janusza Korczaka, jego odwaga i nadzwyczajne życie stały się dla mnie wzorem i inspiracją do dalszych działań" - dodała.

W swoim wystąpieniu Marta Santos Pais zwróciła uwagę, że współcześnie istotnym problemem jest wykorzystywanie i zastraszanie w internecie oraz cyberprzemoc.

"Werbalne, psychiczne czy fizyczne, doświadczane w szkole czy w cyberprzestrzeni, zastraszanie i znęcanie się są często częścią ciągłego procesu nieustannego dręczenia, które potęguje w dziecku uczucie strachu, samotności i beznadziei" - mówiła. Jak zaznaczyła, "w związku z rosnącym dostępem dzieci do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechnością smartfonów, cyberprzemoc stała się szczególnie palącym problemem".

RPD Marek Michalak w inauguracyjnym referacie mówił z kolei o mądrej odpowiedzialności wobec dzieci, "o odpowiedzialności również jako idei wychowawczej - odpowiedzialności dziecka". "Dziecko w trudzie i odpowiedzialności tworzy swoją biografię, mówią badacze dzieciństwa" - przypomniał rzecznik.

Michalak podkreślił, że przez ostatnie 9 lat "bezkompromisowej walki z przemocą i złym traktowaniem dzieci zarówno Rzecznik Praw Dziecka, jak i wiele podmiotów w Polsce przeprowadziło wiele badań i kampanii społecznych zwracających uwagę na konieczność podmiotowego traktowania dzieci".

Zwrócił uwagę, że efektem tych działań jest spadek o 30 proc. przyzwolenia na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, zmniejszyła się liczba odnotowanych rokrocznie przypadków zabójstw i porzuceń dzieci.

"Prawa dziecka to nie pustosłowie, to nie wymysł bliżej niezidentyfikowanych środowisk, które za cel postawiły sobie skonfliktować dzieci z dorosłymi, z rodzicami, opiekunami i nauczycielami" - podkreślił RPD.

W inauguracji wydarzenia wzięli udział m.in.: była pierwsza dama Anna Komorowska, ambasador Portugalii w Polsce, oraz rzecznicy praw dziecka Litwy, Chorwacji, Belgii, Węgier, Ukrainy.

Po inauguracji w APS im. Marii Grzegorzewskiej, uczestnicy kongresu przenoszą się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i Konferencji Korczakowskiej potrwa do soboty. Program wydarzenia obejmuje sesje plenarne i warsztaty, prowadzone przez ponad osiemdziesięciu specjalistów. Planowane w trakcie kongresu prelekcje, pozwolą przyjrzeć się, z różnych perspektyw, relacjom uczeń-nauczyciel, a także pracy pedagogów i wychowawców. Naukowcy i praktycy, z całego świata, odpowiadać będą na pytania takie jak: Czego uczy nas Janusz Korczak o dziecku-podmiocie, już obywatelu, dzisiejszego świata?.

Karolina Kropiwiec (PAP)