Trybunał Konstytucyjny odrzucił wcześniej w styczniu ustawy, które umożliwiały zbieranie przez różne instytucje państwowe danych dotyczących obywateli bez konieczności wykazania przed sądem, że dana osoba stanowi dla państwa zagrożenie. Trybunał uznał, że ustawy są sprzeczne z konstytucją i naruszają prawa człowieka.
Maior ustąpił kilka dni po krytyce, jakiej poddał Trybunał, twierdząc, że ustawy te są konieczne dla bezpieczeństwa narodowego i ochrony obywateli.
Dymisja szefa RSI została przyjęta przez prezydenta Klausa Iohannisa; ma on wyznaczyć następcę Maiora. (PAP)

Polski wywiad skarbowy, czyli "Życie na podsłuchu">>