Senacki projekt to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. TK orzekł wówczas, że nadanie księgom rachunkowym banków i wyciągom z tych ksiąg mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym jest niezgodne z konstytucją.
Sprawa dotyczyła przepisu Prawa bankowego, zgodnie z którym wyciągi z ksiąg rachunkowych banków w sprawach cywilnych mają moc dokumentów urzędowych. Kodeks postępowania cywilnego mówi, że dokumenty urzędowe są dowodem tego, co zostało w nich zaświadczone.
W orzeczeniu TK poinformował, że konsekwencją nadania wyciągom z ksiąg banków mocy dokumentu urzędowego jest zmiana reguł dowodowych w postępowaniu cywilnym. "To pozwany konsument musi wykazać, że nie jest dłużnikiem z tytułu zobowiązań wykazanych w księgach rachunkowych banku" - napisano wówczas w komunikacie.
TK wskazywał, że konstrukcja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego po II wojnie światowej, ale ze względu na zasadnicze przeobrażenia ustrojowo-gospodarcze obecnie stanowi relikt gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
Senat w uzasadnieniu projektu napisał, że należy w ogóle pozbawić dokumenty bankowe statusu dokumentów urzędowych, "a więc nie tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców". (PAP)