Posiedzenie senatorowie mają zacząć od uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad zaplanowane jest także rozpatrzenie uchwały z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata.

W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o kompensatach dla ofiar przestępstw. Zakłada, że ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę nie tylko wtedy, gdy sprawca zostanie skazany, co umożliwiają obecne przepisy, ale także wtedy, gdy będzie nieznany albo niepoczytalny.

Poza tym Senat zajmie się nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wprowadza ona większy nadzór nad tzw. krótką sprzedażą oraz zwiększenie ochrony inwestorów na rynku walutowym. W porządku jest nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym, wprowadzająca ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną m.in. uproszczenia związane z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów.

Inny punkt obrad - nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej łagodzi przepisy dotyczące oznaczania towaru, wprowadzanego do obrotu na terenie Polski. Z kolei nowelizacja prawa energetycznego wprowadza m.in. koncesję na obrót węglem z zagranicy. Ma to chronić polski sektor węglowy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Senator PiS Izabela Kloc przestrzegała na wtorkowej konferencji prasowej przed przyjęciem takich zapisów tej ustawy, które spowodują, że polskie firmy eksportujące węgiel kamienny do krajów UE będą musiały płacić za to od 1 mln do 20 mln zł. "Jeżeli rzeczywiście ta ustawa w takim kształcie wyjdzie z Senatu i trafi do podpisu prezydenta, to wylejemy dziecko z kąpielą" - oceniła.

Senatorowie najprawdopodobniej rozszerzą porządek obrad o wyrażenie zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą, a także akceptację dla odwołania Głównego Inspektora Danych Osobowych. Wojciech Wiewiórowski zrzekł się tej funkcji, ponieważ wkrótce zostanie zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych.

Być może Senat zajmie się także nowelizacją kodeksu spółek handlowych, ustawą okołobudżetową, ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i kodeksem postępowania cywilnego.

Uchwalona niedawno przez Sejm ustawa okołobudżetowa wprowadza zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Ustawa o SSE zakłada, że firma, której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Z kolei nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej za pośrednictwem internetu.

Nie wykluczone jest uzupełnienie porządku o ustawy: o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, o usługach płatniczych i o podatku akcyzowym. Ta pierwsza ustawa ma zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom, zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych zakłada zmniejszenie stawek interchange oraz ochronę polskich firm rozliczających transakcje kartowe. (PAP)