Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złoży ośmiu nowych posłów, którzy zastąpią swoich kolegów wybranych w listopadzie do samorządu. Wśród nich będzie m.in. John Abraham Godson (PO), który w ławach poselskich zastąpi nową prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.
We wtorek w Sejmie odbędzie się tzw. drugie czytanie projektu budżetu na 2011 rok. Sejmowa komisja finansów publicznych rekomenduje Sejmowi wprowadzenie do projektu ponad 20 poprawek ze 120 zgłoszonych propozycji zmian. Na wszystkie poprawki, które znalazły uznanie komisji, zgodziło się Ministerstwo Finansów. Jedna z poprawek pozwala państwu udzielać gwarancji i poręczeń do kwoty 55 mld zł, a nie 40 mld zł, jak wcześniej planował rząd.
Komisja zgodziła się też na zmniejszenie o ponad 10,3 mln zł wydatków Kancelarii Prezydenta; kwotę tę przeznaczono na ochotnicze straże pożarne (ponad 300 tys. zł) i Inspekcję Transportu Drogowego (10 mln zł). Inna poprawka zmierza do zmniejszenia o ok. 1,5 mln zł środków na wynagrodzenia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, w urzędach Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Uzyskane pieniądze mają zasilić rezerwę celową związaną z samorządowymi kolegiami odwoławczymi.
W środę Sejm rozpatrzy przedstawiony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt zmian w konstytucji, który dotyczy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Prezydent proponuje wprowadzenie do konstytucji nowego rozdziału "10a", dotyczącego naszej roli w UE. Projekt zawiera m.in. uregulowania, które zaczną obowiązywać po wejściu Polski do strefy euro. Dotyczy m.in. organizacji Narodowego Banku Polskiego - w tym przyszłej likwidacji Rady Polityki Pieniężnej.
Zmiany zakładają m.in. możliwość głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez Polaków mieszkających w innych krajach UE, regulują procedury ewentualnego wystąpienia Polski z UE. Projekt zawiera ponadto zasady przyjmowania polskiego stanowiska prezentowanego później na forum UE. W prezydenckim projekcie znajdą się też przepisy, które mają ułatwić Polsce uczestniczenie w pogłębieniu procesu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu dotyczącego NBP, w perspektywie wejścia naszego kraju do strefy euro.
Posłowie rozpatrzą też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dotyczącej finansowania partii politycznych. Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się za ograniczeniem subwencji budżetowych dla partii o 50 proc. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Senat zajmie się nowelą na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu.
Likwidację waloryzacji subwencji, którą otrzymują partie polityczne oraz ograniczenie o 50 proc. w latach 2012-2013 kwoty subwencji zakładał pierwotny przygotowany przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy o partiach politycznych. W ostatecznym głosowaniu jednak posłowie ani nie ograniczyli subwencji dla partii, ani nie zawiesili ich wypłacania (zawieszenie proponował klub Polska Jest Najważniejsza). Sejm zdecydował jedynie o zamrożeniu waloryzacji partyjnych subwencji. Po głosowaniu Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że w Senacie PO będzie chciała przywrócić rozwiązania ograniczające finansowania partii z budżetu.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o partiach politycznych, te ugrupowania, które uzyskały do 5 proc. poparcia w wyborach, otrzymują subwencję w wysokości 11,53 zł za jeden oddany na nie ważny głos. Te, które uzyskały 5-10 proc. głosów, dostają 9,22 zł za głos; za 10-20 proc. poparcia w wyborach przysługuje partii 8,7 zł za głos, a za 20-30 proc. poparcia 4,61 zł za głos. Partie uzyskujące powyżej 30 proc. dostają 1,73 zł za każdy głos.
Sejm będzie też debatował nad rządowym projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. ustawą deregulacyjną. Projekt zakłada ograniczenie liczby wymaganych zezwoleń. W miejsce ponad 220 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł składać stosowne oświadczenia.
Posłowie zapoznają się też z informacja ministra spraw zagranicznych na temat wstępnych priorytetów i programu polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku, a także ze sprawozdaniem z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie styczeń-grudzień 2009 roku.
Sejm wysłucha też informacja rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki. (PAP)