We wtorek rząd przyjął projekt zmian w systemie emerytalnym, który przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS.

W czwartek Rada Ministrów zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu karnego, która została przygotowana w związku z europejskimi dyrektywami. O ile obecnie przewiduje się karalność utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat, to zgodnie z projektem karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich (czyli osób w wieku 15-18 lat). Na poziomie 15 lat utrzymana zostanie tzw. granica wieku przyzwolenia na obcowanie.

Projekt przewiduje ponadto, że w celu ograniczenia zjawiska prostytucji dziecięcej karane będą kontakty seksualne z małoletnimi poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej.

Rząd zajmie się również projektem ustawy dot. dożywiania w latach 2014-20, który zakłada, że nie mniej niż 550 mln zł rocznie będzie zagwarantowane w budżecie na dożywianie. To tyle samo, ile w latach ubiegłych.

Rada Ministrów zajmie się też projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi a Ukrainą.

Ministrowie rozpatrzą również uchwałę w sprawie organizacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Krakowie w 2022 r. Na początku listopada PKOl wysłał do siedziby MKOl w Lozannie wniosek aplikacyjny Krakowa o prawo organizowania XXIV ZIO i XIII paraolimpiady w 2022 roku. Polska po raz drugi ubiega się o zimowe igrzyska - poprzednio igrzyska w 2006 roku chciało zorganizować Zakopane.

Rząd zajmie się także założeniami do zmian w ustawie o transporcie drogowym, projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach oraz projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.