"Celem tego wystąpienia jest w pierwszej kolejności umożliwienie działań funkcjonariuszom CBA w zakresie niezbędnym dla realizacji ich ustawowych zadań" – powiedział w czwartek rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty.

Prokuratura zwróciła na to uwagę w toku umorzonego śledztwa, dotyczącego korupcji w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. Podstawą umorzenia było stwierdzenie prokuratury, że materiał operacyjny był zgromadzony bez podstawy prawnej i wbrew przepisom o CBA, a ówczesny szef CBA wyłudził zgodę na stosowanie podsłuchu na podstawie faktów niezgodnych z rzeczywistością.

Rzecznik mówił wcześniej, że zasadniczy wątek śledztwa dotyczył pośrednictwa w załatwieniu korzystnych orzeczeń sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz powoływania się na wpływy w Sądzie Najwyższym.

W przekazanym w czwartek komunikacie rzecznik PA podkreślił, że "Prokuratura Apelacyjna w Krakowie nie ujawniała w ramach współpracy ze środkami masowego przekazu żadnych okoliczności faktycznych ustalonych w toku śledztwa, a jedynie zaprezentowała ocenę prawną przeprowadzonych czynności operacyjnych".

Podtrzymuje także "wyrażone uprzednio stanowisko, iż nie zgromadzono materiałów uzasadniających podnoszenie zarzutów popełnienia przestępstw korupcyjnych wobec sędziów Sądu Najwyższego".

Prok. Kosmaty poinformował w czwartek, że "do czasu zakończenia kontroli zasadności prawomocnej decyzji o umorzeniu śledztwa, którą przeprowadzi Prokuratura Generalna, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ze względu na charakter i wagę sprawy, nie podejmie kroków zmierzających do zniszczenia materiałów przekazanych przez CBA".

W piątek Prokuratura Apelacyjna w Krakowie umorzyła śledztwo dotyczące domniemanej korupcji m.in. w wymiarze sprawiedliwości, którego podstawą były informacje pozyskane w toku działań operacyjnych CBA. Prokuratura wszczęła to śledztwo 28 października 2009; dotyczyło ono okresu od 22 grudnia 2008 do 14 października 2009 r. Postępowanie miało charakter tajny.

Na zwołanej w środę konferencji prasowej pierwszy prezes SN Stanisław Dąbrowski, powołując się na informacje medialne o sprawie, powiedział, że jak dotąd nie ma żadnych materiałów pozwalających rzucać cień podejrzenia na nieskazitelność charakteru któregokolwiek z sędziów Sądu Najwyższego i nie ma podstaw do sugerowania korupcji w SN.(PAP)

hp/ abr/ mag/