Unijne rozporządzenie dotyczy wprowadzania na teren Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie mają charakteru handlowego i są częścią bagażu podróżnych albo są wysyłane jako przesyłki do osób prywatnych. Takie przesyłki, zgodnie z unijnymi przepisami, nie podlegają kontroli weterynaryjnej.

Chodzi głównie o produkty pochodzenia zwierzęcego, które są przywożone przez podróżnych na własny użytek, najczęściej są to kanapki z wędliną, których nie można przywozić. Przepisy nowelizacji określają, że odbieranie żywności i jej utylizacja będzie w gestii właściwego organu celnego lub Straży Granicznej.

Określono także, kto zajmie się informowaniem przyjezdnych z tzw. krajów trzecich o zakazie przywożenia produktów pochodzenia zwierzęcego. Według ustawy, ma się tym zająć wojewoda oraz Inspekcja Weterynaryjna. Coroczne sprawozdanie dotyczące przywożenia takich produktów ma składać Komisji Europejskiej Główny Lekarz Weterynarii.

Większość przepisów wejdzie w życie 30 dni od ich ogłoszenia. (PAP)