Sprawa dotyczy Polaka, który twierdzi, że władze odmówiły mu skutecznej pomocy w eksmisji osób bezprawnie zajmujących jego mieszkanie. W efekcie nie może z niego korzystać.
Artur Kubrak nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nie mógł jednak korzystać z mieszkania, zajmowali je bowiem lokatorzy. Na wniosek mężczyzny sąd wydał nakaz ich eksmisji. Miała być ona jednak przeprowadzona pod warunkiem zapewnienia eksmitowanym lokalu socjalnego przez gminę. Ponieważ gmina nie dysponowała wolnym lokalem, eksmisję zawieszono, a mężczyzna został zobowiązany do zapłaty nieopłacanego przez lokatorów czynszu.
Kubrak skierował sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), zarzucając polskim władzom naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do poszanowania mienia, wyrażone w art. 8 i art. 1 protokołu nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawa (sygn. 59189/10) czeka na rozpatrzenie przez ETPC. (PAP)