Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 30 lat temu zbierali się prawnicy, by reformować prawo. "Tworzyć prawo jest znacznie trudniej, wykonywać – też trudno, ale nie aż tak. Te idee skutkują tym, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa" - mówił do zebranych rektor UJ prof. Karol Musioł.
Podkreślił entuzjazm towarzyszący pracom przy tworzeniu nowego porządku w kraju i zaproponował kolejne spotkania w tym gronie w przyszłości, służące refleksji nad potrzebą zmiany prawa.
"Przygotowaliśmy kilkadziesiąt projektów ustaw, współpracowało z nami około 400 osób" - mówił były prezes Centrum Kazimierz Barczyk, podkreślając, iż pracujących nad reformą prawa dla nowej Polski wyróżniała wizja demokratycznego państwa, odwaga i niezależna osobowość.
Nagrodzonym "za oddanie i służbę dla wymiaru sprawiedliwości" dziękował w nadesłanym apelu okolicznościowym nieobecny podczas uroczystości minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Medale wręczał wiceminister Wojciech Węgrzyn.
Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Krzysztof Bachmiński, Janusz Barta, Kazimierz Barczyk, Maciej Bednarkiewicz, Zbigniew Ćwiąkalski, Zbigniew Dyka, Aleksander Herzog, Walery Pisarek, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Hanna Suchocka, Tadeusz Syryjczyk, Andrzej Zoll.
Nie wszyscy z blisko 40 uhonorowanych mogli osobiście odebrać medale. Nieobecni, na specjalne zaproszenie ministra Gowina, będą mogli je odebrać później w Warszawie.
Wypowiadając się w imieniu wszystkich uhonorowanych prof. Andrzej Zoll dziękował za dowód uznania i podkreślał, iż "to był wyjątkowy ruch". "W 1981 roku praktycznie w każdy weekend spotykało się tu kilkadziesiąt osób" - wspominał.
"Gdybyśmy chcieli ustalić, co było powodem, dla którego 30 lat temu chciało się chcieć, to trzeba by było powiedzieć, że niosła nas niezależność. Bez powołania, samą wiedzą nie stanowi się prawa. I dlatego trzeba nas niestety odznaczać, żeby pokazać, że może być inaczej" – powiedział z kolei mec. Maciej Bednarkiewicz.
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności to zespół ekspertów prawniczych "Solidarności", w skład którego weszło ponad 100 specjalistów z różnych dziedzin prawa i ponad 200 współpracowników z całej Polski. Powołane w Krakowie 17 stycznia 1981 roku obradowało w sądzie krakowskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończyło pracę w 1992 r.
Centrum przygotowało reformę prawa w Polsce, opracowując kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw, m.in.: założenia konstytucji; Kodeks karny; Kodeks postępowania karnego; Kodeks karny wykonawczy; Kodeks pracy; Prawo prasowe; Ustawę o wolnym dostępie do informacji w życiu publicznym; Prawo cywilne; Prawo rolne; Ustawę o ochronie konsumenta; Prawo gospodarcze; Ustawę o przedsiębiorstwie i samorządzie.
Centrum przygotowało także m.in. - Prawo o ustroju sądów powszechnych; Ustawę o prokuraturze PRL; Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa; Ordynację wyborczą do rad narodowych; Ustawę o samorządzie terytorialnym; Prawo wyznaniowe; Ustawę o adwokaturze; Ustawę o policji; Ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa.
Projekty i materiału COIU "S" opublikowano w 2001 r. w wydawnictwie sejmowym "Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980-1990".(PAP)