Kontrolerzy Izby sprawdzają czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny do obsługi wyborów samorządowych w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. NIK w czasie tej kontroli ma skorzystać z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki.
Więcej: Wybory w 2015 r. mają kosztować 356 mln zł>>>

Kontrola NIK w PKW ma zakończyć się pod koniec marca 2015 roku. Dopiero wówczas zostaną upublicznione jej wyniki wraz z rekomendacjami - zapowiedział Biedziak (PAP).

Czytaj: NIK rozpoczęła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym>>>