Termin zależy od momentu rozpoczęcia przemysłowego wydobycia gazu łupkowego, czyli najwcześniej mógłby to być rok 2015 - poinformował Grabowski.
"Odróżniłbym opodatkowanie wydobycia węglowodorów, czyli gaz, gaz niekonwencjonalny i ropa od wydobycia innych kopalin. Tutaj ze względu na długoletnie kontrakty i sytuację rynkową z pewnością nie ma powodu, żeby teraz nakładać dodatkowe obciążenie na tych, którzy wydobywają np. gaz" - powiedział PAP Grabowski.
"Rozróżniłbym to, kiedy chcemy to przedłożyć, a kiedy wprowadzić w życie. Myślę, że w II kw. 2012 roku będziemy gotowi z propozycją legislacyjną, która mogłaby być procedowana. Trzeba ją postrzegać w szerszym kontekście regulacji dotyczących wydobywania gazu, które będą zmieniane. Regulacje podatkowe muszą również uwzględniać zmiany regulacyjne, które są potrzebne, żeby stworzyć taką infrastrukturę prawną, aby ten sektor wydobycia gazu, w tym gazu niekonwencjonalnego, się rozwinął. Ten element podatkowy będzie fragmentem szerszego pakietu regulacyjnego dotyczącego wydobywania gazu. Rzecz w tym, aby już teraz określić docelowe warunki działania inwestorów" - dodał.
"Termin wprowadzenia zależy od tego, kiedy ten potencjał przemysłowego wydobywania gazu niekonwencjonalnego będzie osiągnięty. Z informacji płynących od tych, którzy dostali koncesje, zakładam, że najwcześniej może to być 2015 rok” - powiedział.
Wiceminister powiedział też, że na razie nie ma szacunków, ile mogłoby wpływać do budżetu rocznie z tytułu opodatkowania wydobycia węglowodorów.
„Nie mamy jeszcze szacunków, ile mogłoby wpłynąć do budżetu z tego tytułu. W tym przypadku głównym celem jest zapewnienie pewności działania dla inwestorów, którzy muszą zainwestować olbrzymie kwoty w poszukiwania i wydobycie tego gazu i powinni mieć pewność, w jakim reżimie prawnym, podatkowym, będą operowali również w tych latach, kiedy będzie wydobycie” - powiedział Grabowski.
W ubiegłym tygodniu podczas expose w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd chce stabilnego przychodu z podatku od miedzi i srebra oraz, że rząd chce wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobiera w niewystarczającym stopniu od bogactw naturalnych, przede wszystkim miedzi i srebra.
Następnie minister finansów Jacek Rostowski mówił, że jego resort będzie pracował nad rozszerzeniem podatku od kopalin także na inne złoża niż miedź i srebro - takie jak np. gaz łupkowy i węgiel kamienny.

Barbara Woźniak i Maria Kozińska (PAP)