Informację o zakończeniu trwających od początku marca konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych przekazał w piątek po południu rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej Grzegorz Żurawski. Projekt trafi teraz do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Jedną z ważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie jest częściowe objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Dotyczyć ma tylko dzieci 5- i 4-letnich. Subwencjonowanie pięciolatków ma rozpocząć się w 2014 r., a czterolatków - w 2016 r. Projekt wprowadza też od 2014 r. prawo dla dzieci 4-letnich do wychowania przedszkolnego, a także możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka 2-letniego.
W projekcie znalazły się też zapisy mówiące o zmianach w nadzorze pedagogicznym. Nadzór, który obecnie sprawuje kurator oświaty, będą prowadzić nowe jednostki zajmujące się badaniem jakości pracy szkół - regionalne ośrodki jakości edukacji. Powstaną one na bazie obecnych: centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty, które zostaną zlikwidowane.
Projekt wychodzi też na przeciw problemom wynikającym z niżu demograficznego. Zamiast podejmowanych obecnie przez samorządy decyzji o likwidacji szkół i przenoszeniu uczniów do innych placówek, projektowana nowelizacja daje samorządom możliwość nauczania dzieci w dotychczasowych budynkach szkół i przedszkoli. Te placówki, jako grupa będą wspólnie zarządzane i będą miały wspólną kadrę pedagogiczną.
Nowelizacja daje też możliwość swobodnego przekazywania prowadzenia placówek organizacjom pożytku publicznego wyłonionym na drodze konkursów. (PAP)